profil

W wiejskiej zagrodzie - kura. Konspekt zajęć rewalidacyjno- wychowawczych przeznaczony jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu znacznym i głębokim.

drukuj
satysfakcja 88 % 39 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH
Konspekt zajęć rewalidacyjno- wychowawczych przeznaczony jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu znacznym i głębokim
Autor: mgr Katarzyna Wilk


1. TEMAT : W wiejskiej zagrodzie - kura
2. DATA : 27. 02.2009r.
3. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ : 4 x 45 min
4. OSOBA PROWADZĄCA: mgr Katarzyna Wilk
5. CELE ZAJĘĆ :

• utrwalanie znajomości i atrybutów związanych z aktualną porą roku
• zapoznanie uczniów z wyglądem i dźwiękami wydawanymi przez kurę
• zapoznanie uczniów z cechami jaja kurzego
• usprawnianie motoryki dużej i małej poprzez wykonywanie ćwiczeń ruchowych
• osłuchanie uczniów z prostymi wierszykami i piosenkami dotyczącymi kury
• kształtowanie w uczniach poczucia sprawstwa poprzez wykonywanie pracy plastycznej


6. METODY PRACY:

• metoda kręgu polisensorycznego według pór roku
• metoda ćwiczeń praktycznych
• pokaz


7. FORMY PRACY :

• grupowa zindywidualizowana
• indywidualna jednolita


8. ŚRODKI DYDAKTYCZNE :

świeczka zapachowa, oliwka dla dzieci, śnieg, miska, kartki białego papieru, biała chusta, olejek miętowy, dzwoneczek, ilustracja zimy, herbata miętowa, ilustracja i zdjęcie kury, płyty CD z piosenkami i odgłosami zwierząt, postacie do przedstawienia: kurka, kogucik, naturalne kurze pióra, dwie kury siedzące w koszykach, jaja surowe, jaja gotowane na twardo, kurze czapeczki, stojąca tablica do rysowania, kartka A4 z narysowanym konturem jaja, mała tablica do rysowania mazakiem, dwie miski, jedna miska z ziarnem, garnuszek i łyżka do przesypywania ziarna, lejek, patyczek, karty pracy z narysowaną świeczką sylwetą kury, pędzle, farba koloru brązowego, ilustracja świnki, kaczki, koguta, gęsi, kury.
I CZĘŚĆ WSTĘPNA

SPRAWDZENIE OBECNOŚCI

Po przyjściu do klasy nauczyciel zwraca uwagę uczniów na ich zdjęcia. Wymawia imiona uczniów i prosi ich o wskazanie siebie na zdjęciu. Nauczyciel zawiesza zdjęcia na tablicy.

PORANNY KRĄG

1. Rozpoczęcie zajęć – zapalenie świeczki zapachowej. Wymawianie imion dzieci, zwrócenie uwagi na cechy ognia – ciepły, jasny. N. przybliża i oddala lampkę zapachową od oczu uczniów, a także zachęca do wodzenia wzrokiem za światłem poprzez wykonywanie lampką ruchów poziomych i pionowych.

2. Śpiewanie powitalnej piosenki. N. prosi każdego ucznia o podanie dłoni (polecenie słowne, gest), a następnie śpiewa piosenkę powitalną w której wymienia imię każdego ucznia : „Witaj..., jak się masz ? Wszyscy Cię witamy, wszyscy Cię kochamy, bądź wśród nas.”.

3. Masaż dłoni. N.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy