profil

Czym się różni umowa o dzieło od umowy zlecenia?

drukuj
satysfakcja 76 % 340 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło uregulowane są przepisami Kodeksu cywilnego (księga III, tytuł XV i XXI).
Podpisując umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności dla dającego to zlecenie. Zleceniobiorca powinien działać samodzielnie. Pozwala to odróżnić umowę zlecenie od umowy o pracę, która wykonywana jest pod kierownictwem.
Jednak podstawowa różnica pomiędzy stosunkiem zlecenia a umową o dzieł to fakt, iż w umowie zlecenia - przyjmujący zlecenie ma wykonać dla zamawiającego pewne czynności, a w umowie o dzieło - zobowiązuje się do dostarczenia określonych wyników swojej pracy w postaci dzieła. Na nim ciąży ryzyko pomyślnego wykonania dzieła. Tylko wykonanie tego dzieła jest podstawą do żądania wynagrodzenia.
Podsumowując w odróżnieniu od umowy zlecenia, umowa o dzieło wymaga, by starania przyjmującego zamówienia doprowadziły do konkretnego, w przyszłości, indywidualnie oznaczonego rezultatu. Umowa zlecenia nie akcentuje tego rezultatu, jako koniecznego do osiągnięcia, nie wynik zatem (jak w umowie o dzieło), lecz starania w celu osiągnięcia tego wyniku, są elementem wyróżniającym dla umowy zlecenia, tj. przedmiotem istotnym.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
7.11.2007 (00:18)

jednak ja widze male uchybienie w tekscie, otoz zleceniobiorca moze wykonywac swoje obowiazki z pomoca osob trzecich a pracownik(umowa o prace) musi wykonywac prace samodzielne. Fakt kierownictwa nie ma tu znaczenia, albowiem w umowie zlecenia zleceniodawca winien byc przez zleceniobiorce informowany o wynikach dzialalnosci zleceniobiorcy. Reasumujac, umowy cywilnoprawne(dzielo, zlecenie etc.) moga byc wykonywane samodzielnie aczkolwiek nie musza, a umowa o prace wymaga samodzielnego dzialania, bo np przy umowie o prace mamy do czynienia z etatem (dostepnym dla jednostki) a przy umowach zlecenia rozpatrujemy kwestie imienna, natomiast przepisy wyraznie mowia o subsydiarnosci osob trzecich.

27.7.2006 (14:17)

Dobre wlasnie cos takiego szukalem

27.7.2006 (14:10)

Serdeczne Bóg zaplać. Praca ok.

Nauki