profil

Mechanika górotworu (podstawowe pojęcia) zakres Politechniki Śląskiej

drukuj
satysfakcja 43 % 7 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pomiędzy odkształceniem postaciowym: 4γxy=1/G*Txy; 5γyz=1/G*Tyz; 6γzx=1/G*Tzx <> G-stała sprężystości (wspoł. Sprężyst. Postaciowej; moduł Kirchhoffa);
moduł Kirchhoffa G=E/2(1+ﬠ) -jest to współ. Proporcjonalności pomiędzy napręż. Stycznymi i odpowiadający temu napręż. Odkształceń postaciowych współczynnik sprężys Objętościowej-współ. Proporcjonalności pomiędzy napręż. Stycznymi a odpowiadający mu odkształcenie objętościowym K=E/3(1-ﬠ) 7)Єm=бm/3K gdzie k-współczynnik sprężystości objętościowej a g-stała sprężystości. Wytrzymałość-włąsciwośc polegająca na tym, że sił wew. Przeciwstawiają się siłą zew. Wytrzymałość graniczna-stała materiałowa, parametr charakteryzujący wytrzymałość materiałów Nośność graniczna-max opró jaki stawia próbkaw maszynie wytrzym. Wartości wytrz. Skał na jednoosiowe ściskanie:węg. Kamienny i sól kamienna 5-4MPa; skały ilaste 15-60; mułowce 30-120; piaskowce 45-150; granity 150-200; bazalty 250-450; noryty 350-450; anhydryt, dolomit, wapienie kryst. 150-200 Wart. Poissona dla skał piaskowce b.drobnoziarniste 0,1; węgle kamienne 0,4; wart. Przeciętne 0,2-0,25 M.Younga skał sól kamienna 1-3GPa; węgiel kamienny 1-5; iłowce 5-10; mułowce 10-15; piaskowce 12-36; dolomit i wapien kryst. 30-35; granit 40-60, bazalty 60-80
Różnice pomiędzy Zach. Się skał w ośrodku spręż. Skały wykazują wł. Liniowości tylko w niewielkich przedziałach, w skałach wsytepuja dylatacja (wzrost objęt.), skały przy obciążeniu dostają odkształceń stałych Efekt tensooporowy-odkształcaniu przewodnika towarzyszy zmiana rezystancji Pierwotny stan naprężenia w górotworze – stan naprężeń w górotworze, który jest nienaruszonynp. Robotami górniczymi, działają w nim wyłącznie siły ciężkości związane z masą mas skalnych Porowatość- objętość pustek w całej objętości ciała (szczelinowa, porowata). Wartości: skały magmowa (bazalty) -b. mała porowatość; pumeksy piaskowce piroklastyczne-b. wys. Por.; piaskowce GZW 4-6%; granity 0,5-1,5% Gęstość skał: węgiel kam.1300-1700 kg/m^3; iłowce, mułowce, piaskowce 2200-2600kg/m^3; bazalty 3000-3300kg/m^3 Gęstość objętościowa-na obj. Skały składa się obj. Min. Oraz objętości pustek(pory i mikroszczeliny) Gęśtość właściwa-tylko obj. Samego mat. bez obj. Pustek. [Geśtość wł.>gęstość obj.] Teoria o poziomym napręż. Pierwotnym w górotworze:górotwór jest ośrodkiem izotropowym i ośrodkiem liniowo sprężystym; jak jest pewna część górotworu i działa ciężar ciał odległych i napręż. Normalne to odkształcenia poprzeczne w kierunku x,y=0





Data dodania: 2012-04-26

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy