profil

Religia , pytania z rozdziałów.

drukuj
satysfakcja 69 % 148 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Co znaczy słowo dekalog .?
- Dekalog to inaczej 10 przykazań bożych.

2.Kto głosił ludziom 10 przykazań .?
10 przykazań głosił ludziom Jezus

3.Kogo obowiązuję przykazania .?
przykazania obowiązują wszystkich chrześcijan
4.Kto potwierdził ważność dekalogu .?
- Ważność dekalogu potwierdził Mojżesz.

5.Kto jest autorem błogosławieństw .?
- Autorem błogosławieństw jest Jezus.

6.Co to znaczy być błogosławionym .?
- Być błogosławionym to po śmierci przebywać w niebie.

7.Jakich ludzi Jezus nazywa błogosławionymi .?
-Jezus nazywa błogosławionymi ludzi, którzy w coś uwierzyli, choć nie widzieli tego.

8.Kto ustanowił i ogłosił przykazania kościelne .
- Ustanowił i ogłosił przykazania kościelne Jan Paweł II, Nauczycielski urząd kościoła .

9.Do jakiej dziedziny życia odnoszę sie przykazania kościelne .?
- Przykazania kościelne odnoszą się do życia chrześcijańskiego

10.W jakim celu zostały nam dane przykazania kościelne .?
- Przykazania kościelne zostały nam dane, w celu poszerzenia naszej wiary w Boga.

11.Dlaczego przykazania są normą życia chrześcijańskiego .?
- Przykazania są normą życia chrześcijańskiego, ponieważ bez nich na świecie panowałyby spory o wiarę ludzi.

12.Co to jest sumienie .?
- Głos Boga w sercu
13.Co to znaczy , że sumienie trzeba kształtować .?
- Sumienie trzeba kształtować, to znaczy, że trzeba unikać popełniania wciąż tych samych błędów

14.Co to jest wolność .?
- Wolność to swoboda od wszystkich obowiązków jakie mamy.

15.Co lub kto zniewala człowieka .?
Człowieka zniewala szatan

16.Kto jest źródłem wolności człowieka .?
- Źródłem wolności człowieka jest Pan Bóg.1.Jakie znaczenie dla Apostołów miało ukazanie się Jezusa po Zmartwychwasaniu .?
Jezus ukazał się uczniom po zmartwychwstaniu , aby utwierdzić ich w wierze i przygotować do zadań, które mają wypełniać po jego odejściu.
2.Do jakiego zadania Jezus przygotowywał uczniów .?
Uczniowie , mieli głosić radosna nowinę jaką było zmartwychwstanie Chrystusa
3.Jak należy postępować , aby być światkiem Jezusa .?
Być świadkiem Jezusa tzn. postępować zgodnie z jego wolą, być dobrym dla innych oraz przestrzegać wszystkie zasady jakie Jezus ustalił

4.Kim jest papież .?
Jest głową kościoła i następcą św.Piotra
5.Kim są biskupi w kościele .?
Są to następcy apostołów
6.Jakie są zadania biskupów .?
Biskupi przekazują naukę Chrystusa
7.Kto udziela Kościołowi daru nieomyślności .?
Kościołowi daru Nieomylności udziela Pan Bóg

8.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
9.12.2015 (10:13)

Jezus głosił 10 przykazań a Mojżesz je potwierdził - proszę o odrobinę logiki w odpowiedziach.

Zakres materiału