profil

/

Zadania Prace

Roztoczański Park Narodowy

drukuj
satysfakcja 57 % 167 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Roztoczański Park Narodowy

Położenie - województwo lubelskie
Data utworzenia - 1974
Powierzchnia - 84,83 km2
- leśna 81,02 km2
- uprawna 2,04 km2
- wodna 0,53 km2
Powierzchnia ochrony
- ścisłej 8,06 km2
- częściowej 73,2 km2
- krajobrazu 3,57 km2
Powierzchnia otuliny
Długość szlaków turystycznych - 53,3 km
Odwiedzających rocznie - ok. 100 tys.
Siedziba - Zwierzyniec

Roztoczański Park Narodowy - utworzony w 1974r. , jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski - położony na Roztoczu. Siedziba dyrekcji parku i muzeum przyrodniczego znajduje się w Zwierzyńcu.
Godłem parku jest konik polski typu tarpan.

POŁOŻENIE I POWIERZCHNIA PARKU
Roztoczański Park Narodowy leży w środkowo - wschodniej części kraju , w województwie lubelskim. Obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza. Park utworzony został w 1974 roku na obszarze 4801 ha. Aktualna jego powierzchnia wynosi 8483 ha , z czego lasy zajmują 8102 ha ( 95,5%). Ochroną ścisłą objęto 806 ha ( 9,5% ).
Park powstał na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictw Kosobudy i Zwierzyniec , będących wcześniej lasami Ordynacji Zamojskiej. Początki ochrony sięgają 1936r. , kiedy to utworzono rezerwat przyrody Bukowa Góra , który obecnie jest jednym z obszarów ochrony ścisłej parku. Do chwili utworzenia Parku ochroną rezerwatową objęto 1064,38 ha w postaci 10 rezerwatów leśnych i florystycznych.

GEOLOGIA , GEOMORFOLOGIA I GLEBY
Park znajduje się w urozmaiconym krajobrazie Roztocza Środkowego w dolinie górnego Wieprza. Jest to obszar oddzielający Wyżynę Lubelską od Kotliny Sandomierskiej o zróżnicowanej budowie geologicznej. Garb Roztocza budują skały górnokredowe ( opoki , gezy i margle). W strefie krawędziowej występują utwory trzeciorzędowe. Utwory czwartorzędowe cienką pokrywą zalegają w Dolinie Wieprza i Padole Zwierzyńca. Główne typy rzeźby to zrównanie wierzchowinowe , ostańce , krawędzie , padoły i doliny. W części północnej parku wśród gleb przeważają rędziny i pararędziny brunatne. Na pozostałym terenie jest większe urozmaicenie , przy czym największą powierzchnię zajmują piaszczyste gleby bielicowe właściwe.

WODY
Główny ciek wodny Roztocza Środkowego i parku to rzeka Wieprz. Na odcinku przepływającym przez teren parku sklasyfikowana jest w II klasie czystości. Z terenu parku biorą początek strumienie : Szum ( 2,5 km) i Świerszcz ( 9 km) odprowadzające we wody do Tanwi i Wieprza. Wody potoku Świerszcz zasilają kompleks stawów "Echo" oraz staw w centrum Zwierzyńca.

FLORA
Flora naczyniowa parku liczy ok. 700 gatunków , w tym liczne górskie ( m. in. tojad dzióbaty , czosnek siatkowaty) , borealne ( widłak wroniec , zimoziół północny , pomocnik baldaszkowy) , pontyjskie ( szczodrzeniec ruski) oraz atlantyckie ( rosiczka pośrednia , sporek wiosenny , sit sztywny , żarnowiec miotlasty , szczotlicha siwa itd. ) Na terenie parku występuje około 400 drzew pomnikowych. W parku wyróżniono 19 zespołów leśnych i szereg zbiorowisk niższej rangi , z których najcenniejsze to wyżynny bór jodłowy i buczyna karpacka zajmujące około 35 % powierzchni leśnej. Jodły osiągają w nich najwyższe wymiary w Polsce 9 50m wysokości , 470 cz obwodu i do 20m3 masy drzewnej). Spośród innych na uwagę zasługują : świetlista dąbrowa , grąd subkontynentalny , łęg jesionowo - olchowy , kontynentalne torfowisko wysokie , ols porzeczkowy , a także typy borów sosnowych. Na roślinność nieleśną składa się 28 zespołów i 12 zbiorowisk.

o faunie nie będę wam pisać , bo mam jeszcze 3 duże prace do napisania do szkoły ( ale to nie ważne )
o faunie występującej w tym parku musicie poszukać w innych źródłach.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału


Zadania z Biologii
kaman785874520 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt Dzisiaj 10:34

Pochodzenie i rozwój życia na ziemi (organizmy zyjace na zemi i ich hipotezy powstania, rola czynników zewnętrznych i wewnętrznych , porządkowanie...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

aneczka_jablonska1 rozwiązane zadanie
Biologia 20 pkt 25.3.2015 (18:59)

Opisz czynniki wpływające na różnorodność gatunkową i ekosystemową oraz przedstaw wpływ lodowaceń na rozmieszczenie gatunków

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 15
Rozwiązuj

aneczka_jablonska1 rozwiązane zadanie
Biologia 15 pkt 25.3.2015 (18:57)

Opisz i porównaj autogenezę wybranej rośliny jednorocznej oraz wieloletniej

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 12
Rozwiązuj

aneczka_jablonska1 rozwiązane zadanie
Biologia 10 pkt 25.3.2015 (18:19)

Wykaż przystosowanie roślin korzeń liść do życia w różnych środowiskach . Kserofity Hydrofity Hydrofity Mezofity.

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Darusiia1230 rozwiązanych zadań
Biologia 10 pkt 24.3.2015 (22:46)

Porównaj budowę i funkcje układu krwionośnego i limfatycznego człowieka.

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.