profil

Patriotyzm w literaturze

drukuj
satysfakcja 84 % 31 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Charles Dickens powiedział „Prawdziwym patriotą jest ten, który nie ze wszystkiego jest zadowolony w swej ojczyźnie, to człowiek, który pragnie i walczy o to, by w niej było lepiej.”
Dla jednych patriotą jest człowiek, który za ojczyznę gotów jest walczyć i czuje się dumny z tego, że jest jej obywatelem. Dla innych jest to popychadło w rękach państwa, gdyż patriotyzm uważają za niegodny uwagi przeżytek. Według mnie patriotyzm to odwaga, oddanie, tradycja i historia, wierność ojczyźnie i waleczność na tyle, by stanąć w jej obronie, ale tylko wtedy, kiedy toczy się słuszna walka. Poza tym patriota powinien być patriotą samym z siebie, a nie dlatego, że społeczeństwo wywiera na niego ucisk. Patriota z przymusu w końcu obróci się przeciw państwu, dlatego nie można od nikogo żądać miłości wobec jego kraju. Będzie on dbał o dobre imię kraju, będąc w nim lub przebywając za granicą. Będzie mówił o swojej ojczyźnie jako kraju, w który warto wierzyć i inwestować. Patriotą może być każdy z nas o ile tego chce i wierzy , że jego postawa może coś zmienić. Zapamiętajmy może słowa Platona, że : „Nie urodziliśmy się dla siebie, lecz dla naszej ojczyzny.”
Patriotyzm może być wyrażany poprzez troskę o swój kraj, w nawoływaniu do zmian, reform i ukazywaniu wad w rządzeniu państwem lub też przywar jego obywateli. Taka postawa bardzo widoczna jest w renesansie. Istniał nawet wtedy bardzo silny nurt poezji patriotyczno- obywatelskiej. Wybitnym humanistą, a także szczerym patriotą był Jan Kochanowski. Nieodłącznym składnikiem jego światopoglądu był patriotyzm i troska o losy kraju, wówczas jeszcze potężnego, choć nękanego przez wrogów. Tym odczuciom daje Jan Kochanowski niejednokrotnie dowód w pieśniach patriotycznych. Jedną z najbardziej znanych jest pieśń „O dobrej sławie” , w której poeta mówi o powinnościach każdego obywatela wobec własnej ojczyzny. Człowiek tym różni się od zwierząt, że ma rozum, powinien więc uświadomić sobie, że po śmierci nic po nim nie pozostanie, oprócz dobrej sławy i wdzięcznej pamięci potomnych. Toteż człowiek całe życie powinien zabiegać o tę sławę, a jedyną drogą do jej zdobycia jest służba ojczyźnie: „Służmy poczciwej stawie, a jako kto może, Niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże.” Służyć ojczyźnie każdy powinien zgodnie ze swymi predyspozycjami i wrodzonymi talentami. Na przykład człowiek obdarzony darem wymowy powinien uczyć swoich rodaków zasad współżycia społecznego, poszanowania prawa i sprawiedliwości. Człowiek mniej utalentowany, ale silny i o mężnym sercu powinien walczyć z poganami. Nawet jeśli przyjdzie mu zginąć poeta stwierdza, że lepiej jest zginąć na polu walki młodo, zyskując sobie dobrą sławę, niż żyć długo i umrzeć w zapomnieniu.
Szczerym patriotą, człowiekiem wielkiego serca był Piotr Skarga, uwieczniony przez Jana Matejkę na obrazie w chwili wygłaszania swych kazań.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: patriotyzm_w_literaturze.doc
(0) Brak komentarzy