profil

Początki starożytności

drukuj
satysfakcja 53 % 19 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Ujawnia bowiem niezrozumienie prawdy o jedności przeciwieństw, która mówi, że dobro istnieje tylko jako przeciwieństwo zła i na odwrót.Według taoizmu filozoficznego świt jest wieczny i nie istnieje Bóg osobowy. A "Lao-tsy twierdził, że światem rządzą pewne stałe prawa; poznanie ich i dostosowanie się do nich może ludziom dać spokój ducha i zaoszczędzić im cierpień. W taoizmie istniało szczególne dążenie ludzi do zapewnienia sobie nieśmiertelności i wolności od chorób. Występowała także tendencja, aby przez ascezę i ćwiczenia oddechowe lub inne oderwać się od więzów skończoności. Życie cnotliwe miało zapewnić długowieczność.
Dla badaczy poszukujących początków cywilizacji Starożytny Wschód zawsze budził nadzieje na znalezienie właśnie tam najstarszych jej śladów. Oryginalne wyobrażenie ludów Wschodu o zasadach i siłach rządzących światem przyrody i światem ludzi, próby określenia istoty dobra i zła były niewyczerpalnym źródłem dla powstawania różnych religii. W kręgu każdej kultury usiłowano znaleźć odpowiedzi na pytania o zasady porządku kosmicznego, o początek życia ludzkiego, o przyczyny nieszczęść i kataklizmów. Każdy w różnych krajach tamtego świata pytał, dlaczego umieramy, co się dzieje po śmierci, dlaczego ludzie mówią różnymi językami i kto sprawił że są biedni i bogaci. Odpowiedzi były naiwne i przeważnie wynikały z przekonania o istnieniu tajemnych sił nadprzyrodzonych. Nie traktujemy dzisiaj zbyt poważnie tamtych poglądów lecz oni twierdzili inaczej. Ówczesne wyobrażenia przekazywali przodkom, poeci tworzyli epopeje, a kapłani podnosili te przesądy do rangi religii, umieszczając ich bohaterów na ołtarzach świątyń. Wierzenia tych ludów były podobne co wynikało z tego że powstawały w dolinach wielkich rzek i musieli wytłumaczyć w jakiś sposób żyzność plonów lub ich brak. Omawiając poszczególne cywilizacje dostrzegłem wielu podobieństw w ich wierzeniach, wierzyli oni w to co ich zdaniem było najważniejsze, np. niebo, ziemia, ogień itd. Posiadali oni podobne wyobrażenia o tych rzeczach. Przyczyny należy także szukać w podbojach państw, gdzie w ten sposób następowało wymieszanie ludności, a co za tym idzie ich kultury i wierzeń. Takich przemieszczeń w tamtych czasach było bardzo dużo. Za każdym razem miejsce pobytu zmieniali także bogowie i herosi. Wędrując po nieprzebytych obszarach Wschodu, tracili niekiedy swój pierwotny wygląd i atrybuty, zmieniała się nieco fabuła ich życia, od nowo spotkanych bogów zapożyczali imiona i przydomki(zjawiska te nazywane są synkretyzmem religijnym). Każde państwo dodawało cos od siebie tworząc w ten sposób zaczątki dzisiejszych religii. Można się doszukać pierwszych wzmianek o monoteizmie Izraelitów co stało się początkiem dla chrześcijaństwa, należy także dodać, iż była to pierwsza religia, w której czczono tylko jednego boga. W wierzeniach innych starożytnych cywilizacji dopatrujemy się politeizmu, co stało się początkiem dla judaizmu i islamu, które to religie przez wiele wieków doczekały się wielu zmian i ulepszeń. Niewątpliwe jest jednak że bez tych cywilizacji świat, a raczej wyobrażenie o nim wyglądałby zupełnie inaczej.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Podobne tematy:
Starożytność antyk upadek Cesarstwa zachodnio rzymskiego upadek cesarstwa zachodniorzymskiego 476 Początek średniowiecza cywilizacja Czym jest cywilizacja co to jest cywilizacja Cywilizacja definicja WSZYSTKIE
(0) Brak komentarzy