profil

Choroby otępienne

drukuj
satysfakcja 92 % 37 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zaburzenia funkcji poznawczych, występujące u chorych z objawami parkinsonizmu do 12 miesięcy, sugerować mogą rozpoznanie otępienia z ciałami Lewy’ego.
Objawami pomocniczymi są powtarzające się upadki i omdlenia, świadczące o rozszerzeniu się procesów patologicznych na pień mózgu i autonomiczny układ nerwowy:
- przemijające zaburzenia świadomości,
- nadwrażliwość na neuroleptyki,
- usystematyzowane urojenia,
- halucynacje innej modalności, np. słuchowe, węchowe.
Ze względu na występowanie zespołu parkinsonowskiego we wczesnej fazie choroby trwają poszukiwania podobieństw w zaburzeniach układu dopaminergicznego. Pojawiły się doniesienia o efekcie terapeutycznym inhibitorów ośrodkowej cholinesterazy, poprawiającym funkcje poznawcze i behawioralne w DLB z niewielkim nasileniem objawów pozapiramidowych.

3. OTĘPIENIE CZOŁOWO-SKRONIOWE (Frontotemporal dementia).

Choroba opisana w 1892 roku przez Arnolda Picka u kilku pacjentów z zaburzeniami mowy o charakterze afazji amnestycznej i z ograniczonym zanikiem płata skroniowego. Późniejsze badania wykazały obecność ciałek i komórki Picka, zanik korowy należy do tzw. taupatii, u części chorych związanej z występowaniem rodzinnym i chromosomem 17. Może współistnieć ze schorzeniami neuronu ruchowego.
Objawy otępienia czołowo – skroniowego obejmują 3 warianty kliniczne: czołowy, otępienie semantyczne oraz postępującą niepłynną afazję, która występuje najrzadziej.
- czołowy wariant otępienia – obejmuje trzy obszary płata czołowego, o różnej funkcji i różnych objawach klinicznych. Początek objawów jest podstępny i postępujący. Zachowanie antysocjalne, zaburzenia behawioralne, rozhamowanie oraz słaby napęd są objawami typowymi dla płata podstawno - czołowego. W późniejszym okresie występuje, wzmożona aktywność seksualna oraz cechy zespołu Klűver –Bucy’ego. Towarzysząca apatia jest prawdopodobnie efektem zajęcia obręczy przednio- czołowej. Zaburzenia zachowania powodują szukanie pomocy w gabinecie psychiatrycznym.
- Skroniowy wariant otępienia czołowo skroniowego – (demencja semantyczna) charakteryzuje się utratą pamięci długoterminowej. Struktura gramatyczna i fonologiczna języka jest niezaburzona. U pacjentów z atrofią dominującą w płacie czołowym prawym mogą wystąpić zaburzenia identyfikacji twarzy, najbliższych osób oraz postępująca prozopagozja. W przeciwieństwie do choroby Alzheimera zachowana jest pamięć krótka i orientacja. Zaburzenia zachowania pojawiają się w zaawansowanej postaci choroby.
- Niepłynna postępująca afazja (nonfluent progressive aphasia) jest to najrzadziej występujący wariant otępienia czołowo – skroniowego. Wśród objawów na plan pierwszy wysuwają się zaburzenia kojarzenia. We wczesnym stadium choroby pojawiają się błędy w konwersacji z zachowaniem dość dobrym rozumienia.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: choroby_otępienne.doc
(0) Brak komentarzy