profil

satysfakcja 50 % 238 głosów

Sprawdzian ze słowotwórstwa

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Grupa I 1. W którym szeregu znajdują się wyrazy tylko o znaczeniu obojętnym? a) dom, zupa, łycha b) klasa, szkoła, sprawdzian c) mamusia, siostra, słodycze d) tato, dziadek, milutki 2. Uzupełnij tabelę i podkreśl formanty w wyrazach pochodnych. wyrazy pochodne parafraza słowotwórcza żabka gotowanie cecha rzeczy białej człowiek zajmujący się rolą kobieta krawiec 3. Za pomocą wskazanych przyrostków utwórz rzeczowniki. Napisz parafrazy słowotwórcze powstałych wyrazów. przyrostek wyraz pochodny parafraza słowotwórcza -arka …..................................... .............................................................. -ik …..................................... .............................................................. -owiec ......................................... .............................................................. -nica ........................................ .............................................................. 4. Uzupełnij zdanie. Za pomocą formantów -acz, -arz, -ak, -iciel można utworzyć nazwy ................................................., a nazwy cech tworzymy używając formantów …................................................................................ 5. Od jakich wyrazów pochodzi słowo – pracodawca: a) praca, dostawca b) pracownik, dawca c) praca, dawca d) pracownia, dawca 6. W taki sposób dopasuj wyrazy z grupy a do tych z grupy b, aby powstały z nich wyrazy złożone. Wypisz je i nazwij ich rodzaj. a)światło, gwiazda, osiem, deska, wielka b)sto, mierzyć, noc, rolki, zbiór 7. Podaj pełne nazwy skrótowców i nazwij ich rodzaj. skrótowiec pełna nazwa rodzaj skrótowca BOR PZU Polfa 8. Wstaw wskazany czasownik w odpowiedniej formie czasu przeszłego. a) Organizacja Narodów Zjednoczonych (zorganizować) …................................ konferencję na temat ochrony zasobów naturalnych. b) W czasie zjazdu ONZ (ogłosić) ................................., że rezultaty spotkania zostaną wkrótce opublikowane. 9. Uzupełnij skrótowcami (nie stosuj pełnej nazwy skrótowca). a) Listonosz przyniósł pismo z (ZUS) …......................... b) Mamy jutro spotkanie w (DKF) ….............................. c) Wielu ludzi zostało uratowanych dzięki (GOPR) …................... 10. W podanych zdaniach zastosuj skróty. a) Brakuje mi 60 groszy na picie. ….................................................................................................................................. b) Profesor Kowalski został wyróżniony. …................................................................................................................................. c) Klasa druga ma dziś sprawdzian. ….................................................................................................................................

Data dodania: 2010-02-11

Autor Przemo6197
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy zobacz wszystkie
18.5.2011 (15:21)

dla jakiej to jest klasy gimnazjum??

8.5.2011 (10:57)

<żal> :(Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.