profil

Wodorotlenki - budowa, otrzymywanie i właściwości

drukuj
satysfakcja 83 % 462 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Wodorotlenki sa to zwiazki chemiczne zbudowane z metali i jednej lub kilku grup wodorotlenków.
Można je przedstawić za pomocą wzroru ogólnego:
Me(OH)n
Me- atom metalu
n - wartosciowość metalu.
2. Wodorotlenki a zasady:
KOH - Tak zwana ZASADA POTASOWA (Dla nie wiedzących ;) )
Zasadami są: wodorotlenki metali z I i II grupy układu okresowego z wyjątkiem Berylu.
Wzór Strukturalny:
K - O - H
3.Metale - otrzymywanie:
a) Zasad:
-Metal + Woda--> zasada + wodór
np: potas+ woda: 2k+h2o-->k2o+h2
- tlenek metalu + woda --> Zasada
np.: MgO+h2o --> MgO+h2
- otrzymywanie wodorotlenków:
sól +zasada--> nowa sól + wodorotlenek
np.: MgSo4 + NaOH ---> Mg(OH) + NaSo4, SIARCZAN (VI) MAGNEZU
4. Podział wodorotlenków:
a) Zasadowe: reagują z kw. i nie reagują z zasadami. Reakcja Tych wodorotlenków z kwasami nazywana jest REAKCJĄ ZOBOJĘTNIENIA np.:
wodorotlenek + kwas chlorowodorowy -->Chlorek sodu( sól kuchenna)
Wzór:
NaOH+HCl--> NaCl+h2o
b) Amfoteryczne: reagują z kwasem jak i z zasadą np.
-wodorotlenek Cynku : Zn(OH)II
- wodor. chromu(III) Cr(OH)III
-wodor. Manganu (IV) Mn(OH)4

chlorek cynku: Zn(oh)II+ 2Hcl---> ZnCl + 2h2o
Cynian sodu: Zn(OH)II + 2NaOH ---> Na2ZnO2+2h2o
5. Własciwosci wodorotlenków:
a) wodorotlenki są krystalicznymi ciałami stałymi o działaniu żrącym.
b) wodorotlenki są krystalicznymi ciałami litowców ( są silnie HIGROSKOPIJNE czyli pochłanianie wody bądź pary wodnej z otoczenia)
c) zasady przewodzą prąd elektryczny
d) ze Wzrostem liczby atomowej pierwiastka moc wodorotlenków rośnie w grupach a maleje w okresach.


Jeśli Pomogłem, zassaj na Kompa;)) i Daj "Tak"
Pozdrawiam ;)


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy