profil

Wpływ człowieka na klimat.

drukuj
satysfakcja 67 % 48 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wiele się słyszy ostatnio o:
ekstremalnych zjawiskach pogodowych takich jak powodzie, fale upałów, huragany i sztormy;
globalnym ociepleniu;
efekcie cieplarnianym;
redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Jaki związek mają te zjawiska ze zmianami klimatycznymi?

POGODA
to ogół zjawisk atmosferycznych, zachodzących w danej chwili w dolnych warstwach atmosferynad danym obszarem.
Parametry służące do opisu pogody to:
temperatura powietrza,
wilgotność powietrza,
ciśnienie atmosferyczne,
opady atmosferyczne,
zachmurzenie,
siła i kierunek wiatru.

KLIMAT
to następstwo typów pogody, charakterystyczne dla danego miejsca w cyklu rocznym;
inaczej „przeciętna pogoda”, występująca na danym obszarze.
Zapamiętaj:
pogoda zmienia się w cyklu dobowym i rocznym,
klimat potrzebuje minimumkilku dziesięcioleci by się zmienić.

DZIAŁALNOŚĆ CZŁWIEKA A ZMIANY KLIMATU
Obecnie obserwowane zmiany klimatu zachodzą na skutek takich działań człowieka, jak:
emisje gazów cieplarnianych,które gwałtownie wzrosły od czasów rewolucji przemysłowej (połowa XVIII wieku) w związkuz powszechnym wykorzystaniem paliw kopalnych,
wylesienia,
zmiany sposobu użytkowania gruntów.

CO TO SĄ GAZY CIEPLARNIANE
Gazy cieplarniane to składniki atmosfery, które mają zdolność zatrzymywania energii słonecznej w obrębie atmosfery ziemskiej.

ZNACZENIE GAZÓW CIEPLARNIANYCH
niektóre z nich są naturalnymi składnikami atmosfery – np. para wodna,
dzięki ich obecności w atmosferze na Ziemi panują warunki klimatyczne umożliwiające rozwój życia,
w efekcie wzrostu zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze pogłębia się zjawisko efektu cieplarnianego i następuje globalne ocieplenie

EFEKT CIEPLARNIANY
to zjawisko polegające na zatrzymywaniu przez gazy cieplarniane części energii, która wcześniej dotarła do Ziemi w postaci promieniowania słonecznego.
promieniowanie słoneczne przechodzi przez atmosferę i ogrzewa powierzchnię Ziemi,
ogrzana Ziemia wypromieniowuje ciepło,
promieniowanie cieplne jest pochłaniane przez gazy cieplarniane i ponownie emitowane do powierzchni Ziemi
Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym, jednak pod wpływem działalności człowieka przybiera na sile.JAKIE DZIAŁANIA CZŁOWIEKA SĄ ŹRÓDŁEM EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
dwutlenku węgla – spalanie paliw kopalnych, karczowanie lasów
metanu - spalanie paliw kopalnych, hodowla bydła, uprawy ryżu, składowiska odpadów
podtlenku azotu – spalanie paliw kopalnych, stosowanie nawozów azotowych, przemysł chemiczny

SKUTKI ZMIAN KLIMATU
skutki zmian klimatycznych zagrażają środowisku naturalnemu,
mogą okazać się niebezpieczne dla wielu gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów,
a także dla zdrowia, życiai działalności gospodarczej ludzi

PRZEWIDYWALNE ZMIANY KLIMATYCZNE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA:
zdrowie ludzi,
rolnictwo,
zasoby leśne,
zasoby wodne,
tereny przybrzeżne,
ekosystemy i poszczególne gatunki

WPŁYW ZMIAN KLIMATU NA CZŁWIEKA
zalanie zamieszkanych terenów przybrzeżnych,
rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych,
ekstremalne zjawiska pogodowe zagrożeniem dla życia, zdrowia i mienia człowieka,
niedobór wody pitnej,
zmiany zasięgu upraw,
pustynnienie żyznych terenów uprawnych,
konieczności prowadzenia nawadniania na większą skalę,
negatywne konsekwencje dla turystyki

JAK KAŻDY Z NAS MOŻE OGRANICZYĆ EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH
oszczędzając energię: wyłączaj sprzęt, z któregonie korzystasz, zakręcaj niepotrzebnie lejącą się wodę, wybierz transport publiczny zamiast samochodu,
kupując energooszczędny sprzęto jak najwyższej klasieefektywności energetycznej,
informując innych o skutkachzmian klimatu i o tym, jak mogą im przeciwdziałać


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
15.2.2011 (17:47)

haha, to samo wiem co niezalogowany xd rz?

15.2.2011 (17:44)

KLIMAT-zespół zjawisk atmoswerycznych wystepujących na danym obszarze w charakterystyczny dla danego obszaru sposób w ciągu dłuższego czausu

Rozkład materiału