profil

Pełnomocnictwo szczegółowe w sprawie rejestracji pojazdu.

drukuj
satysfakcja 86 % 333 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

....................................... , ................................
(miejscowość, data)


PełnomocnictwoJa ............................................................ zamieszkała ...............................................................
( imię i nazwisko )
ul ................................................................................... Legitymująca się dowodem osobistym
seria i numer ............................................................................................................... wydanym
przez ...........................................................................................................................................
numer PESEL ...............................................................
Ustanawiam pełnomocnika w osobie ........................................................................................
( wpisać kim dla mocodawcy jest pełnomocnik)
.....................................................................................................................................................
( imię i nazwisko )
zamieszkałego w ....................................................... ........................................................ przy
ul .................................................................................................................................................
legitymującego się dowodem osobistym seria i numer
................................................

...............................................................................................wydanym
przez ............................................................................................................................................
numer PESEL ......................................................................
Upoważniam pełnomocnika do reprezentowania mnie przed Starostwem
Powiatowym w Nowym Targu w sprawie rejestracji pojazdu marki
.....................................................................................................................................................
numer nadwozia ...................................... rok produkcji ............................................ obecny
numer rejestracyjny * ......................................................................, do składania oświadczeń
oraz odbioru dowodu rejestracyjnego od wymienionego pojazdu...................................................................
( czytelny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa )


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy