profil

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

drukuj
satysfakcja 66 % 35 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
KRYSTYNY SZYMAŃCZAK UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2009r.DO 31.05.2012 r.


Podstawa prawna Wymagani kwalifikacyjne Formy realizacji Efekty
§ 8 ust. 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły. AD.1· Poznanie procedury awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, przygotowanie planu rozwoju.Na bieżąco analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego poprzez Internet oraz czytanie fachowej literatury i odpowiednich artykułów.Następnie opracowałam projekt planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy; uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe; samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.Brałam udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego on-line . Warsztatach metodycznych – dokumentacja nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.AD.2· Praca w komisjach szkolnych.Pracowałam w Komisji Statutowej oraz Wewnątrz Szkolnym Systemie Oceniania. Aktualizowałam zarządzenia prawa oświatowego w Statucie.Pełnię funkcję lidera w Komisji Socjalnej. Wdrażam wszelkie przepisy prawa dotyczące ZFŚS w życie mojej szkoły.AD.3· Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, zapoznanie się z literaturą fachową , wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły.Wzięłam udział w warsztatach wewnętrznych: „Pierwsza Pomoc” prowadzone przez p. Dorotę,Origami prowadzone przez p. Małgosię.,,Posługiwanie się zabawkami edukacyjnymi’’.,,Współpraca z reedukatorem” p. Dorota. Uczestniczyłam w kursach :„Moje miasto bez elektro śmieci”- ogólnopolski program edukacyjny.Doskonaląco - zawodowym „Dobra komunikacja kluczem do stworzenia przyjaznej szkoły”.„Praca z małym dzieckiem przy komputerze’ W szkoleniach w ramach projektu ‘Bezpieczna szkoła”.‘Poznaj bezpieczny Internet” program edukacyjny kampanii warszawskiej.BHP w pracy nauczyciela. W konferencjach: „Rola i miejsce świetlicy w edukacji wczesnoszkolnej w świetle założeń nowej podstawy programowej oraz rządowego projektu ‘Radosna szkoła”.,,Duże problemy małych dzieci’’,,Jak wspierać rozwój małego dziecka’’,,Współczesna szkoła wobec kryzysu wychowania jak działać skutecznie’’,,Dziecko ,literatura, rozwój’’ IV Międzynarodowej ,,Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w

Data dodania: 2012-07-14

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy