profil

satysfakcja 84 % 6 głosów

Bezrobocie

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Gospodarka, aby funkcjonować musi mieć możliwość zatrudnienia nowych pracowników, którzy są gotowi podjąć pracę. W okresie PRL mieliśmy do czynienia z pełnym zatrudnieniem. W rzeczywistości osiągnięto ten stan drogą nadmiernego i nieefektywnego zatrudnienia w przemyśle oraz zbyt rozbudowanych instytucji administracji państwowej i gospodarczej. Prowadziło to do niskiej wydajności, braku dyscypliny i poszanowania pracy. W wyniku zmian po 1989 roku przerosty zatrudnienia uległy szybkiej redukcji, gdyż przedsiębiorstwa dążyły do obniżenia kosztów produkcji. W trakcie przekształceń własnościowych i strukturalnych w Polsce bezrobocie szczególnie dotknęło pracowników przemysłu ciężkiego, włókienniczego i górnictwa. Na wsi likwidacji uległy państwowe gospodarstwa rolne (PGR), część spółdzielni i kółek rolniczych. Spowodowało to bardzo duże bezrobocie, zwłaszcza w województwach północnych i zachodnich, gdzie było wiele ziemi państwowej. Obecnie, rynek pracy staje się globalny - coraz łatwiej znaleźć zatrudnienie w innych państwach. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej ciekawą alternatywą są krajowe rynki pracy w Anglii, Irlandii oraz we Włoszech. Wg Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec 2006 roku na emigracji przebywało ok. 2 mln Polaków. Na bezrobocie narażeni są głównie pracownicy o niskim poziomie wykształcenia lub wąsko wyspecjalizowani - 70% ludzi pozostających bez pracy posiada wykształcenie podstawowe lub zawodowe. Nowym zjawiskiem jest bezrobocie wśród absolwentów wyższych uczelni, ponieważ na rynek pracy wchodzą roczniki wyżu demograficznego z lat 80. Często okazuje się również, że absolwenci znajdują pracę poniżej prezentowanego przez nich poziomu wykształcenia. Wiąże się to z niższymi zarobkami, co utrudnia stabilizację sytuacji osobistej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że bezrobocie dotyka głównie kobiety, pomimo, że są one zazwyczaj lepiej wykształcone od mężczyzn. >>Współczesne tendencje na rynku pracy: - Słabnie zapotrzebowanie na proste, niewymagające kwalifikacji prace fizyczne; maleje liczba robotników - Redukcja etatów; nacisk położony na part time (praca na określone godziny lub okres czasu np. 3 miesiące) - Wyraźne oddzielenie własności od zarządzania - aby zarządzać trzeba mieć wyspecjalizowaną wiedzę, której właściciel nie posiada; szybko rozrasta się klasa menadżerów - Komputer, jako narzędzie pracy zamazuje podział na prace fizyczne i umysłowe np. kierowca autobusu oprócz kierowania pojazdem musi także potrafić obsługiwać nowoczesną aparaturę w pojeździe >>Kobiety na rynku pracy: - Uzyskują niższe zarobki niż mężczyźni zatrudnieni na tym samym stanowisku - Efekt glass ceiling (szklany sufit) - kobiety doświadczają barier związanych z awansem i zajmowaniem stanowisk kierowniczych - Aktywność zawodowa kobiet jest mniejsza niż mężczyzn; Słowenia i Szwecja mają największy odsetek kobiet czynnych zawodowo w całej UE; brak programów aktywizujących kobiety do podjęcia pracy po urodzeniu dziecka - Segregacja zawodowa - bariery dostępu kobiet do niektórych zawodów. Mężczyźni pracują głównie, jako lekarze, naukowcy, inżynierowie, politycy - brak w tych kategoriach zawodowych przykładów spektakularnych sukcesów kobiet. Znajdują one zatrudnienie głównie w sferze usług - m.in., jako sekretarki, nauczycielki w szkołach podstawowych, bibliotekarki. Pracodawcy podczas rekrutacji na stanowiska pracy kierują się stereotypami uznając, że kobiety są predysponowane do pewnych zawodów, a nie nadają się do innych - Wykonywanie nisko płatnych zajęć przez kobiety - feminizacja zawodów nisko płatnych

Data dodania: 2010-10-02

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: bezrobocie.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Zadania z Wiedza o społeczeństwii
Nieaktywny
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt wczoraj o 22:07

potrzebuje zadanie na jutro . Wynotuj cztery przykłady toczących się w Polsce i  na świecie negocjacji, zarówno poltycznych, jak i...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 22.10.2014 (14:25)

Uregulowania prawne w zakresie prawa pracy w Unii Europejskiej  ( praca kontrolna ) ;( pomożcie 

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 22.10.2014 (12:52)

napisz na kartce A 4 krótki zycioryzm Jana Pawła  II  POTRZEBUJE TO NA JUTRO!! POMOCU :(

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Wiedza o społeczeństwie 100 pkt 21.10.2014 (17:30)

- scharakteryzować wspólny rynek : - Które kraje mają walutę EURO - Czym charakteryzuje swobodne przepływy towarów : To jest referat , dzięki za...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 75 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Wiedza o społeczeństwie 40 pkt 21.10.2014 (16:25)

Analiza bezrobocia w 2013 roku w Polsce.(praca kontrolna) :(

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 30 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.