profil

Pojęcie samorządu i jego podstawowe zadania

drukuj
satysfakcja 58 % 21 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Samorząd to forma organizacji wyodrębnionej grupy społecznej, która dzięki przyznanej osobowości prawnej i istnieniu odpowiednich organów i instytucji, decydować w granicach prawa o istotnych dla siebie sprawach, działając za pośrednictwem swoich przedstawicieli bądź też bezpośrednio. Organy jednostek samorządu terytorialnego (JST) zajmują szczególne miejsce w systemie organów administracji publicznej.
W znaczeniu prawnym rozumiany jest jako wykonywanie zadań administracji publicznej w sposób samodzielny i na własną odpowiedzialność przez odrębne w stosunku do państwa podmioty, które nie są w zakresie wykonywania swoich zadań poddane ingerencji państwowej.
Samorząd opiera się na ustalonym prawem zakresie kompetencji do zawiadywania własnymi sprawami, niezależnie i samodzielnie w zakresie administracji państwowej, a także samodzielnie wykonywane pewne funkcje państwa o charakterze administracyjnym. Jest on wyodrębnioną terytorialnie i zorganizowaną grupą społeczną, posiadającą własne, niezależne organy związane z realizacją zadań na rzecz tejże grupy społecznej, działającą samodzielnie w zakresie wyznaczonym prawem, podlegającą nadzorowi i kontroli określonych prawem, wchodzącą w skład administracji publicznej.
Obowiązująca Konstytucja RP obszernie pisze o samorządzie terytorialnym w Polsce kwestii tej poświęca cały VII. rozdział. Art. 164 ust. 1 określa że podstawową JST jest gmina. Samorząd wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy organów innych władz publicznych. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.
JST posiada kilka ważnych zasad. Jedną z ważniejszych jest zasada subsydiarności (pomocniczości ). Oznacza ona, że żadna władza nie powinna przeszkadzać osobom, ani grupom społecznym w podejmowaniu decyzji i w prowadzeniu działań, które służą samorealizacji i dobru wspólnemu. Jednostki samorządy terytorialnego, a w szczególności ich organy, powinny podejmować wyłącznie te działania, z którymi jednostka lub grupa osób nie może sobie poradzić.
Następną zasadą jest zasada samodzielności finansowej, która polega na uzyskaniu przez organy jednostki samorządu terytorialnego prawa do decydowania o strukturze i wysokości dochodów oraz o rodzajach i rozmiarach wydatków.
Kolejną zasadą samorządu jest systematyczne tworzenie warunków do powstawania inicjatyw społecznych. Są one podstawą funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, dają poczucie więzi społecznych i skłaniają do odpowiedzialności.
Samorząd terytorialny wykonuje wielostronne zadania, określone przez ustawy, związane z podnoszeniem stanu gospodarczego, zdrowotnego i kulturalnego danego terenu.
Jest ogniwem sektora publicznego i do realizacji swoich zadań wykorzystuje środki publiczne. Wynika to z następujących przesłanek:
1. podjęcie się wykonywania zadań tylko o charakterze publicznym na rzecz społeczeństwa,
2. powiązanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego z budżetem państwa,
3. uzależnienie kompetencyjne od organów rządowych,
4. występowanie stosunków finansowych między samorządem terytorialnym oraz państwem i społeczeństwem,
5. przekazanie do finansowania z budżetu samorządu terytorialnego zadań leżących w gestii administracji państwowej,
6. podleganie nadzorowi państwa.

Data dodania: 2010-05-15


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Zadania z Wiedza o społeczeństwii
Rose970 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 19.12.2014 (21:17)

Hej potrzebuje waszej pomocy  mam napisać pracę kontrolną i potrzebuję waszej pomocy  praca potrzebna mi jest na wczoraj. "Istota...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

aife0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 25 pkt 19.12.2014 (16:20)

Plusy i minusy własnej działalności gospodarczej - z góry dziękuję za pomoc.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 20 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

21220000 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 50 pkt 18.12.2014 (20:04)

Muszę przygotowac notatkę o artykule z jakiegoś tygodnika opinii. Na dzisiaj!!!!

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Yume33320 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 100 pkt 17.12.2014 (18:40)

Pan Janusz jest taksówkarzem w niewielkim mieście K. Rada Miejska w K. podjęła ostatnio uchwałę w  sprawie osobowego transportu prywatnego w...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 75 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

myszzkamikki0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 12 pkt 17.12.2014 (13:41)

Wybierz jeden przekaz reklamy gastronomicznej i opisz go,  np. danie promocyjne. max 2 strony z góry dziękuje za odpowiedzi jest to dla mnie...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 9 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.