profil

Podstawowe orientacje marketingowe

drukuj
satysfakcja 31 % 13 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Orientacja działań marketingowych 1
Przedmiotem marketingu jest całokształt działalności przedsiębiorstwa, zaczynając od koncepcji produktu, poprzez jego stworzenie i sprzedaż zakańczając na serwisie sprzedanego produktu. Takie działania pracownicy prowadzą nierzadko od wielu lat, nie zawsze wiedząc o ty, że to jest marketing. W praktyce jednak wygląda to różnie. Wprowadzenie zadań z działu marketingu do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ( także hotelarskiego ) jest konieczne. Jak już wspomniano, wszyscy pracownicy tworzą produkt, mają wpływ na jego jakość, zadowolenie klienta i jego przywiązanie do naszego zakładu. Jest jednak pewna grupa działań, które powinny być wykonywane przez jedną osobę. Są to działania zwłaszcza dotyczące badania rynku, promocji, polityki cen. Najważniejsze zadania do realizacji przez dział marketingu, to :

stworzenie planu marketingowego;
prowadzenie badań rynku;
prowadzenie różnego rodzaju działań promocyjnych ( public relations, reklama, współpraca z agencjami reklamowymi );
tworzenie wszystkich cenników usług noclegowych;
stworzenie ofert, projektów umów itp.;
udział, prowadzenie i przygotowywanie negocjacji z biurami podróży;
organizowanie imprez promocyjnych hotelu;

Prowadzenie tych działań jest bez wątpienia niezbędne w każdym hotelu, natomiast od wielkości hotelu, usytuowania go w strukturze organizacyjnej większego przedsiębiorstwa i innych lokalnych uwarunkowań zależy zakres poszczególnych zadań i częstości ich realizacji. Odpowiednio też do wielkości hotelu można stworzyć jednoosobowe stanowisko, dział czy zespół marketingu. Wyznaczony pracownik, który ma się zajmować sprawami ułatwiającymi dyrektorowi podejmowanie decyzji, powinien mieć odpowiednie predyspozycje ( wykształcenie, praktyka ) i być podporządkowany bezpośrednio dyrektorowi hotelu. Powinno to zapewnić ułatwiony kontakt z kadrą kierowniczą średniego szczebla, dostęp do wszystkich informacji oraz możliwość wpływu na podejmowanie pewnych decyzji przez niektóre komórki organizacyjne zajmujące się bezpośrednią obsługą klientów. Nie można też wykluczyć przydzielenia zadań z dziedziny marketingu osobie, która pełni jeszcze inne obowiązki. Można też rozdzielić zadania na inne osoby, odpowiednio do predyspozycji, np.: jedna osoba prowadzi reklamę i public relations, druga tworzy plany marketingowe, trzecia prowadzi marketingowe badania w zakresie usług noclegowych, a czwarta prowadzi badania na temat usług gastronomicznych. W małych bądź najmniejszych hotelach całość lub większość zadań przejmuję na siebie dyrektor lub właściciel, bądź może zlecić niektóre zadania wyspecjalizowanym firmom.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy