profil

Podstawowe zagadnienia z logiki

drukuj
satysfakcja 75 % 8 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Idem per idem ( to samo przez to samo) – wyraz definiowany znajduje się w części definiens Np.; Logika jest nauką o myśleniu zgodnym z zasadami logiki (błędne kolo bezpośrednie)
3. błędne koło pośrednie – wyraz A definiujemy przez wyrażenie B które definiujemy przez wyr. C a te z kolei musimy definiować za pomocą wyrażenia A
4. Definicja za szeroka – zakres definiens obejmuje jakieś przedmioty nienależące do zakresu definiendum (Np. prokurator to pracownik prokuratury)
5. Definicja za wąska – zakres definiens nie obejmuje wszystkich przedmiotów należących do definiendum (np. zwykły ołówek to przyrząd do pisania złożony z pręcika grafitowego umieszczonego w niebieskiej oprawce z cedrowego drewna)
6. Błąd przesunięcia kategorialnego, – gdy zakresy definiens i definiendum się wykluczają
V. Rozdział Podział logiczny
1. Pojęcie podziału logicznego
a. Przeprowadzić podział logiczny zakresu jakiejś nazwy N na zakresy nazw A, B, C, D…, to znaczy stwierdzić, iż każdy desygnat nazwy N jest desygnatem jednej i tylko jednej z nazw A, B, C, D…, Trzeba wiec przeprowadzając podział logiczny zakresu pewnej nazwy, wskazać dwie lub więcej nazw, których zakresy są podrzędne względem zakresu dzielonego, czyli wskazać mniejsze klasy w obrębie poddanego podziałowi zakresu nazwy.
b. Całość dzielona – zakres, który zostaje poddany podziałowi
c. Człony podziału – wyróżniające się w podziale zakresy nazw podrzędnych
2. Warunki poprawności podziału logicznego
a. Wyczerpujący, – jeśli każdy z desygnatów nazwy, której zakres dzielimy, może być zaliczony do jakiegoś wyróżnionego członu podziału
b. Rozłączny – jeśli żaden z desygnatów nazwy, której zakres dzielimy nie może być zaliczony do dwóch członów podziału na raz.
c. Zasada podziału ( fundamentium divisionis)- wyróżnisz człony podziału według jakiegoś jednego sposobu
d. Podział dychotomiczny – dokonany według cech kontradyktorycznych (sprzecznych)
e. Podział według determinanty – podział ze względu na posiadane cechy np.: ołówki podzielić możemy ze względu na kolor „oprawki” lub twardości grafitu
3. Klasyfikacja
a. Klasyfikacja – wielostopniowy podział logiczny, podział logiczny z dalszym podziałem członów podziału.
4. Wyróżnianie typów a podział logiczny
a. Wyróżnianie typów przedmiotów – w jakim stopniu przedmioty z pewnego zbioru mają cechy zbliżone do przedmiotu o interesujących nas cechach
b. Przedmiot typowy - przedmioty które mają odpowiednio mało różnią się od przedmiotu z którym je porównujemy
c. Partycja – czynność myślowa polegająca na dzielniu wyróżnianiu składowych części danego przedmiotu np.: roślina dzieli się na korzeń, łodygę, liście i kwiat
VI. Rozdział Zdanie
1. Pojęcie zdania w sensie logicznym
a.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy