profil

Sprawdzian ze słowotwórstwa

drukuj
satysfakcja 50 % 246 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Grupa I

1. W którym szeregu znajdują się wyrazy tylko o znaczeniu obojętnym?
a) dom, zupa, łycha
b) klasa, szkoła, sprawdzian
c) mamusia, siostra, słodycze
d) tato, dziadek, milutki

2. Uzupełnij tabelę i podkreśl formanty w wyrazach pochodnych.
wyrazy pochodne parafraza słowotwórcza
żabka
gotowanie
cecha rzeczy białej
człowiek zajmujący się rolą
kobieta krawiec

3. Za pomocą wskazanych przyrostków utwórz rzeczowniki. Napisz parafrazy słowotwórcze powstałych wyrazów.
przyrostek wyraz pochodny parafraza słowotwórcza
-arka …..................................... ..............................................................
-ik …..................................... ..............................................................
-owiec ......................................... ..............................................................
-nica ........................................ ..............................................................

4. Uzupełnij zdanie.
Za pomocą formantów -acz, -arz, -ak, -iciel można utworzyć nazwy ................................................., a nazwy cech tworzymy używając formantów …................................................................................

5. Od jakich wyrazów pochodzi słowo – pracodawca:
a) praca, dostawca
b) pracownik, dawca
c) praca, dawca
d) pracownia, dawca

6. W taki sposób dopasuj wyrazy z grupy a do tych z grupy b, aby powstały z nich wyrazy złożone. Wypisz je i nazwij ich rodzaj.
a)światło, gwiazda, osiem, deska, wielka
b)sto, mierzyć, noc, rolki, zbiór

7. Podaj pełne nazwy skrótowców i nazwij ich rodzaj.
skrótowiec pełna nazwa rodzaj skrótowca
BOR
PZU
Polfa

8. Wstaw wskazany czasownik w odpowiedniej formie czasu przeszłego.
a) Organizacja Narodów Zjednoczonych (zorganizować) …................................ konferencję na temat ochrony zasobów naturalnych.
b) W czasie zjazdu ONZ (ogłosić) ................................., że rezultaty spotkania zostaną wkrótce opublikowane.

9. Uzupełnij skrótowcami (nie stosuj pełnej nazwy skrótowca).
a) Listonosz przyniósł pismo z (ZUS) ….........................
b) Mamy jutro spotkanie w (DKF) …..............................
c) Wielu ludzi zostało uratowanych dzięki (GOPR) …...................

10. W podanych zdaniach zastosuj skróty.
a) Brakuje mi 60 groszy na picie.
…..................................................................................................................................
b) Profesor Kowalski został wyróżniony.
….................................................................................................................................
c) Klasa druga ma dziś sprawdzian.
….................................................................................................................................
d) W X wieku naszej ery Polska przyjęła chrzest.
….................................................................................................................................
e) Według niego podane poniżej wiadomości niczym sie nie różnią.
….................................................................................................................................

11. Stosując odpowiednie skróty zaadresuj kopertę do kolegi Janka Kowalskiego. Jego adres to Parkowo, ulica Długa numer 4 mieszkania 8.

12. Sformułuj zasadę pisowni kropek po skrótach.
• Kropkę stawiamy po skrótach
…................................................................................................................................................................................

13. W jakim słowniku będziesz szukać informacji?
- Co oznaczają wyrazy: altruizm?
- Jak należy mówić/; rodzynek czy rodzynka?
- Jak odmienia się wyraz: ksiądz?
- Jak napisać 'nie” z przysłówkami?Grupa II

1. W którym szeregu znajdują się wyrazy tylko o znaczeniu obojętnym?
a) atom, paluch, chemia
b) miłość, nienawiść, babsko
c) zabawa, przygoda, dyskoteka
d) kluczyk, krzyżówka, rebus

2. Uzupełnij tabelę i podkreśl formanty w wyrazach pochodnych.
wyrazy pochodne parafraza słowotwórcza
granie
człowiek zajmujący się morzem
łapka
cecha rzeczy zielonej
nauczycielka

3. Za pomocą wskazanych przyrostków utwórz rzeczowniki. Napisz parafrazy słowotwórcze powstałych wyrazów.
przyrostek wyraz pochodny parafraza słowotwórcza
-isko …........................... ...............................................................
-arnia ….......................... ...............................................................
-ik ….......................... ...............................................................
-ość ….......................... ...............................................................

4. Uzupełnij zdanie.
Za pomocą formantów -ec, -ek, -ak, -as można utworzyć nazwy …...................................................., a nazwy mieszkańców tworzymy używając formantów …..................................................................

5. Od jakich wyrazów pochodzi słowo – gazomierz:
a) gaz, miernik
b) gazownik, mierzyć
c) gazowy, pomiar
d) gaz, mierzyć

6. W taki sposób dopasuj wyrazy z grupy a do tych z grupy b, aby powstały z nich wyrazy złożone. Wypisz je i nazwij ich rodzaj.
a) krótko, żywy, rzecz, Bogu, list
b) widzieć, nosić, płot, miła, pospolita


7. Podaj pełne nazwy skrótowców i nazwij ich rodzaj.
skrótowiec pełna nazwa rodzaj skrótowca
GOPR
Polfa
ONZ

8. Wstaw wskazany czasownik w odpowiedniej formie czasu przeszłego.
a) NIK (ogłosić) …..............................., że kontrola w przedsiębiorstwie będzie kontynuowana.
b) Najwyższa Izba Kontroli (postanowić) …..................................., że wyniki kontroli zostaną ogłoszone w następnym tygodniu.

9. Uzupełnij skrótowcami (nie stosuj pełnej nazwy skrótowca).
a) Umówiliśmy się na dworcu (PKS) ……….........
b) Od jakiegoś czasu przyglądam się z uwagą (WSiP) …..............
c) Profesor Kowalski współpracuje z (UJ) ……...........

10. W podanych zdaniach zastosuj skróty.
a) Mam 50 złoty na zakupy.
…………………………………………………………………………………
b) Major Kowalski został odznaczony orderem.
…………………………………………………………………………………
c) Klasa druga ma dziś sprawdzian.
…………………………………………………………………………………
d) W V wieku przed naszą erą wiele się wydarzyło.
…………………………………………………………………………………
e) Porównaj podane poniżej wiadomości.
………………………………………………………………………………….

11. Stosując odpowiednie skróty zaadresuj kopertę do szanownego pana Jana Kowalskiego. Jego adres to Pieronkowo ulica Wąska numer 5 mieszkania 9.

12. Sformułuj zasadę stawiania lub nie kropek po skrótach.

• Kropkę stawiamy po skrótach
…............................................................................................................................................................................

13. W jakim słowniku będziesz szukać informacji?
- Co oznaczają wyrazy: dyrdymały, ceregielić się?
- Jak należy mówić/; rodzynek czy rodzynka?
- Jak odmienia się wyraz: kakao?
- Jak napisać wyraz bohater?

***********************************

ODPOWIEDZI:

SŁOWOTWÓRSTWO II – B

1. (1p) – c)

2. (5p)
wyrazy pochodne parafraza słowotwórcza
granie to że ktoś gra
marynarz człowiek zajmujący się morzem
łapka mała łapa
Zieleń 0 cecha rzeczy zielonej
nauczycielka kobieta nauczyciel

3. (8p) (przykładowe odpowiedzi)
-isko składowisko miejsce gdzie się coś składa
-arnia spalarnia miejsce gdzie się spala
-ik fotelik mały fotel
-ość otyłość cecha kogoś otyłego

4. (2p)
Za pomocą formantów -ec, -ek, -ak, -as można utworzyć nazwy nosicieli cech, a nazwy mieszkańców tworzymy używając formantów -ak, -anin, -czyk, -ik.

5. (1p) – d)

6. (5p)
• krótkowidz – złożenie
• żywopłot – złożenie
• rzeczpospolita – zrost
• Bogumiła – zrost
• listonosz – złożenie

7. (6p)
skrótowiec pełna nazwa rodzaj skrótowca
GOPR Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe głoskowiec
Polfa Polska Farmacja sylabowiec
ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych literowiec

8. (2p)
a) ogłosił
b) postanowiła

9. (3p)
a) PKS-u.
b) WSiP-owi.
c) UJ-em.

10. (5p)
a) Mam 50 zł na zakupy.
b) Mjr Kowalski został odznaczony orderem.
c) Kl. druga ma dziś sprawdzian.
d) W V w. p. n. e. wiele się wydarzyło.
e) Por. podane poniżej wiadomości.

11. (3p)
Sz. P. Jan Kowalski
Pieronkowo
ul. Wąska nr 5 m. 9

12. (2p)
• Kropki nie stawiamy po skrótach zawierających początek i koniec wyrazu w mianowniku.
• Kropkę stawiamy po skrótach, które są początkową literą lub początkowymi literami skracanego wyrazu.ODPOWIEDZI – SŁOWOTWÓRSTWO II – A

1. (1p) – b)

2. (5p)
wyrazy pochodne parafraza słowotwórcza
żabka mała żaba
gotowanie to, że ktoś gotuje
biel 0 cecha rzeczy białej
rolnik człowiek zajmujący się rolą
krawcowa kobieta krawiec

3. (8p) (przykładowe odpowiedzi)
-arka suszarka to co suszy
-ik stolik mały stół
-owiec naukowiec człowiek który zajmuje się nauką
-nica pudernica miejsce w którym przechowuje się puder

4. (2p)
Za pomocą formantów -acz, -arz, -ak, -iciel można utworzyć nazwy wykonawców zawodów,
a nazwy cech tworzymy używając formantów -ość, -ota.

5 (1p) – c)

6. (5p)
• światłomierz - złożenie
• gwiazdozbiór – złożenie
• osiemset – zrost
• deskorolki – złożenie
• Wielkanoc – zrosty

7. (6p)
skrótowiec pełna nazwa rodzaj skrótowca
BOR Biuro Ochrony Rządu głoskowiec
PZU Państwowy Zakład Ubezpieczeń literowiec
Polfa Polska Farmacja sylabowiec

8. (2p)
a) zorganizowała
b) ogłosił

9. (3p)
a) ZUS-u.
b) DKF-ie.
c) GOPR-owi.

10. (5p)
a) Brakuje mi 60 gr na picie.
b) Prof. Kowalski został wyróżniony.
c) Kl. druga ma dziś sprawdzian.
d) W X w. n. e. Polska przyjęła chrzest.
e) Wg niego podane poniżej wiadomości niczym się nie różnią.

11. (3p)
Kol. Janek Kowalski
Parkowo
Długa nr 4 m. 8

12. (2p)
• Kropkę stawiamy po skrótach, które są początkową literą lub początkowymi literami skracanego wyrazu.
• Kropki nie stawiamy po skrótach zawierających początek i koniec wyrazu w mianowniku.

Data dodania: 2010-02-11

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
18.5.2011 (15:21)

dla jakiej to jest klasy gimnazjum??

8.5.2011 (10:57)

<żal> :(Zadania z Języka polskiego
gusio19970 rozwiązanych zadań
Język polski 10 pkt wczoraj o 11:30

Napisz rozprawkę na temat : różne czasy , różni ludzie , a cel? rozważ problem trwałości buntu młodzieńczego jako wartość wpływającą na zmianę...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

wyyluzuj0 rozwiązanych zadań
Język polski 70 pkt wczoraj o 11:09

BARDZO WAŻNE!! Na podstawie książki "Zbrodnia i Kara" napisz wypracowanie.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 53 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Violaa950 rozwiązanych zadań
Język polski 90 pkt wczoraj o 10:36

Renesansowy charakter "pieśni" j . Kochanowskiego . Rozważ problem w oparciu o wybrane utwory ( bez podawania ragmentów)

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 68 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Grinrezar0 rozwiązanych zadań
Język polski 100 pkt 19.12.2014 (20:29)

Miałbym prośbe moja dziewczyna, chodzi do Liceum dla dorosłych i dostała takiego zadanie. Jedynym naszym problemem jest to, ze oboje jesteśmy słabi...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 75 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

KasEnka55660 rozwiązanych zadań
Język polski 100 pkt 19.12.2014 (17:11)

Jakich książek  byście użyli do napisania referatu na temat : " Sztuka barokowa-sztuka renesansowa : porównanie . COs konkretnego potrzebuje

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 75 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.