profil

Św. Maria Magdalena

drukuj
satysfakcja 70 % 336 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Maria z Magdali to postać ewangeliczna. Utożsamiana bywała z bezimienną grzesznicą, która łzami obmyła nogi Zbawiciela i własnymi włosami je otarła, namaszczając cennym olejkiem głowę Chrystusa w czasie uczty u faryzeusza Szymona. Uczeni i tradycja kościelna nie znajdują jednak podstaw dla takiej tożsamości. Tak więc Maria Magdalena pozostaje dla nas jedną z ewangelicznych kobiet, które wspomina św. Łukasz: "Następnie wędrował (Jezus) przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna; i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia".
Zbawiciel uwolnił więc tę kobietę z więzów szatańskich, przy czym opętanie Magdaleny było szczególnie silne: żeby je uwypuklić, mówi się o siedmiu czartach. Ewangelista bynajmniej nie chce przez to powiedzieć, że była niewiastą złych obyczajów. Tym wyrażeniem podkreśla jej wyróżnienie i szczególne oddanie. Doznała od Zbawiciela łaski wyjątkowej i dlatego szczególnym było jej przywiązanie do Jezusa. Ta wielka miłość uzdrowionej i obdarowanej łaską Magdaleny sprawiła, że poszła za Chrystusem z Galilei do Judei. Ta miłość zawiodła ją potem aż na Golgotę. Z okazji męki i śmierci Pana Jezusa Ewangelie powiadają:
"Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena".
"A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono". "Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu"
Najpiękniejszy epizod z życia Marii Magdaleny to pierwsze ukazanie się Zmartwychwstałego w poranek wielkanocny.
Kult św. Marii Magdaleny jest powszechny w Kościele od pierwszych wieków.
Ta Święta należy do bardzo popularnych świętych może dlatego, że jest bardzo kobieca i bardzo ludzka.
Dalszych losów Magdaleny nie znamy. Według Ojców Wschodnich udała się ona za św. Janem Apostołem do Efezu i tam zmarła. Kiedy zaś Turcy zawładnęli miastem, miano jej relikwie przenieść do Konstantynopola za cesarza Leona Filozofa (886 - 912). Gdy Krzyżowcy opanowali Konstantynopol, mieli z kolei zabrać relikwie do Francji, do Yezelay, gdzie do dnia dzisiejszego doznają czci.
Według legend prowansalskich (X-XIw.) Maria Magdalena wraz z Łazarzem i Martą z Betanii mieli wylądować na Lazurowym Wybrzeżu. W La Sainte Baume miała zamieszkać w jaskini jako pustelnica i pokutnica. Żydzi według, tej legendy, mieli wywieźć w dziurawej łódce na pełne morze, gdzie zginęła.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (11) Brak komentarzy
25.9.2011 (13:37)

dzięki za pomoc :) w tym roku mam bierzmowanie . Olga Ewa Maria

10.6.2011 (23:46)

Maria Magdalena pochodziła z Betanii, byłą siostrą Łazarza i Marty. Była piękna, mądra i mężna. Prawdziwa kobieta. Rodzina Łazarza - największego przyjaciela Jezusa posiadała wiele majątków, należała do nich prawie cała Betania. W Magdali miała swój pałac Maria. Magdala i Tyberiada były to miasta, w których mieszkało wielu Rzymian i Greków, słowem dość sobie rozwiąźle żyli. Łazarz i Marta bardzo cierpieli z powodu "skłonności" Marii, Jezus sprawił wielki cud i tak jak Maria oddana była swojemu opętaniu, tak jeszcze mocniej uwierzyła w Jezusa Boga i Zbawcę jedynego. Umycie włosami i namaszczenie stóp Jezusa na uczcie u pysznego faryzeusza było tego pierwszym znakiem.

16.11.2009 (15:23)

Super:] w niedziele musze oddac prace a ta jest niesamowita ;]

Dzieki wielkie

Typ pracy