profil

Materiał do sprawdzianu z biblii i mitologii

drukuj
satysfakcja 73 % 382 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

BIBLIA
1. Przyczyny popularności Biblii:
- źródło prawdy dla wierzących,
- zaspokaja ludzką ciekawość na temat początków świata i życiu pierwszych ludzi,
- zawiera prawdy moralne, ma charakter dydaktyczny,
- inspiracja dla tekstów kultury,
2. Geneza Biblii:
Nazwa wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle co ‘książki’. Uznana jest za zbiór ksiąg świętych żydowskich i chrześcijańskich natchnionych przez Boga. Składa się z: ST i NT. Słowo testament oznacza ‘przymierze’. Księgi ST oparte SA na przymierzu między Bogiem, a ludem wybranym na górze Synaj. Księgi NT oparte na przymierzu zawartym na Golgocie.
3. Czas powstania:
ST- od XIII do II wieku p. n. e
NT- od 51 do 96 roku n. e
4. Autorstwo Biblii:
Prawie żadna księga ST nie została napisana przez jednego człowieka. Większość autorów pozostała anonimowa, ale księgi prawne przypisuje się Mojżeszowi, mądrościowe królowi Salomonowi, a psalmy królowi Dawidowi. Ewangelie przypisuje się uczniom Chrystusa.
5. Budowa Biblii:
W skład ST wchodzi 46 ksiąg. Dzielimy je na trzy rodzaje;
- księgi historyczne np. pięcioksiąg mojżeszowy,
- księgi mądrościowe np. księga przysłów, księga Hioba,
-księgi prorockie np. księga Daniela,
W skład NT wchodzi 27 ksiąg m. in. cztery Ewangelie, listy, Apokalipsa św. Jana.
6. Język Biblii:
ST napisany w języku hebrajskim, a także język armeński i grecki. NT w języku greckim (oprócz Ewangelii św. Mateusza, która powstała w języku armeńskim).
7. Przekłady Biblii:
SEPTUAGINTA najstarszy przekład ST na język grecki dokonany na przełomie III i II w. p.n.e. Pierwotne chrześcijaństwo posługiwało się tym przekładem.
WULGATA to przekład całej Biblii na język łaciński dokonany przez św. Hieronima w IV w.
8. POJĘCIA:
Samarytanie- mieszkańcy krainy zwanej Samarią pogardzani przez Żydów jako naród nieczysty, barbarzyński; przypisywano im najgorsze cechy charakteru.
Hiobowa wieść- zła, tragiczna wiadomość.
Pocieszyciel Hioba- osoba, która pocieszając w nieszczęściu próbuje przekonać, że wynikło ono z naszej winy.
Psalm- pieśń religijna o charakterze modlitewno-hymnicznym. Utwór podzielony na strofy biblijne, składa się z wersetów, które charakteryzują się budową paralelna. Wersety mają również charakterystyczną strukturę: pierwszy wers to myśl główna, a pozostałe to potwierdzenie tej myśli, zaprzeczenie lub uzupełnienie.
Manna z nieba- oznacza coś dobrego co przychodzi niespodziewanie, daje szczęście i różnego rodzaju korzyści.
Egipskie ciemności- nieprzeniknione, ogromne ciemności.
Judaszowe srebrniki- zapłata otrzymana za zdradę, przekupstwo.
Wdowi grosz- niewielka suma, ofiara dana ze szczerego serca, kosztem wyrzeczeń.

Przydatna praca? Tak Nie
Podobne tematy:
Materiał do sprawdzianu z Biblii i mitologii Geneza Biblii Stary Testament Stary Testament czas powstania Nowy Testament Nowy Testament czas powstania Z ilu ksiąg składa się Biblia w jakim języku napisana jest Biblia Wulgata WSZYSTKIE
(0) Brak komentarzy
Teksty kultury