profil

satysfakcja 86 % 83 głosów

Konspekt Zajęć

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

KONSPEKT ZAJĘĆ TEMAT: Savoir-vivre TEMAT SZCZEGÓŁOWY: Nauka podstaw dobrych manier GRUPA: Młodzież gimnazjalna (wiek: 13-16 lat) ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 15 osób CELE: Po przeprowadzeniu zajęć uczeń powinien: - rozumieć pojęcie savoir-vivre, - mieć świadomość jakie sfery bycia człowieka reguluje savoir-vivre, - wiedzieć co składa się na dobre wychowanie, - potrafi określić niezbędne zasady zachowania się w szkole, - jest świadomy znaczenia przyjętych norm postępowania, - rozwijać w sobie i swoim życiu przymioty dobrze wychowanego człowieka. FORMY PRACY: - praca zespołowa - praca w małych grupach - praca indywidualna METODY PRACY: - mini wykład - elementy dyskusji - scenki rodzajowe - burza mózgów - metody aktywizujące – metaplan ŚRODKI DYDAKTYCZNE: - kartki z zadaniami dla grupy - Słownik języka polskiego - Arkusz szarego papieru, mazaki PRZEBIEG ZAJĘĆ: I. Część wstępna 1. Czynności organizacyjne. 2. Przedstawienie tematu lekcji. II. Część główna 1. Wyjaśnienie nazwy zapożyczonej z języka francuskiego savoir – „wiedzieć”, vivre – istnieć”, co oznacza kwestie związane z tym, co należy wiedzieć, aby istnieć. 2. Prowadzący dzieli uczniów na grupy, które będą się zastanawiały nad tym jak wygląda przestrzeganie zasad kultury w określonych miejscach. 3. Każda grupa przedstawia przykłady zachowań się ludzi w różnych sytuacjach, ocenia zachowania, komentuje, przedstawia swoje odczucia. 4. Prowadzący zadaje podobne pytania: a) Czym jest dobre wychowanie? b) W jakich miejscach obowiązują zasady dobrego zachowania? c) Czemu służy znajomość savoir-vivru i jakie korzyści wynikają ze znajomości jego zasad? d) Jak są postrzegani ludzie dobrze wychowani i ci, co nie przestrzegają tych zasad? 5. Grupa otrzymuje kolejne zadanie: Jak wygląda przestrzeganie zasad kultury w naszej klasie i szkole? Oceń stan faktyczny, stan oczekiwania i przyczyny złego postępowania. Do pracy uczniowie otrzymują metaplan i „garść przyjacielskich rad”, jak należy zachowywać się w szkole. 6. Wnioski: Podczas analizy wniosków uczniowie wybierają po jednym, najbardziej realnym do realizacji. Następnie każdy z uczniów zastanawia się co on mógłby zrobić, aby poprawić poziom kultury w szkole. III. Część końcowa 1. Grupie przedstawione zostają rady, jak należy zachowywać się w stosunkach panujących w szkole: * uczeń-uczeń - nie rozmawiamy z nikim na ucho w gronie osób, - w szkole nie romansujemy - nie używamy wulgarnych słów, - przy rozmowie przesadnie nie gestykulujemy, ani nie wzruszamy ramionami, - nie pokazujemy palcem i wyśmiewamy innych osób, - w towarzystwie nie plujemy na podłogę, - jeśli znajdujemy się w grupie mówimy do wszystkich, a nie tylko do jednej osoby.

Data dodania: 2010-12-01

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: konspekt_zajęć.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.