profil

Znaczenie stawonogów w przyrodzie i gospodarce człowieka

drukuj
satysfakcja 77 % 241 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Znaczenie stawonogów w życiu i gospodarce człowieka:

Owady (Insecta):

- Przenoszą choroby zakaźne. (Świdrowce, Zarodziec malaryczny, Tężec)
- Stanowią zagrożenie dla człowieka. (Szerszeń, Pluskwiak krwiopijca)
- Przyczyniają się do niszczenia hodowli roślinnych. (Szarańcza pustynna)
- Stanowią zagrożenie dla zwierząt hodowlanych. (Szerszeń)
- Grają ważną rolę w łańcuchu pokarmowym.
- Niektóre gatunki owadów zjadają inne które np. niszczą uprawy roślin. (Mszyca → Biedronka)
- Zapylają kwiaty tym samym pomagają ziemskiej florze w rozmnażaniu.
- Prowadząc wymianą gazową w pewnym stopniu przyczyniają się do zwiększenia poziomu gazów cieplarnianych w atmosferze.
- Niektóre larwy owadów stanowią pokarm innych zwierząt.
- Owady żywią się krwią kręgowców. (Wesz ludzka, Komar)
- Owady takie jak pszczoły wytwarzają miód który stanowi pokarm dla człowieka.
- Oczyszczają ziemią z resztek organicznych.
- Większość tego czym się żywią owady stanowi flora ziemska, skąd wniosek że zmniejszają ilość przeprowadzanego procesu fotosyntezy, tym samym powodują nie zmniejszanie się ilości gazu cieplarnianego (CO₂).
- Owady żyją w symbiozie z bakteriami które pomagają im trawić błonnik, przez co mogą pasożytować na roślinach.
- Biorą udział w procesach glebotwórczych.
- Produkują jedwab. (Jedwabnik morowaty)
- Mają zastosowane w medycynie, choćby niektórych plemion. (Głowy mrówek stanowią szwy)
- Regulują równowagę biocenotyczną. (Wpływają na ilość osobników poszczególnych gatunków flory i fauny)
- Owady są wykorzystywane przez człowieka do produkcji barwników naturalnych. (Czerwiec meksykański jest wykorzystywany do produkcji karminu)

Pajęczaki (Arachnida):

- Są wrogami wielu szkodliwych dla człowieka owadów.
- Podobnie jak owady regulują równowagę biocenotyczną w przyrodzie. (Skorpiony, Ptaszniki)
- Powodują niszczenie flory przez ssanie soków roślinnych. (Roztocza)
- Są wśród nich roztocza powodujące alergię.
- Wywołują choroby. (Świerzbowiec ludzki wywołuje Świerzb)
- Są wektorami chorób zakaźnych.
- Odgrywają ważną rolę w ekosystemach które zostały zmienione przez gospodarkę człowieka.


- Stanowią zagrożenie dla człowieka.
- Wytwarzają pajęczynę która jest istotnym składnikiem w ramach rowerowych zbudowanych z włókna węglowego pokrytego kewlarem.

Wije (Myriapoda):

- Są destruentami; pełnią jedną z najważniejszych ról w łańcuchu pokarmowym rozdrabniając materię organiczną na proste substancje: CO₂, H₂O.
- Drapieżne osobniki regulują liczebność zwierząt w przyrodzie.

Skorupiaki (Crustacea):

- Są składnikiem zooplanktonu, tym samym stanowiąc pokarm dla filtratorów wodnych.
- Stanowią przysmak kulinarny.
- Zapewniają pracę poławiaczom skorupików.
- Stanowią pokarm ryb i fiszbinowców.
- Są również ważnym ogniwem obiegu materii w przyrodzie; stanowią olbrzymią grupę konsumentów.
- Skorupiaki stanowią również grupę filtratorów wodnych.
- W związku z powyższym są też biowskaźnikami czystości wód.
- Podobnie jak wszystkie grupy stawonogów regulują równowagę biocenotyczną.
- Zwiększają nacisk na filtrację przez symbiozę ukwiału z pustelnikiem.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału