profil

satysfakcja 34 % 12 głosów

Działalność gospodarcza

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

1. Co to jest działalność gospodarcza? Działalność gospodarcza to wykreowana przez system prawny każdego państwa forma organizacyjno – prawna umożliwiająca zespolenie podmiotów uczestniczących w procesie gospodarczym (właścicieli, zarządzających i pracowników) oraz materialnych czynników produkcji (środki i przedmioty pracy). Wedle art. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej „działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Działalność gospodarcza, w ujęciu podstawowym, wyróżnia się: • Charakterem zarobkowym (nastawiona na zysk) • strukturą organizacyjną (terytorialną –siedziba, pracy – określenie warunków pracy, kadrową –podział praw i obowiązków pracowników) • ciągłością wykonywanej działalności • określonym ustawowo profilem (budowlana, handlowa, usługowa, wytwórcza, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, działalność zawodowa) Definicje działalności gospodarczej znajdują sie w wielu ustawach, szczególnie w ustawach podatkowych. Nie zawsze maja takie samo znaczenie. Oto kilka z nich: • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: Działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie sa zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4-9. • Ustawa o podatku od towarów i usług: Działalność gospodarcza obejmuje wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych • Według sądu najwyższego: Musi być wykonywana w sposób zawodowy (osoba musi posiadać wiedzę o swojej działalności_ -traktuje ona działalność zarobkowo -charakteryzuje się powtarzalnością działań -warunkiem jest wprowadzenie swoich towarów i usług na rynek -reguły rynkowe • Według ordynacji podatkowej każda działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu, prowadzona na własny lub na cudzy rachunek 2. Kto może być przedsiębiorcą? Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawna, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawna - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarcza.

Data dodania: 2011-01-15

Autor wioletkap91
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (0) Brak komentarzy zobacz wszystkie
Nauki


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.