profil

Kontrreformacja.

drukuj
satysfakcja 64 % 22 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kontrreformacja- walka prowadzona przez Kościół katolicki z postępami reformacji Postanowienia soboru trydenckiego (1545-1563)- określenie katolickiego wyznania wiary, tylko duchowieństwo mogło interpretować biblię, zakaz łączenia wyższych stanowisk kościelnych, utworzenie seminariów duchownych podnoszący poziom intelektualny kleru, wzmocnienie pozycji papieża w kościele (centralizm papieski), modyfikacje w ceremoniale i wystroju wnętrz kościelnych Inkwizycja- nasilenie działalności instytucji powołanej do zwalczania herezji (odstępstw od wiary katolickiej) na czele tej organizacji stało święte officjum (6 kardynałów) Indeks ksiąg zakazanych- spis ksiąg sprzecznych z doktryną katolicką Zakon jezuitów (Zakon Towarzystwa Jezusowego)- założony 1534 przez Ignacego Loyole, bezwzględnie posłuszny papieżowi, charakterystyczna dyscyplina, poprzez elitarność (wysoki poziom intelektualny) docierał do dworów królewskich zdobywając tam trwałe wpływy, cel działalności: obrona katolicyzmu


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:14)

sorki mam takie jedno pytanko co to ma byc??