profil

Prawo w państwie i społeczeństwie obywatelskim

drukuj
satysfakcja 34 % 15 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

17.Prawo w państwie i społeczeństwie obywatelskim spełnia określone funkcje w życiu społecznym. Analizując kwestię funkcji prawa, nie tyle interesujemy się jego rolą, czy też zadaniami, ile badamy fakty społeczne. Nie jest istotne czy prawo zawiera taką czy też inną treść, czy w strukturze prawa występują takie a nie inne akty prawne; badamy prawo w jego działaniu, w jego odbiorze i rzeczywistym znaczeniu społecznym. Rozważania bliższe są więc w pojmowaniu prawa kierunkowi realistycznemu niż pozytywistycznemu i prawno-naturalnemu.
Funkcje prawa:
 funkcja społeczna- Fakt stanowienia i stosowania prawa wywołuje odpowiednio doniosłe lub trwałe skutki społeczne. Prawo nadaje jednostce ludzkiej podmiotowość publiczną i może leżeć u podstaw bezpieczeństwa prawnego obywateli.
 stabilizacyjna-prawo utrwala zastany ułkad stosunków społecz- gsp. I polit. Funkcja ta odpowiada f-cji adaptacyjnej państwa.
 dynamizująca-prawo wpływa na zmiany stosunków społecz.-gospodarczych. Działanie prawa mieści się niekiedy po stronie funkcji innowacyjnej, a niekiedy f. Regulacyjnej państwa.
 ochronna- gdy prawo przeciwdziała zagrożeniu przyjmowanych wartości, a jeśli wpływa na koordynację działań zbiorowych dostrzega się, że realizowana jest f. Organizacyjna Są one wynikiem normatywnego charakteru prawa i jego role formowaniu zachowań człowieka
 wychowawcza Motywem tworzenia i upowszechniania prawa jest wprowadzanie w życie wzorców postępowania, którym adresaci norm prawnych winni okazywać posłuch.
 represyjna- wymierzanie kary sprawcy czynu zabronionego, jak i przeprowadzenie egzekucji wobec dłużnika na rzecz wierzyciela, może oddziaływać wychowawczo, a kary są w założeniu 1 z elementów procesu wychowawczego.


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:10)

Zastanawiam się jakie jest źródło tej pseudo pracy...

Nauki