profil

Wystąpienie Marcina Lutra.

drukuj
satysfakcja 61 % 76 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W roku 1517r. miało miejsce wielkie wydarzenie , które jeszcze bardziej wzmocniło niechęć ludności do Kościoła i do duchowieństwa. W związku z budowa kościoła Św. Piotra w Rzymie papież ogłosił , ze każdy kto dopełni ustalonych obrzędów religijnych i złoży ofiarę pieniężna, otrzyma odpust . Pismo papieskie , odczytywane z ambon , wywołało sprzeciw w całej Europie. Jednak szczególnie wrogo zostało przyjęte w Niemczech.
Pewnego październikowego dnia 1517r. wielkie poruszenie ogarnęło mieszkańców niedużego miasta nad Łebą ,Wittenbergi. Oto na drzwiach jednego z kościołów ujrzeli wywieszone pismo krytykujące postępowanie duchowieństwa w Niemczech , a zwłaszcza sprzedaż odpustów. Autorem pisma był zakonnik niemiecki równocześnie profesor uniwersytetu w Wittenberdze Marcin Luter.
Luter w swych 95 tezach ostro skrytykował sprzedaż odpustów przez kościół. Wkrótce zyskał wielu zwolenników. Kiedy papież potępił jego poglądy , Luter w odpowiedzi spalił publicznie pismo papieski i zaczął otwarcie głosić ze niepotrzebni są papieże , biskupi, zakonnicy i klasztory.
Wystąpienie Marcina Lutra zapoczątkowało w Niemczech wielki ruch przeciw duchowieństwu i kościołowi. Ponieważ celem jego było przeprowadzenie zmian , czyli reform, ruch ten nazywamy reformacja. Reformacja objęła prawie wszystkie warstwy społeczeństwa , ale każda z nich rozumiała ja na swój sposób. Książęta pragnęli zagarnąć dobra kościelne, aby podnieść swe bogactwa i znaczenie w państwie. Majątki kościelne chcieli zagarnąć również zubożali rycerze. Walki religijne w Niemczech trwały kilkadziesiąt lat. Przeciwko cesarzowi niemieckiemu , który bronił papiestwo , wystąpili książęta , którzy w większości byli zwolennikami nauki Lutra. Ostatecznie cesarz musiał ustąpić. Wielu książąt w północnych Niemczech wprowadziło w swych państwach naukę Lutra. Wojny religijne osłabiły władze cesarza w Niemczech. Książęta uzyskali większa niezależność. Wzrosła ich potęga, ponieważ wszędzie gdzie przyjęto naukę Lutra , możni i książęta podzielili miedzy siebie wielkie majątki kościelne.
W 1555r. przyjęto zasadę , ze każdy władca może narzucić swoje wyznanie poddanym, chociaż nie musieli się zgodzić . Z księciem w sprawie prywatnego uprawnienia mogli uznać jako mniejszość wyznaniowa, albo emigrować z kraju.

Jednak w większości przyjmowano religie panujących.

Luteranizm - odrzucał wiele dogmatów – kult matki boskiej i świętych oraz wiarę w czyściec a także wiele sakramentów . Odrzucił tez zwierzchnictwo papieża. Kościołem luterańskim zarządzali sami wierni poprzez wybranych przedstawicieli.
Kalwinizm - założony został w Szwajcarii w pierwszej połowie XVI wieku przez francuskiego myśliciela Jana Kalwina. Tak jak Luter nie uznawał on zasady władzy wyższego duchowieństwa , zakonów, księży, kultu świętych oraz większości sakramentów. Pozostawił jedynie sakrament chrztu, komunie i małżeństwo. Poglądy Kalwina od innych wyznań protestanckich różniły się tym ze głosił on wiarę w przeznaczenie . Według niej człowiek z woli boga jest przeznaczony na zbawienie lub potępienie. Ludzie staja się potępionymi po śmierci nie dlatego, że grzeszyli , lecz dlatego grzeszyli bo byli z góry skazani na potępienie.

Anglikanizm- w Anglii nie dojrzały jeszcze warunki społeczne do rozwoju reformacji, jak to miało miejsce w Niemczech, Francji czy Szwajcarii. Tu decydującą role w powstaniu nowej relingi odegrała wola władcy , króla Henryka VIII. W 1538 r. zerwał z Rzymem i ogłosił się głową kościoła . Bezpośrednim powodem tego kroku była odmowa przez papieża zgody na rozwód króla z jego 1 żoną. Reformacja w Anglii przebiegała inaczej niż w Niemczech i pozostałych krajach europejskich. Król pozostawił również dotychczasowa organizacje i hierarchie kościelna. Rozwiązał natomiast zakony i skonfiskował ogromne dobra zakonne. Po śmierci Henryka VIII próbowano w Anglii przywrócić katolicyzm. Ostatecznie uzgodniono się za kościołem anglikańskim , który stał się kościołem państwowym.
1517 - Marcin Luter przybija na drzwiach kościoła w Wittenberdze w Niemczech 95 tez (tematów do dyskusji) . Od tego wydarzenia rozpoczęła się reformacja w Europie.
Marcin Luter – niemiecki reformator religijny, był przywódca protestantów którzy w XVI w. Wystąpili przeciwko zwierzchnikom kościoła katolickiego. W wieku 21 lat, Luter w czasie gwałtownej burzy przyrzekł , ze jeżeli ocaleje poświeci cale swoje rzycie Bogu i religii. Wkrótce po tym złożył śluby zakonne . W 1511r. przybył do Rzymu głównego ośrodka wiary katolickiej . Widząc bogactwa , luksus tego miasta doszedł do wniosku , że Kościół doszedł do prawdziwych wartości duchownych.
W 1517r.- wywiesił swe słynne 95 tez,
1521r.- wyklęty przez papieża.Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
11.12.2011 (20:55)

Błędy ortograficzne i składnia.

17.12.2009 (12:28)

a wiesz chociaż ,że Luter spalił publicznie bullę papieską?!

10.7.2007 (22:06)

Radzę abyś poczytał o reformacji. Praca jest słaba ! Bardzo słaba ! Poza tym, przytoczona przez ciebie opowieść o rzekomym ślubie Lutra, jaki miał uczynić podczas burzy nie ma potwierdzenia w źródłach !