profil

Drgania mechaniczne - źródła, skutki i ochrona

drukuj
satysfakcja 72 % 7 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Drgania mechaniczne – źródła, skutki i ochrona

Drgania mechaniczne są zjawiskiem fizycznym powszechnie występującym w życiu. Polegają one na okresowej zmianie określonego parametru, który na przemian rośnie i maleje wokół stanu równowagi.
Podstawowym parametrem drgań mechanicznych jest częstotliwość i okres, który jest jej odwrotnością.
Drgania mechaniczne można w najogólniejszy sposób podzielić na dwa rodzaje w zależności od miejsca ich wnikania do organizmu człowieka:
• drgania ogólne przenoszone przez nogi miednicę, plecy lub boki,
• drgania miejscowe przenoszone przez kończyny górne.
Podział ten jest najbardziej istotny z punktu widzenia oceny narażenia człowieka na drgania w miejscu pracy. Od rodzaju drgań zależy bowiem reakcja organizmu i wiąże się to z dopuszczalnymi wartościami ustalonymi ze względu na ochronę zdrowia.
Pierwotne źródła drgań przenoszone do miejsca pracy można podzielić na :
• źródła drgań o działaniu ogólnym do których należą: maszyny oraz różne urządzenia wprawiające w drganie podłoże w miejscu pracy, podobnie ruch uliczny i kolejowy, platformy drgające, siedziska i podłogi środków transportowych (np. pojazdy samochodowe), siedziska i podłogi maszyn budowlanych (do robót ziemnych, fundamentowania, zagęszczania gruntów).
• miejscowe źródła drgań do których należą np. ręczne narzędzia uderzeniowe o napędzie pneumatycznym, hydraulicznym lub elektrycznym (np. młotki pneumatyczne, nitowniki, wiertarki udarowe itp.), ręczne narzędzia obrotowe (np. wiertarki, szlifierki, piły łańcuchowe itp.), dźwignie sterujące maszyn i pojazdów obsługiwane rękami, źródła technologiczne (np. obrabiane elementy trzymane w rękach przy procesach szlifowania, gładzenia itp.).
Drgania mechaniczne przenoszone do organizmu człowieka mogą negatywnie oddziaływać na poszczególne organy. Długotrwałe narażenie człowieka na drgania mogą doprowadzić do trwałych nieodwracalnych zmian chorobowych. Zależy to od rodzaju i czasu oddziaływania drgań.
Negatywne skutki zdrowotne drgań ogólnych dotyczą głównie układu kostnego i narządów wewnętrznych człowieka.
W układzie kostnym chorobowe zmiany powstają głównie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Objawiają się one bólem kręgosłupa i mogą być uznane za chorobę zawodową.
Zaburzenia w czynnościach narządów wewnętrznych są głównie wynikiem pobudzenia poszczególnych narządów do drgań rezonansowych, których częstotliwość dla większości narządów zawiera się w granicach 2 – 18 Hz.
Dotyczy to głównie narządów układu pokarmowego szczególnie żołądka i przełyku, narządu rozrodczego kobiet, narządu klatki piersiowej, narządu jamy nosowo-gardłowej.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy