profil

Podanie do bierzmowania

drukuj
satysfakcja 65 % 82 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski
Płock

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi Sakramentu Bierzmowania. Swoją prośbę motywuję tym, iż umożliwi mi on otrzymanie darów Ducha Świętego, przybliżenie się do Boga, głębsze przeżywanie ważnych świąt. Chciałabym przede wszystkim umocnić swą wiarę chrześcijańską. Moim świadkiem do sakramentu bierzmowanie będzie Sebastian Janiszewski, który moim zdaniem daje mi dobry przykład jak być blisko kościoła, nie tylko fizycznie, ale również duchowo.Podczas sakramentu bierzmowania na mojego nowego orędownika u Boga pragnę wybrać świętą Wiktorię, która była Patronką Diecezji. 11 listopada - Święto Niepodległości. Dla nas Polaków, to bardzo ważna, wręcz symboliczna data. W 1918 roku nasza Ojczyzna po ponad 120 latach trwania zaborów odzyskała wolność i suwerenność. Dla mieszkańców diecezji Łowickiej 11 listopada jest ważny również z innego powodu. Tego dnia czcimy Patronkę Diecezji – Świętą Wiktorię – dziewicę i męczennicę. Starożytna chrześcijańska tradycja o tej młodej Rzymiance mówi : Święta Wiktoria miała 19 lat, kiedy postanowiła poświęcić swoje życie wyłącznie Jezusowi Chrystusowi. Musiała Go zatem bardzo kochać. Jej miłość była odpowiedzią na Jego miłość – miłość Boga do człowieka. Święta Wiktoria złożyła więc ślub czystości i postanowiła być wierna danemu słowu, aż do śmierci. Nie mógł, a może nie chciał tego zrozumieć młody rzymianin – Patrycjusz – który bez zgody Wiktorii zapragnął ją poślubić. Gdy pomimo nalegań i gróźb młoda Rzymianka wiernie trwała przy Chrystusie i złożonej przysiędze, niedoszły mąż oskarżył ją przed władzą o przynależność do chrześcijan. W III wieku najczęściej oznaczało to jedno – śmierć. Wiktoria, dzięki łasce Bożej, pozostała wierną swojemu Jedynemu Oblubieńcowi – Panu Jezusowi. Za tę wierność zapłaciła najwyższą cenę. Została ścięta mieczem. (wyrok został wykonany 18grudnia 253 r.) Nam zaś zostawiła wzór do naśladowania i nadzieję, że wierność, czyli wytrwała miłość jest możliwa. Wybrałam imię św. Wiktorii , właśnie za to że postanowiła poświęcić Jezusowi całe swoje życie, a także za to że tak bardzo kochała Jezusa Chrystusa i pozostała wierna tej miłości aż do śmierci, podoba mi się jej postawa, miłość do Jezusa równa miłości Boga do ludzi. Chciałabym tak jak ona, trwać w wierze, być niezłomną i dumną z tego, że jestem chrześcijanką. Swoją prośbę o dar Ducha Świętego składam świadomie i dobrowolnie po przeżytym przygotowaniu do sakramentu bierzmowania i konsultacji z moim katechetą.

z poważaniem


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (7) Brak komentarzy
4.6.2011 (15:28)

Praca ładna i mi się podobała, ale musze napisać inaczej. ;)

16.5.2011 (16:06)

Praca ładna, bardzo mnie podnieciła, aż musiałem zwalić konia 4 razy.

4.6.2011 (15:29)

Praca ładna, bardzo mnie podnieciła, aż musiałem zwalić konia 4 razy.

22.2.2011 (00:50)

jak dla mojego księdza zbyt krótkie ale praca ładna ;)

Zakres materiału