profil

satysfakcja 60 % 5 głosów

Podstawowe zagadnienia z logiki

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Błąd przesunięcia kategorialnego, – gdy zakresy definiens i definiendum się wykluczają V. Rozdział Podział logiczny 1. Pojęcie podziału logicznego a. Przeprowadzić podział logiczny zakresu jakiejś nazwy N na zakresy nazw A, B, C, D…, to znaczy stwierdzić, iż każdy desygnat nazwy N jest desygnatem jednej i tylko jednej z nazw A, B, C, D…, Trzeba wiec przeprowadzając podział logiczny zakresu pewnej nazwy, wskazać dwie lub więcej nazw, których zakresy są podrzędne względem zakresu dzielonego, czyli wskazać mniejsze klasy w obrębie poddanego podziałowi zakresu nazwy. b. Całość dzielona – zakres, który zostaje poddany podziałowi c. Człony podziału – wyróżniające się w podziale zakresy nazw podrzędnych 2. Warunki poprawności podziału logicznego a. Wyczerpujący, – jeśli każdy z desygnatów nazwy, której zakres dzielimy, może być zaliczony do jakiegoś wyróżnionego członu podziału b. Rozłączny – jeśli żaden z desygnatów nazwy, której zakres dzielimy nie może być zaliczony do dwóch członów podziału na raz. c. Zasada podziału ( fundamentium divisionis)- wyróżnisz człony podziału według jakiegoś jednego sposobu d. Podział dychotomiczny – dokonany według cech kontradyktorycznych (sprzecznych) e. Podział według determinanty – podział ze względu na posiadane cechy np.: ołówki podzielić możemy ze względu na kolor „oprawki” lub twardości grafitu 3. Klasyfikacja a. Klasyfikacja – wielostopniowy podział logiczny, podział logiczny z dalszym podziałem członów podziału. 4. Wyróżnianie typów a podział logiczny a. Wyróżnianie typów przedmiotów – w jakim stopniu przedmioty z pewnego zbioru mają cechy zbliżone do przedmiotu o interesujących nas cechach b. Przedmiot typowy - przedmioty które mają odpowiednio mało różnią się od przedmiotu z którym je porównujemy c. Partycja – czynność myślowa polegająca na dzielniu wyróżnianiu składowych części danego przedmiotu np.: roślina dzieli się na korzeń, łodygę, liście i kwiat VI. Rozdział Zdanie 1. Pojęcie zdania w sensie logicznym a. Zdanie – wyrażenie jednoznacznie stwierdzające, na gruncie reguł danego języka, iż tak jest lub tak nie jest., Może być prawd lub fałszem. b. Zdarzenie – fakt, że rzecz czy osoba R w momencie T wykazywała własność W, a w innym momencie T1 tej własności nie wykazywała( albo odwrotnie) c. Stan rzeczy to fakt, iż rzeczy czy osoba R w okresie T do momentu T1 nieprzerwanie wykazywała własności W 2. Wartość logiczna zdania a. Zdanie prawdziwe – opisujące rzeczywistości taką, jaka jest b. Zdanie fałszywe – opisujące rzeczywistość niezgodnie z tym jak się ona ma c. Wartość logiczna zdania – prawdziwości lub fałszywość zdania 3. Obiektywny charakter prawdziwości i fałszywości zdań a. Zdanie analityczne - •takie, któremu nie można zaprzeczyć ze względu na sens użytych w nim wypowiedzi np. minuta ma 60 sekund b. Zdanie wewnętrznie kontradyktoryczne – fałszywe ze względu na sens użytych w nim wyrażeń np.

Data dodania: 2011-06-15

Załączniki:
Autor WuWu
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.