profil

Konferencja w Wersalu

drukuj
satysfakcja 68 % 95 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Obrady rozpoczęto 18.01.1919 r w Paryżu, zakończono 28.6.1919 r podpisaniem traktatu wersalskiego.
Uczestnicy:
27 państw, uczestników zwycięskiej koalicji. Decyzje podejmowali przedstawiciele mocarstw: USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii.
Politycy:
USA Wilson, Wielka Brytania David Lloyd George, Francja Clemenceau
Cele:
Francja:- zapewnienie bezpieczeństwa przez maksymalne osłabienie niemiec, okrojenie jego terytorium i zmuszenie do poniesienia kosztów wojny. –stworzenie na wschodzie Europy bloku państw odgradzających od niebezpieczeństw rewolucji rosyjskiej
Wielka Brytania: -w myśl zasady „równowagi europejskiej” niedopuszczenie do wzrostu potęgi Francji kosztem niemiec. –utrzymanie przewagi brytyjskiej na morzach
Stany Zjednoczone: - stworzenie międzynarodowej organizacji dbającej o zachowanie pokoju. –14 punktów prezydenta Wilsona
Postanowienia:
-demilitaryzacja i zlikwidowanie przemysłu zbrojeniowego niemiec
-zniesienie powszechnej służby wojskowej, zamiast tego niemcy mogły posiadać 100-tys. Armię zawodową
-zakaz posiadania ciężkiego uzbrojenia, okrętów podwodnych i lotnictwa
-Francja otrzymała Alzację i Lotaryngię
-Polska otrzymała Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie (bez Gdańska)
-Gdańsk został wolnym miastem
-na terenach Śląska, Warmii, Mazur i Szlezwiku miały odbyć się plebiscyty za przynależnością państwową
-Niemcom odebrano wszystkie posiadłości kolonialne
Mały traktat wersalski:
Dokument dołączony do traktatu wersalskiego, który musiały podpisać nowo powstałe państwa Europy Środkowej. Nakładał na nie obowiązek ochrony praw mniejszości narodowych.

Czternaście punktów prezydenta Wilsona – orędzie z 8 I 1918 r zawierało program uporządkowanie świata po zakończonej wojnie. Sformułowane zostało w oparciu o zasady: samostanowienia narodów, jawności dyplomacji, wolności handlu i podróżowania. Zawierało postulat stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz utrzymania pokoju.Rewolucja w Rosji:
Przyczyny:
-niepowodzenia wojenne, olbrzymie straty ponoszone przez Rosję na frontach
-upadek autorytetu dworu

carskiego
-zacofanie gospodarcze państwa, brak rozwiniętego przemysłu
-niesprawność systemu politycznego

Rewolucja LUTOWA:
Cele:
-obalenie samowładztwa cara
-wywalczenie swobód politycznych
-przeprowadzenie reformy rolnej
-zniesienie ucisku narodowego
skutki:
-obalenie caratu. Rosja stała się republiką
-rozpoczął się okres dwuwładzy, obok Rządu Tymczasowego realną władzą dysponowały rady robotnicze i żołnierskie
-postępowała demokratyzacja życia publicznego, powstały partie i organizacje społeczne, powracali więźniowie polityczni

Rewolucja PAŹDZIERNIKOWA:
Sytuacja w Rosji przed przewrotem:
-olbrzymie niezadowolenie społeczeństwa z powodu przedłużającej się wojny i coraz gorszej sytuacji gospodarczej
-z emigracji powrócił przywódca bolszewików Lenin, w tezach kwietniowych (hasła: pokoju i ziemi dla chłopów) przedstawił swoją wizję rewolucji socjalistycznej
-pierwsza próba przejęcia władzy przez bolszewików, manifestacje zostały stłumione przez oddziały rządowe
-pucz Korniłowa wystąpienie byłego cesarskiego generała przeciwko Rządowi Tymczasowemu: został stłumiony
-bolszewicy zdobyli większość w Radach Delegatów Robotniczych, Chłopskich i Żołnierskich
-przyjęcie wniosku Lenina o konieczności rozpoczęcia powstania zbrojnego, obalenie rządu i ustanowienie władzy rad


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy