profil

Jacek Soplica nowym typem bohatera romantycznego.

drukuj
satysfakcja 72 % 49 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Charakterystyczna dla każdej epoki jest konstrukcja bohatera. Romantyzm też miał takiego bohatera. Typowość owej literackiej osobowości polega na tym, że jej biografia układa się w pewien schemat. Życiorysy postaci dzieł romantycznych składają się z trzech głównych etapów: burzliwa młodość, wewnętrzna metamorfoza, po której bohater staje się wojownikiem o sprawy narodu, poświęca się patriotycznej idei walki o wolność.

Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym, ponieważ w młodości doświadczył nieszczęśliwej miłości, zmienił się w patriotę i zawierzył Bogu, co zaznaczył zmianą imienia. W młodości był niezamożnym, lecz cenionym w okolicy porywczym szlachcicem. Z powodu lepszej perspektywy zamążpójścia jego ukochanej, Ewy, zostaje odrzucony przez jej ojca, Stolnika Horeszkę. Staje się to główną przyczyną moralnego upadku Soplicy. Akt osobistej zemsty-zabicie Stolnika-zbiega się z atakiem rosyjskiego wojska na zamek Horeszków, co powoduje oskarżenie Jacka nie tylko o zabójstwo, ale i narodową zdradę. W takiej sytuacji musi opuścić rodzinne strony, walczy w wojsku napoleońskim, aż w końcu przywdziewa habit bernardyński. Dawniej pyszny i butny teraz stał się pokorny i jako ksiądz Robak podejmuje się służby dla narodu. Wśród szlachty cieszy się dużym autorytetem. Staje się emisariuszem i przygotowuje na Litwie powstanie. Właśnie taki jest bohater romantyczny, poświęca swoje życie dla ojczyzny i idei wyzwolenia. Nie rozpoznany ksiądz Robak wraca do Soplicowa, gdzie poprzez małżeństwo Tadeusza i Zosi, którego był inicjatorem zakańcza spór miedzy Horeszkami i Soplicami. Ranny, na łożu śmierci przyznaje się do prawdziwego nazwiska i opowiada koleje swojego życia Gerwazemu, staremu słudze Horeszków.
Soplica pasuje do głównego schematu bohatera romantycznego, lecz wykazuje też inne cechy wyróżniające go spośród innych postaci okresu romantycznego. Ksiądz Robak jako patriota nie działa w pojedynkę, do walki o wolność zachęca zarówno szlachtę jak i chłopów. W porównanie do Konrada z III części „Dziadów” nie działa wbrew Bogu, lecz jako ksiądz traktuje go jako podporę. Jego życie kończy się sukcesem. Zyskuje przebaczenie Gerwazego i umiera jako bohater.
Owe różnice miedzy schematem postaci romantycznej a bohaterem epopei narodowej wskazują na to, że Jacek Soplica jest nowym typem bohatera romantycznego.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:12)

łę..... przeczytałem początek i myślałem, że jest wypas praca, ale doczytałem do końca, to się okazuje, że jest bardzo uogólniona...Pozdrawiam all.

27.7.2006 (14:09)

a mi sie b podoba. może dlatego że nie muszę pisać całego wypracowania tylko kilkuzdaniową wypowiedź i dlatego też tu znalazłam wszystko czego mi trzeba. Dzięks. Pozdro :*

Teksty kultury