profil

Zagadnienia z wstępu do teatrologii

drukuj
satysfakcja 64 % 11 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Co to jest układ "S"?
Typ obecności zależny od sytuacji, w której znalazła się zbiorowość. Niepowtarzalny, chwilowy. Przypadkowy lub celowy.
1. Czy układ "S" jest układem rozpraszającym?
Nie.

2. Czy Raszewski zalicza obrzęd religijny do świata widowisk. Uzasadnij.
Obrzęd dał życie widowisku, więc chyba tak...
2. Scharakteryzuj obszar katastrofy.
Ośrodkiem zainteresowania widzów jest niesienie pomocy ofierze ślepego losu.

3. Scharakteryzuj obszar walki.
Celowy wywoływanie układu "S", wyzywanie losu.
3. Jak definiuje widowisko Raszewski?
Taki przejaw życia zbiorowego, który człowiek wywołuje by wzbudzić podziw innych ludzi przez swoje szczególne umiejętności, z zastosowaniem układu "S".

4. Jak definiuje widowisko Kowzan?
Dzieło sztuki komunikowane obowiązkowo w przestrzeni i w czasie.
4. Czy Kowzan zalicza obrzęd religijny do świata widowisk? Uzasadnij.
Tak. Są zarówno wykonawcy, jak i widzowie, zawsze istnieje adresat, to znaczy publiczność, której obecność uzasadnia kolosalny nieraz wysiłek artystyczny włożony w przygotowanie uroczystości.

5. Wyjaśnij pojęcie "znak". Znak sztuczny to...
Znak czyli alegoria. W teatrze wszystko jest znakiem, bo głównym założeniem teatru jest umowność. Tak ja to widzę...
Znak sztuczny - jego stosunek do rzeczy znaczonej oparty jest na dobrowolnej i najczęściej zbiorowej decyzji.
5. Co to jest znak zerowy i znak naturalny?
Znak zerowy - symboliczny brak znaku, np. wyłączenie oświetlenia oznaczające zmianę miejsca akcji.
Znak naturalny - jego stosunek do rzeczy znaczonej wynika wyłącznie z praw przyrody, np. dym - znak ognia.

6. Jak powstają znaki złożone?
Znak, poza funkcją czysto semantyczną, posiada dodatkową funkcję semiologiczną.
6. Wymień teatralne systemy znakowe Kowzana.
Słowo, intonacja, mimika, gest, ruch sceniczny aktora, charakteryzacja, fryzura, kostium, rekwizyt, dekoracja, oświetlenie, muzyka, efekt dźwiękowy. (13)

7. Scharakteryzuj system znaków ruchu scenicznego.
Zmiany miejsca aktora i jego pozycji w przestrzeni scenicznej, a więc:

pozycje kolejno zajmowane w stosunku do partnerów, rekwizytów, elementów dekoracji, widzów; rozmaite sposoby poruszania się (krok przyśpieszony, chwiejny, majestatyczny, pełzanie, jazda rowerem, rydwanem itp.); wejścia i zejścia; ruchy zbiorowe. Znaki te mogą być źródłem najróżnorodniejszych informacji, np. stanu fizycznego i psychicznego postaci, jej pozycji w społeczeństwie, itd. itp. etc.
7. Jak powstają znaki wyższego stopnia?
Element znaczony znaku 1. stopnia nakłada się na element znaczący znaku 2. stopnia, element znaczony tego ostatniego nakłada się na element znaczący znaku 3. stopnia itd.

8. Wymień systemy znakowe kształtowane przez aktora.
Słowo, intonacja, mimika, gest, ruch sceniczny aktora, charakteryzacja, fryzura, kostium.
8. Scharakteryzuj system znaków słownych.
Słowo występuje w każdym rodzaju scenicznym (beznadziejny termin...) poza pantomimą i baletem. Wyjątkowym przypadkiem jest np. teatr marionetek, gdzie postacie reprezentowane są przez lalki, lecz słowa płyną z ust niewidocznych artystów. Nietypowym przypadkiem jest też pismo, które zaliczyć można bądź do słów, bądź do dekoracji. Poza tym zwrócić można uwagę na stylizację języka itp.

9. Na czym polega ekonomika operowania znakami w teatrze?
ekonomika posługiwania sie znakami to jest rozplanowanie użycia znaków w danej sztuce. czasem jest bardzo bogata scenografia, duzo rekwizytów etc. a czasem np. jest tylko jeden znak ale za to bardzo wymowny. Ilość znaków jest zależna od możliwości teatru czyli od finansów i od reżysera
9. Podaj przykład znaku, który może należeć do różnych systemów znakowych.
Pismo, taniec.

10. Wyjaśnij pojęcia - mikrokosmos sceniczny, teatr sferyczny.
Mikrokosmos sceniczny - ograniczony konwencją przestrzeni scenicznej i czasem trwania spektaklu świat, którego zadaniem jest wprowadzenie widza do makrokosmosu teatralnego.
Teatr sferyczny - dynamika ducha dionizyjskiego, duch tajemnicy, metafora, poezja
10. Wyjaśnij pojęcia - makrokosmos teatralny, teatr kubiczny.
Makrokosmos teatralny - świat poetycki dramatu, określone w czasie i przestrzeni wydarzenia dotyczące konkretnych postaci, coś na kształt fabuły. Historia, którą poznajemy oglądając mikrokosmos sceniczny.
Teatr kubiczny - to teatr apolliński, odtwarzający świat uporządkowany, stabilny, dostępny poznaniu

11. Wymień elementy struktury dramatu wymienione przez Sławińską.
Zdarzenie dramatyczne, struktura postaci, organizacja czasu i przestrzeni, świat poetycki dramatu (makrokosmos teatralny), Kształt teatralny dramatu, struktura słowna. (6)
11. Zdarzenie dramatyczne to element...
Struktury dramatu.

12. Jak odczytujemy kształt teatralny dramatu?
???
12. Co to jest świat poetycki dramatu?
Makrokosmos teatralny. Element struktury dramatu. Określone w czasie i przestrzeni wydarzenia dotyczące konkretnych postaci, coś na kształt fabuły. Historia, którą poznajemy oglądając mikrokosmos sceniczny.

13. W oparciu o jaką dramaturgię rozwijał się system Stanisławskiego?
Stanisławski - Czechow

13. W oparciu o jaką dramaturgię rozwijała się metoda gry aktorskiej Brechta?
Brecht - własna dramaturgia
14. Na czym polega metoda gry aktorskiej Brechta?
Aktor społecznie i politycznie zaangażowany. Aktor stanowi część grupy o określonym celu politycznym. Gra z dystansem, nie wpada w trans, nie usiłuje hipnotyzować widza, nie przeżywa odczuć postaci, panuje nad sobą.
14. Na czym polega metoda gry aktorskiej Stanisławskiego?
System gry aktorskiej stylem życia. Dbałość o piękno języka, wykorzystywanie rezonatorów. Gimnastyka, akrobatyka, taniec, rytmika. Przemyślane i stosowane z umiarem gesty. Określenie dążeń postaci w celu motywacji gry aktora.

15. Wzruszenie w metodzie Stanisławskiego.
Aktor ma nim władać za pomocą pamięci emocjonalnej.
15. Wzruszenie w metodzie Brechta.
Całkowita kontrola, zdystansowanie, efekt V (coś tam po niemiecku).

16. Twórcami jakiego teatru byli Beck i Malina?
Living Theatre.
16. Twórcą jakiego teatru był Grotowski?
Ja dalej upieram się, że są dwie wersje: teatru ubogiego i Teatru Laboratorium.

17. Scharakteryzuj model ofiarniczy aktorstwa XX wieku.
Aktor "ogołocony", "ofiarujący się" - wykorzystywanie postaci jako trampoliny pozwalającej dotrzeć do intymnych warstw własnej osobowości, by je ofiarować. Wspólne docieranie widza i aktora do prawdy o sobie jako ludziach. (Grotowski)
17. Scharakteryzuj model syntetyczny aktorstwa XX wieku.
Samodzielne konstruowanie znaczenia nie uznające ograniczeń kulturowych. (Barba)

18. Organizacja czasu i przestrzeni w Ostatniej Taśmie Becketta.
jesli chodzi o czas to nie ma jedności i występuje retrospekcja. mamy jednocześnie realny czas sceniczny - ten, w którym widzimy postać i czas przeszły, w który postać przenosi nas za pomocą odsłuchiwanych taśm a jeśli chodzi o przestarzeń to chyba jest otwarta bo bohater znika chwilami w ciemności, my nie wiemy gdzie ale słyszymy go więc wiemy, że gdzieś tam sobie poszedł


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy