profil

satysfakcja 60 % 10 głosów

Ściąga fizyka - widma

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Zjawisko fotoel-polega na wybijaniu elektronów z powierzchni metalu.Zjawisko jest natychmiastowe. Emisja elektronów z powierzchni metalu następuje po ok.10-9s od naświetlenia płytki.
Widmo atomowe-ma postać oddzielnych linii na pasku widmowym; typowo występuje dla gazów atomowych.
Widmo emisyjne-powstaje w wyniku emisji promieniowania przez ciało.Aby przeprowadzic analizę widmową należy pobudzic atomy do świecenia,używając do tego płomienia palnika gazowego.Widma absorpcyjne-powstaje w wyniku oddziaływania(przejścia lub odbicia) fali o widmie zazwyczaj ciągłym z substancją.
Postulaty Bohra: 1.Elektron w atomie wodoru może krążyc wokół jądra tylko po takich orbitach,dla których moment pędu elektronu jest równy całkowitej wielokrotności stałej Plancka,podzielonej przez 2pi.Orbitę taka nazywamy stacjonarną. 2.Atom,którego elektron znajduje się na orbicie stacjonarnej,nie promieniuje energii.Emisja promieniowania przez atom następuje,gdy elektorn przechodzi z orbity o wyższej energii na orbitę o en.niższej.Absorpcja promieniowania przez atom zachodzi,gdy Elek.przechodzi z orbity o niższej energii na orbitę o en.wyższej.
Sprzecznosc z mech.klasyczną-energia niesiona przez kwanty promienowania nie przyjmuje dowolnych wartości.Końcowa energia atomu atomu ma zawsze taką sama wartość.Elektrony nie spadają na jądro,ale utrzymuja się w pewnej odl.od jądra.
Teoria Schrodingera-funkcja falowa nie może być bezpośrednio mierzona.Na jej podst.możliwe jest obliczenie wartości wielkości fizycznych.Można także przewidzieć wynik doświadczenia oraz określic prawdopodobieństwo znalezienia obiektu w określonym położeniu.
Spin el-jest cechą cząsteczek kwantowych,niemającą odpowiednika w rzeczywistości,można sobie wyobrazic spin jako moment pędu związany z wirowaniem cząstki wokół własnej osi.W atomie wodoru skwantowane są:wartość en,wartość momentu pędu el,rzut momentu pędu na oś przestrzenną,rzut
spinu el na oś przestrzenną.
Zakaz Pauliego- w stanie kwantowym, całkowicie opisanym czterema l. kwantowymi, nie może znajdować się jeden elektron.
Emisja spontaniczna- zachodzi wtedy, gdy elektrony znajdujące się na poziomach
wzbudzonych w sposób spontaniczny wracają na niższe poziomy energetyczne,
emitując przy tym fotony o energii równej różnicy energii obu poziomów.
Emisja wymuszona– zachodzi gdy atom znajdujący się w stanie wzbudzonym pod wpływem
padającego na niego fotonu o energii równej różnicy poziomów energ przechodzi
na niższy poziom energetyczny emitując swój własny foton. Emitowany foton jest
identyczny z fotonem wymuszającym.
Inwersja obsadzeń- rozkład energii cząstek, w którym jest więcej atomów w stanie wzbudzonym niż podstawowym. Dokonuje jej się na skutek pompowania, czyli dostarczania energii do atomów
ośrodka czynnego.
Trójstopniowy ukł poziomów- jeden poziom musi być poziomem o długim czasie przebywania. Jest to niezbędne do uzyskania inwersji obsadzeń.
Stan metatrwały- stan wzbudzony układu kwantowego o długim średnim czasie
trwania wzbudzenia.
Zwierciadło w laserach- jedno jest odbijające, a drugie częściowo przepuszczalne. Gdy promieniowanie będzie wystarczająco mocne to zostanie przepuszczone przez zwierciadło
Laser-urządzenie emitujące światło w wyniku zjawiska emisji wymuszonej.Św.las.jest monochromatyczne i rozchodzi się wzdłuż jednego kierunku.

Data dodania: 2012-09-06


Autor alicja18018
Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: ściąga_fizyka_-_widma.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Zadania z Fizyki
Nieaktywny
Fizyka 10 pkt 23.10.2014 (17:27)

Opisz przyśpieszenie : - definicja, -przyśpieszenie jako wektor dla ciała rozpędzającego się, - przyśpieszenie jako wektor dla ciała hamującego,...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Fizyka 10 pkt 20.10.2014 (19:33)

z1. Przyśpieszenie samochodu poruszającego się po lini prostej wynosi a = m/s. Ile wynosi średnia prędkość samochodu w ciągu trzech pierwszych...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Fizyka 30 pkt 16.10.2014 (09:24)

pomiędzy okładki kondensatora płaskiego dostały się dwie bańki mydlane. Pierwsza duża bańka ma bardzo mały ładunek elektyczny i siła powietrza...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 23 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Fizyka 10 pkt 15.10.2014 (13:51)

Oblicz szybkość ciałą poruszającą się po okręgu o promieniu 100 m o masie 1000 kg wiedząc że działa siła dośrodkowa  Daje naj :

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Fizyka 30 pkt 14.10.2014 (14:59)

Zad.1 Samochód w czasie 15 minut przebył drogę 18 km.Jaką drogę przebędzie on w czasie 2,5 godziny gdy będzie poruszać się  z taką samą jak na...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 23 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.