profil

Niepowodzenia szkolne

drukuj
satysfakcja 67 % 21 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rozdział 1
Niepowodzenia szkolne w świetle literatury przedmiotu

Niepowodzenia szkolne jak sama nazwa wskazuje są to trudności jakie przechodzi uczeń stykając się z różnymi dziedzinami wiedzy, którą nauczyciele pragną wyłożyć uczniowi w trakcie lekcji. Trudności te pojawiają się też wtedy gdy uczeń stoi przed ważnym dla niego sprawdzianem bądź egzaminem, który ma decydować o jego dalszej edukacji bądź ma decydujące znaczenie na ocenie końcowej z danego przedmiotu. Ważnym aspektem jest tutaj określenie samego ucznia i szkoły, do której uczęszcza. Czy stosowane środki i metody nauczania są odpowiednie dla danych uczniów którzy mają takie trudności i niekiedy są „ofiarami” niepowodzeń szkolnych. Zjawisko to występuje od kilkudziesięciu lat oraz zwraca uwagę nie tylko polskich pedagogów, psychologów z całego świata, socjologów, ale także rodziców, nauczycieli a także i samych uczniów. Świadectwo o tym stanowią przytaczane przez niektórych autorów statystyki, które jednoznacznie pokazują, że skala niepowodzeń jest dosyć wysoka. Istnieje skala uczniów, która powtarza klasy. Zjawisko drugoroczności jest na wysokim poziomie, co może niepokoić. Duża liczba osób także nie kończy w przewidzianym czasie podstawowych szkół, a duży procent tych osób mogole nie kończy szkoły.
Warto zastanowić się skąd jest taka duża skala niepowodzeń i co jest jej przyczyną. Czy rodzice razem z grupą specjalistów potrafią pomóc młodym ludziom w uzyskaniu sukcesu rozwojowego, czy tez zabraknie im siły i odpowiednich narzędzi wykonawczych by uruchomić w uczniach odpowiednia formę koncentracji i by młodzi ludzie uwierzyli w swoje siły starając się przejść przez najtrudniejsze chwile w ich edukacyjnej karierze. Te i inne pytania związane z problematyką trudności w nauce młodego człowieka oraz jego niepowodzeń szkolnych postaram się wyjaśnić w dalszej części mojej pracy.

1.1 Wyjaśnienia terminologiczne

Problem niepowodzeń szkolnych występuje w dość obszernym zakresie i możemy się z nim spotykać bardzo często. Gdy już natkniemy się na ten problem to jako przyszli pedagodzy szkolni, bądź tez psycholodzy musimy posiadać odpowiednią wiedzę na temat niepowodzeń by móc im przeciwdziałać. Nim zacznę opisywać problem niepowodzeń szkolnych o ich przyczynach, skutkach i sposobach jego zapobiegania, to chciałbym przedstawić parę definicji różnych autorów po to by przedstawić zjawisko owego problemu, czym jest i na czym polega. Pierwszą definicję podaje nam J. Konopnicki, który podaje następujące sformułowanie: „Pojęcie powodzenia i niepowodzenia w nauce szkolnej możemy i musimy rozpatrywać zawsze łącznie, w nauczaniu bowiem, kiedy kończy się powodzenie, wówczas zaczyna się niepowodzenie – i odwrotnie.” (Konopnicki Jan 1966, s.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: niepowodzenia_szkolne.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy