profil

satysfakcja 58 % 52 głosów

System ochrony prawnej UE

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

W sprawie tej sąd krajowy zwrócił się do ETS z pytaniem: czy możliwe jest uznanie bezpośredniej skuteczności zalecenia (niewiążący akt prawny Wspólnoty). Odpowiedź: zalecenie nigdy nie będzie mieć bezpośredniego skutku, nie znaczy to jednak, że nie odnosi żadnych skutków prawnych. Zdaniem ETS, sąd krajowy ma obowiązek wziąć zalecenie pod uwagę przy rozstrzyganiu sporu doń wniesionego, zwłaszcza gdy zalecenie może wyjaśnić, czy doprecyzować treść przepisów prawa krajowego czy wspólnotowego. Tak więc pozbawiony mocy wiążącej akt prawny Wspólnoty może być wykorzystany do interpretacji aktu wiążącego. ETS polecił uwadze sądów krajowych również unijne programy działania i uchwały Rady (GB-INNO-BM, C-362/88), a także uchwały Parlamentu Europejskiego (Luxembourg v Parliament, C-213/88 oraz 39/89). Na skutek Grimaldi powołują się obecnie, co ciekawe, nie tylko sądy krajowe (te są dość ostrożne w stosowaniu tej doktryny), ale też Europejski Trybunał Praw Człowieka (sprawa z 30 czerwca1993, Sigurjónsson v Iceland). Lista aktów, którym można by przyznać atrybut takiego skutku, nie jest przy tym zamknięta, tak więc sądy krajowe muszą być świadome tego, jak doskonałej znajomości prawa wspólnotowego wymaga od nich doktryna Grimaldi. 12) Treść i konsekwencje zasady interpretacji prawa krajowego zgodnie z prawem wspólnotowym. Zasada wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem wspólnotowym – zasada oznaczająca obowiązek nałożony na sądy krajowe państw członkowskich Unii Europejskiej interpretowania prawa krajowego zgodnie z prawem wspólnotowym. Zasada ta znalazła liczne potwierdzenie w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości(Wyrok w sprawa 18/83 Colson and Kamann). ETS uzasadnia obowiązek stosowania tej zasady, powołując się na obowiązki państw członkowskich wynikających z art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz na konieczność doprowadzenia do osiągnięcia celów określonych w art. 249 TWE. Sądy krajowe mają prawo wystąpienia do ETS z pytaniem prejudycjalnym o interpretację prawa wspólnotowego w przypadku wystąpienia wątpliwości. 13) Rola zasad ogólnych w systemie prawnym UE Ogólne zasady prawa – normy o charakterze ogólnym, które wiążą. Ogólne zasady prawa – w sposób ogólny wskazują mechanizmy, tryby funkcjonowania całego systemu, bardzo duża grupa norm, mają one charakter niepisany. I poziom (I grupa zasad) – poziom ustrojowy – relacje między państwami członkowskimi a Unią są oparte o ogólne zasady prawa – zasada bezpośredniego skutku, zasada pierwszeństwa stosowania – mają charakter niepisany. II poziom (druga grupa zasad) – zasada równości, proporcjonalności oraz prawa podstawowe, zasada równowagi instytucjonalnej. Zasady prawa materialnego – wewnątrz unijne zasady prawa – dotyczą rynku wewnętrznego, są to m. in. swobody – swoboda przepływu towarów, usług, kapitału, itp. Źródłem zasad ogólnych w prawie unijnym jest art.

Data dodania: 2010-02-08

Podobne tematy:
Unia Europejska system ochrony prawnej Unii Europejskiej Źródła prawa Unii Europejskiej prawa Unii Europejskiej hierarchia źródeł prawa Unii Europejskiej prawo wspólnotowe prawo europejskie prawo unijne rodzaje źródeł prawa Unii Europejskiej WSZYSTKIE
Autor 85daria
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.