profil

Zadania matematyczne

drukuj
satysfakcja 32 % 257 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zadanie 14.
Ilu metrom w terenie odpowiada 1 cm na planie w skali 1:26 000?
A. 26 m
B. 260 m
C. 2600 m
D. 26000 m

Zadanie 15.
Na wschodzie Polska graniczy z:
A. Niemcami, Czechami i Rosją,
B. Czechami, Słowacją i Rosją,
C. Ukrainą, Białorusią i Litwą, D. Ukrainą, Czechami i Słowacją.

Zadanie 16.
Ile energii należy dostarczyć wodzie o temperaturze 0 C i masie 200 gramów, aby ogrzać ją do temperatury 10oC? Ciepło właściwe wody:
A. 8400 kJ
B.16800 kJ
C. 33600 J
D. 8400 J

Zadanie 17.
W 200 gramach wody rozpuszczono 50 gramów soli kuchennej. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu?
A. 20%
B. 25%
C. 40%
D. 50%

Zadanie 18.
Oblicz koszt energii elektrycznej pobranej przez żelazko o mocy 1000 W w czasie 15 minut, przyjmując, że koszt 1 kWh jest równy 0,32 zł.

Zadanie 19. Który z wymienionych pierwiastków jest metalem?
A. rtęć
B. azot
C. siarka
D. fosfor

Zadanie 20.
O ile stopni obróci się Ziemia wokół swojej osi w ciągu godziny?
A. o 24
B. o 36
C. o 60
D. o 15

Zadanie 21.
W dniu 22 czerwca w południe Słońce jest widoczne najwyżej nad horyzontem na:
A. zwrotniku Koziorożca
B. zwrotniku Raka
C. równiku
D. równoleżniku 10 S

Zadanie 22.
Jednym z najważniejszych czynników, które powoduj ą uszkodzenie drzew iglastych, jest:
A. obniżenie poziomu wód gruntowych,
B. wzrost ilości dwutlenku węgla w powietrzu,
C. czynnik klimatyczny, np. mróz, wiatr,
D. zanieczyszczenie powietrza związkami siarki.

Zadanie 23.
Jakiego pierwiastka dostarczymy roślinom, stosując saletrę amonową?
A. wapnia
B. fosforu
C. azotu
D. węgla

Zadanie 24.
Zjawiskami związanymi z ruchami skorupy ziemskiej występującymi we Włoszech są:
A. tajfuny
B. wulkany
C. gejzery
D. wietrzenie

Zadanie 25.
Pestycydy to:
A. środki zapobiegające
B. ogólna nazwa chemicznych chorobom epidemicznym środków ochrony roślin,
C.

substancje ograniczające
D. środki dezynfekujące, zanieczyszczenie powietrza używane w medycynie.

Poniższy tekst wykorzystaj do zadania 26. i 27.

Osoby, które dostarczają organizmowi codziennej, odpowiedniej porcji wapnia, zapadają na choroby przyzębia znacznie rzadziej od tych, których dieta jest uboga w ten pierwiastek - donosi "Journal of Periodontology".
Robert Genco wraz zespołem naukowców z uniwersytetu stanowego Nowego Jorku w Buffalo badał związek pomiędzy ilością spożywanego z pokarmem wapnia a częstością zapadania na choroby przyzębia, które są główną przyczyną utraty zębów. Przebadał 13 tys. dorosłych Amerykanów. Okazało się, że ci, którzy przyjmowali połowę dziennej, zalecanej porcji wapnia, dwukrotnie częściej cierpieli na choroby przyzębia, i to już wieku 20-30 lat. Dolegliwość ta objawia się tym, że zęby przestają ściśle przylegać do dziąseł. To bowiem m.in. wapń decyduje o gęstości kości zębodołu, w którym osadzony jest ząb. - Jeśli ząb trzyma się słabo, chwieje się, to między nim a dziąsłem tworzy się kieszonka, w której gromadzą się bakterie - wyjaśnia dr Genco. - A bakterie są przyczyną infekcji, która uszkadza tkanki oraz kości utrzymujące zęby. Jeśli zęby w szczęce są mocno osadzone, bo organizm ma wapnia pod dostatkiem, to bakterie nie mają miejsca do rozwoju - tłumaczy uczony. Żeby zapobiegać chorobom przyzębia, trzeba jeść potrawy bogate w wapń (...).
Ryzyko choroby zwiększa m.in. palenie papierosów i słaba higiena jamy ustnej. "Gazeta Wyborcza - Zdrowie", "Zdrowe zęby potrzebują wapnia", 13.12.00

Zadanie 26.
Podaj trzy możliwe przyczyny chorób przyzębia i napisz, jak można im zapobiegać.

Zadanie 27.
Podaj trzy produkty (zwierzęce lub roślinne), jakie należy spożywać, aby wspomóc zapobieganie chorobom przyzębia.

Zadanie 28.
Jesienią nad Polskę docierają masy powietrza polarnomorskiego. polarnomorskiego. Z jakiego kierunku napływa to powietrze i jaką pogodę zapowiada?

Zadanie 29.
Na podstawie mapy gęstości zaludnienia Ameryki Po- łudniowej i mapy fizycznej tego kontynentu napisz, gdzie w Brazylii jest największa gęstość zaludnienia. Uzasadnij, podając dwie przyczyny, dlaczego takie jest rozmieszczenie ludności.

Zadanie 30.

Oblicz energię elektryczną zużytą przez suszarkę do włosów, jeśli była ona włączona przez pięć minut do źródła o napięciu 220 V i płynął przez nią prąd o natężeniu 0,1 A. Zapisz obliczenia.

Zadanie 31.
Do wanny wlano 60 litrów wody o temperaturze 12 C i 40 litrów wody gorącej. Jaka była temperatura wody gorącej, jeżeli w wannie otrzymano do kąpieli wodę o temperaturze 30 C? Zapisz obliczenia.

Zadanie 32.
Jaka jest rozpuszczalność glukozy w wodzie o temperaturze 20C, jeśli w szklance wody (200 g) można maksymalnie rozpuścić 216 g tego cukru?

Zadanie 33.
Kasia jest o dwa lata starsza od Janka. Za sześć lat będą mieli razem czterdzieści lat. Ile lat ma obecnie Kasia? Zapisz obliczenia.

Zadanie 34.
Klasa IIId przygotowała dla mieszkańców osiedla spektakl teatralny. Bilety dla dorosłych były po 10 zł, a dla dzieci po 7 zł. Sprzedano 81 biletów. Po potrąceniu 20 proc. uzyskanych pieniędzy na koszty związane z wynajęciem sali klasa zarobiła 552 zł. Ile sprzedano biletów tańszych, a ile droższych?

Odpowiedzi >>>
Zadanie Odpowiedź
1 B
2 C
3 D
4 C
5 C
6 A
7 D
8 A
9 A
10 D
11 D
12 A
13 B
14 B
15 C
16 D
17 A
18 D
19 A
20 D
21 B
22 D
23 C
24 B
25 B
26. Niedobór wapnia - właściwe odżywanie Papierosy - niepalenie papierosów Brak higieny jamy ustnej (infekcja bakteryjna) - poprawna higiena jamy ustnej
27. Przykład odpowiedzi: Mleko, sery, kefir, jogurt, fasola, brokuły
28. Masy powietrza polarnomorskiego napływają z północnego zachodu lub z zachodu. Ponieważ jest to wilgotne powietrze znad Atlantyku, zapowiada pogodę pochmurną i deszczową.
29. Największa gęstość zaludnienia w Brazylii występuje na wybrzeżu Atlantyku i w południowo-wschodniej części Wyżyny Brazylijskiej. Przyczynami takiego rozmieszczenia ludności w Brazylii są: warunki klimatyczne, dostępność terenów nadających się pod uprawę, występowanie na wschodnich stokach Wyżyny Brazylijskiej rzek będących zasobnym źródłem energii, występowanie surowców mineralnych, dostępność komunikacyjna wybrzeży dająca możliwość wymiany towarowej i budowy portów, rozwój największych miast w pasie wybrzeża, niekorzystne warunki dla zasiedlania człowieka we wnętrzu kraju - interiorze.
30. W=UIt 5 min =300s W=2200,1300 W=6600 działania na jednostkach: [W]=[VAs]=[J] W=6600J=6,6 kJ odp.: 6600 J lub 6,6kJ
31. - temperatura wody gorącej, cw - ciepło właściwe wody, masa 1 litra wody jest równa 1 kilogram, tp- przyrost temperatury wody zimnej, to - przyrost temperatury wody gorącej, Qp - ciepło pobrane, Qo - ciepło oddane, Qp=cw tpmp, Qo=cw tomo, Q0=Qp, 40(x-30)=60(30-12), 40x-1200=1800-720, 40x-1200=1080, 40x=2280, x=57 57o C - temperatura wody gorącej Dopuszczalne inne rozwiązania 32. 2 x - rozpuszczalność glukozy w wodzie o temperaturze 20oC x=108 Rozpuszczalność glukozy w wodzie o temperaturze 20oC jest równa 108 g.
33. - wiek Janka obecnie, x+2 - wiek Kasi obecnie, x+6 - wiek Janka za 6 lat, x+8 - wiek Kasi za 6 lat, równanie: x + 6 + x + 8 =40, 2x = 40 - 14, 2x = 26, x = 13 - wiek Janka obecnie, 13 + 2 = 15 wiek Kasi obecnie, Kasia ma obecnie 15 lat.
34. - liczba biletów droższych y - liczba biletów tańszych k - kwota pieniędzy zarobiona przed potrąceniem k-20%k=552, 0,8 k=552, k=552:0,8, k=690 rozwiązanie z użyciem układu równań: Sprzedano 41 biletów droższych i 40 biletów tańszych


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (7) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:21)

Cześć ten teścik , który przed chwilką rozwiązałam przy da mi się na lekcję. I do nauki matematyki. :-) 11.10.2005 rok godzina 19:20.

27.7.2006 (14:18)

tia... ja jakos nie chce liczyc ale mi by sie to przydalo gdybym wiedzial odpowiedzi!!!

27.7.2006 (14:17)

wogle nic nie wiedzialam!!!!!!!!!!okropny test!!!!!!!