profil

Ściąga: prawo coulomba, ohma, kirchoffa oraz elektrostatyka, kondensator, i inne

drukuj
satysfakcja 48 % 19 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

W przyrodzie istnieją dwa rodzaje ładunków elektr.-dodatnie i ujemne. Ładunki jednoimienne odpychają się,a różnoimienne przyciągają. Każdy ładunek jest całkowitą wielokrotnością wartości ładunku elementarnego-ładunku elektronu. e=1,605*10-19 C ładunek elementarny q=ne n=1,2,3… F1=-F2 PRAWO COULOMBA:wartość siły wzajemnego oddziaływania 2-óch ładunków punktowych lub równomiernie naelektryzowanych kulek jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości tych ładunków,a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między tymi ładunkami. F=k*q1q2/r2 k=9*109 N*m2/c2 Sposoby elektryzowania ciał: przez dotyk,indukcją,tarcie. Polem elektrostatycznym nazywamy przestrzeń, w której na ciało obdarzone ładunkiem działają siły. Siła z jaką oddziałują na siebie dwa ładunki jest wprost proporcjonalna do iloczynu ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odl.między nimi. Natężenie pola elektrostatycznego w danym punkcie nazywamy stosunek siły działającej na umieszczony w tym punkcie póbny ładunek do wartości tego ładunku. E=F/q [N/c] Pole elektrostatyczne wytwarzane wokół ładunku punktowego nazywamy polem centralnym. Liniami sił pola elektrostatycznego nazywamy proste,wzdłuż których będą działały siły. Pole jednorodne: E=k*Q/r2 Jeżeli kilka ładunków jest źródłem pola to wypadkowe natężenie jest sumą geometryczną natężeń składowych wytworzonych przez poszczególne ładunki źródłowe. Praca w polu elekt. WAB=-kQq(1/rA-1/rB) Praca jest zawsze równoważna zmianie energii potencjalnej. WAB=Ep WAB=-kQq(1/ra-1/rb)=-kQq*1/ra Ep=kQq*1/rA V=Ep/q [J/C=V] potencjałem danego punktu nazywamy stosunek energii potencjalnej ładunku w tym punkcie pola do wartości tego ładunku. Mówi się,że pole elektrost.ma potencjał 1V,jeśli ładunek 1c umieszczony w danym punkcie pola ma Ep=1J V=k*Q/r WAB=q(VA-VB) VA-VB=U Różnicę potencjałów nazywamy napięciem. Jednostką jest volt. W=q-U 1eletronowolt jest to praca jaką wykonuje siła pola elektrostatycznego przesuwając cząst.o ładunku równym 1ładunkowi elementarnemu między dwoma pkt.pola elektrycznego,między którymi istnieje różnica potencjałów 1V. W=Eql  paca w jednorodnym polu elektrostatycznym. U=El Pojemnością elektr.przewodnika nazywamy stosunek ładunku wprowadzonego na ten przewodnik do uzyskanego przez ten przewodnik potencjału. C=Q/V [1c/1N=1F] 1farad jest to pojemność przewodnika,który uzyskałby potencjał 1volta po wprowadzeniu na niego ładunku o wart.1c. Kondensator - układ przewodników w którym obecność jednego wpływa na zwiększenie pojemności drugiego przewodnika. Kon. Płaski - dwie równoległe płyty oddzielone od siebie izolatorem E = U/d U- napięcie d- odległość miedzy okładkami Kon. Pojemność Kon.

Data dodania: 2010-01-29

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


kindziuk5000 rozwiązanych zadań
Fizyka 50 pkt wczoraj o 18:31

Energia kinetyczna ciała poruszającego się z prendkośćią 10ms wynosi 20000J

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Szelinka9990 rozwiązanych zadań
Fizyka 150 pkt wczoraj o 16:11

Proszę o pomoc! Sama tego nie zrobię. Potrzebne na jutro ... Przyrządy użyte do wykonania doświadczenia : -zasilacz prądu stałego, -różne...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 113 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Szelinka9990 rozwiązanych zadań
Fizyka 200 pkt wczoraj o 15:58

Proszę o pomoc , sama tego nie dam rady zrobić a potrzebuje to na jutro ...!

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 150 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Gan351 rozwiązane zadanie
Fizyka 50 pkt 28.10.2014 (21:42)

1.Oblicz wartość siły, którą musimy działać na piłke o masie 0,5 kg, aby poruszała się z przyspieszeniem o wartości 3 m/s (s do kwadratu) 2.Oblicz...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

SzalonaDomi31 rozwiązane zadanie
Fizyka 150 pkt 28.10.2014 (19:39)

Z łuku wystrzelono strzałę pionowo do góry. Strzała wzniosła się na pewną wysokość, następnie spadła i wbiła się w ziemię. opisz, jakie zaszły...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 113 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.