profil

Rzeki, jeziora i stawy

drukuj
satysfakcja 35 % 26 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zwierzęta i rośliny ze środowisk słodkowodnych różnią się bardzo od tych, które zamieszkują lądy i morza. Owady wodne ślizagają się po powierzchni wody lub pełzają pośród skał na dnie, zapewniając pożywienie żabom, ptakom nurkującym i rybom. W wartkach rzekach zwierzęta potrafią przeciwstawiać się sile nurtu, natomiast rośliny, takie jak trzciny i sity, rosną przy brzegach, gdzie woda jest płytka i spokojna. Wiele zwierząt słodkowodnych w wodzie spędza tylko część życia. Żaby rozwijają się jako larwy pod wodą, ale jako osobniki dorosłe żyją na lądzie. Ssaki słodkowodne, takie jak wydry, mieszkają na lądzie, natomiast polują w wodzie. Rzeki wypływają z gór lub wzgórz, często z podziemnych źródeł. W górnym biegu płytki, wartki strumień jest bogaty w tlen, ale ubogi w roślinność, którą mogłyby się odżywiać zwierzęta. Na nizninach, im bliżej ujścia rzek, tym więcej odkłada się w niej osadów, na których wyrastają rośliny. Zwierzęta żyjące w szybko płynących rzekach i strumieniach maja często taką bodowę ciała, dzięki której nurt nie unosi ich z sobą i nie wyrzuca na skały. Raki są spłaszczone i mają opływowe kształty, co pozwala im skutecznie opierać się prądowi. Niektóre larwy chruścików przyklejają do siebie patyczki, ziarnka piasku i inne materiały, by zapewnić sobie dodatkowe obciązenie i skuteczniej przeciwstawiać się sile wody. W stojących wodach jezior i stawów żyje wiele zwierząt, które w rzece porwałby szybki nurt, m.in. kijanki czy nartniki. Płytkie jeziora i stawy są często bogate w substancje odżywcze i tętnią życiem. W głębszych jeziorach żyje mniej zwierząt, ale reprezentujących większą liczbę gatunków. Jeśli zbiornik wodny zamarza na zimę, jego mieszkańcy przeczekują tę porę roku w zimnej wodzie pod lodem. Jeziora i stawy obfutują w plankton, który dzieli się na dwie podstawowe kategorie. Fitoplankton to mikroorganizmy, takie jak glony, żujące w pobliżu powierzchni i czerpiące energię z fotosyntezy.

Data dodania: 2012-09-26


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy