profil

Ściąga: prawo coulomba, ohma, kirchoffa oraz elektrostatyka, kondensator, i inne

drukuj
satysfakcja 48 % 19 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W przyrodzie istnieją dwa rodzaje ładunków elektr.-dodatnie i ujemne.
Ładunki jednoimienne odpychają się,a różnoimienne przyciągają.
Każdy ładunek jest całkowitą wielokrotnością wartości ładunku elementarnego-ładunku elektronu.
e=1,605*10-19 C ładunek elementarny
q=ne n=1,2,3…
F1=-F2
PRAWO COULOMBA:wartość siły wzajemnego oddziaływania 2-óch ładunków punktowych lub równomiernie naelektryzowanych kulek jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości tych ładunków,a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między tymi ładunkami.
F=k*q1q2/r2
k=9*109 N*m2/c2
Sposoby elektryzowania ciał: przez dotyk,indukcją,tarcie.
Polem elektrostatycznym nazywamy przestrzeń, w której na ciało obdarzone ładunkiem działają siły.
Siła z jaką oddziałują na siebie dwa ładunki jest wprost proporcjonalna do iloczynu ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odl.między nimi.
Natężenie pola elektrostatycznego w danym punkcie nazywamy stosunek siły działającej na umieszczony w tym punkcie póbny ładunek do wartości tego ładunku.
E=F/q [N/c]
Pole elektrostatyczne wytwarzane wokół ładunku punktowego nazywamy polem centralnym.
Liniami sił pola elektrostatycznego nazywamy proste,wzdłuż których będą działały siły.
Pole jednorodne: E=k*Q/r2
Jeżeli kilka ładunków jest źródłem pola to wypadkowe natężenie jest sumą geometryczną natężeń składowych wytworzonych przez poszczególne ładunki źródłowe.
Praca w polu elekt. WAB=-kQq(1/rA-1/rB)
Praca jest zawsze równoważna zmianie energii potencjalnej.
WAB=Ep
WAB=-kQq(1/ra-1/rb)=-kQq*1/ra
Ep=kQq*1/rA
V=Ep/q [J/C=V]
potencjałem danego punktu nazywamy stosunek energii potencjalnej ładunku w tym punkcie pola do wartości tego ładunku.
Mówi się,że pole elektrost.ma potencjał 1V,jeśli ładunek 1c umieszczony w danym punkcie pola ma Ep=1J
V=k*Q/r
WAB=q(VA-VB)
VA-VB=U
Różnicę potencjałów nazywamy napięciem. Jednostką jest volt.
W=q-U
1eletronowolt jest to praca jaką wykonuje siła pola elektrostatycznego przesuwając cząst.o ładunku równym 1ładunkowi elementarnemu między dwoma pkt.pola elektrycznego,między którymi istnieje różnica potencjałów 1V.
W=Eql  paca w jednorodnym polu elektrostatycznym.
U=El
Pojemnością elektr.przewodnika nazywamy stosunek ładunku wprowadzonego na ten przewodnik do uzyskanego przez ten przewodnik potencjału.
C=Q/V [1c/1N=1F]
1farad jest to pojemność przewodnika,który uzyskałby potencjał 1volta po wprowadzeniu na niego ładunku o wart.1c.
Kondensator - układ przewodników w którym obecność jednego wpływa na zwiększenie pojemności drugiego przewodnika.
Kon.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Zadania z Fizyki
dogar120 rozwiązanych zadań
Fizyka 50 pkt Dzisiaj 14:10

Narysuj wykres prędkości v(t) i drogi s(t) dla ciała poruszajoncego się z przyśpieszeniema A=3m/s2 pomocy 😊

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38
Rozwiązuj

I3arti0 rozwiązanych zadań
Fizyka 300 pkt Dzisiaj 10:19

Elektron w atomie wodoru przeskakuje z 5 orbity na 2. Oblicz dlugosc fali powstajacego swiatla i okresl czy jest to swiatlo widzialne....

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 225
Rozwiązuj

I3arti0 rozwiązanych zadań
Fizyka 10 pkt Dzisiaj 10:15

Elektron w atomie wodoru przeskakuje z 5 orbity na 2. Oblicz dlugosc fali powstajacego swiatla i okresl czy jest to swiatlo widzialne.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Globaleliten10 rozwiązanych zadań
Fizyka 10 pkt wczoraj o 20:27

1.Jaką prace wykonasz jeżeli działając siłą 500 n przesuniesz skrzynie po poziomej podłodze na odległość 5 m ? 2.Z jaką mocą pracuje silnik jeżeli...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

poofi19980 rozwiązanych zadań
Fizyka 10 pkt wczoraj o 17:54

1. Uzupełnij zdania właściwymi wyrażeniami. Rozkręcono sznurek z uwiązanym na końcu ciężarkiem. Siła napięcia sznurka pełni rolę A/B podczas obiegu...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.