profil

Czy warto chodzić do szkoły?

drukuj
satysfakcja 65 % 40 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Szkoła jest miejscem, w którym każde dziecko przygotowywane jest do dorosłego życia. Zdobywa wiedzę, doświadczenie, kształtuje swój charakter i osobowość. W szkole to właśnie uczniom poświęca się najwięcej uwagi, na nich koncentruje się cała uwaga nauczycieli i rodziców, którym bardzo zależy na wykształceniu swoich dzieci. Jednak dla wielu młodych ludzi chodzenie do szkoły to strata czasu. Dlaczego tak się dzieje?
Otóż mnóstwo rzeczy, których się tam uczy nie przydaje się potem w życiu. Nieraz wracając ze szkoły po kilku godzinach nauki mam wrażenie że co najmniej połowa z tych lekcji była zbędna. Można je było odwołać, wróciłbym wtedy wcześniej do domu i lepiej przygotowałbym się do kolejnego dnia w szkole. Często na lekcjach niektórzy uczniowie kłócą się z nauczycielami bądź zadają im zbędne pytania. Traci się na to kolejne kilkadziesiąt minut. Nauka byłaby znacznie bardziej efektywna, gdybyśmy uczyli się samemu w domu. Poświęcalibyśmy na to mniej czasu, mając równocześnie lepsze efekty.
Ze szkoła związany jest niezwykle szkodliwy dla zdrowia stres. Wynika on z nadmiaru lekcji i prac domowych. Uczniowie często robią lekcje do późnych godzin nocnych. Muszą oni sprostać wymaganiom poszczególnych nauczycieli, które często różnią się od siebie diametralnie. Dzieciom nie pomaga również presja wywierana przez rodziców, którzy często wymagają od nich jak najlepszych ocen, często porównując ich z innymi uczniami. Takie osoby mogą popaść w kompleksy, ponieważ w ich odczuciu rodzice nigdy nie są z nich zadowoleni. Oprócz złych ocen uczniowie obawiają się kompromitacji przed rówieśnikami. Nie chcą aby ich wyśmiano i wypominano im ich błędy przy każdej możliwej okazji. Jak widać szkoła, która na pierwszym miejscu stawia dobro ucznia może przyczynić się do uszczerbku na jego zdrowiu.
Kolejny argument to przypadkowość wzorców osobowych. Poza szkołami społecznymi ani uczniowie, ani rodzice nie mają wpływu na to jacy nauczyciele uczą w szkole. Zawsze istnieje ryzyko zetknięcia się z osobą, która będzie dawała zły przykład i zdemoralizuje część klasy. Zdarza się również, że zbyt surowi i niesprawiedliwi nauczycieli wywołują u dzieci lęk i/lub niechęć do przedmiotu. Może się to skończyć ucieczkami ze szkoły i/lub słabymi ocenami co może skutkować brakiem promocji do kolejnej klasy.

To samo tyczy się uczniów, którzy uczęszczają do danej szkoły. Oni również potrafią zniechęcić do niej niejednego ucznia. Często mamy do czynienia z przemocą i agresją (zarówno fizyczną jak i psychiczną) z ich strony. Nieraz starsi uczniowie zastraszają bądź też okradają swoich młodszych kolegów. Często też spychają ich na złą drogę oferując narkotyki, alkohol bądź inne używki. Takie rzeczy zdarzają się często lecz nie zawsze nauczyciele dowiadują się o tym i są w stanie interweniować.
Wszystkie te argumenty przemawiają za szkodliwością szkoły. Uważam, że należy zmienić jej formę. Nauczyciele mogliby przez Internet zadawać uczniom prace domowe i materiał do przerobienia, a spotykaliby się z nimi tylko raz w tygodniu. Wtedy odbywałyby się sprawdziany z poszczególnych przedmiotów. Pozwoliłoby to zaoszczędzić zarówno uczniom jak i nauczycielom mnóstwo czasu, który mógłby zostać przeznaczony na rozrywkę, sen lub rozwijanie zainteresowań. Uczniowie nie mieliby styczności z tzw. złym, środowiskiem, a po zreformowaniu programu nauczania otrzymywaliby tylko niezbędną wiedzę.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
18.4.2010 (20:56)

Dzięki zioom 4 dostałem ^ ^ ;*

Formy wypowiedzi