profil

satysfakcja 48 % 19 głosów

Ściąga: prawo coulomba, ohma, kirchoffa oraz elektrostatyka, kondensator, i inne

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

W przyrodzie istnieją dwa rodzaje ładunków elektr.-dodatnie i ujemne. Ładunki jednoimienne odpychają się,a różnoimienne przyciągają. Każdy ładunek jest całkowitą wielokrotnością wartości ładunku elementarnego-ładunku elektronu. e=1,605*10-19 C ładunek elementarny q=ne n=1,2,3… F1=-F2 PRAWO COULOMBA:wartość siły wzajemnego oddziaływania 2-óch ładunków punktowych lub równomiernie naelektryzowanych kulek jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości tych ładunków,a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między tymi ładunkami. F=k*q1q2/r2 k=9*109 N*m2/c2 Sposoby elektryzowania ciał: przez dotyk,indukcją,tarcie. Polem elektrostatycznym nazywamy przestrzeń, w której na ciało obdarzone ładunkiem działają siły. Siła z jaką oddziałują na siebie dwa ładunki jest wprost proporcjonalna do iloczynu ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odl.między nimi. Natężenie pola elektrostatycznego w danym punkcie nazywamy stosunek siły działającej na umieszczony w tym punkcie póbny ładunek do wartości tego ładunku. E=F/q [N/c] Pole elektrostatyczne wytwarzane wokół ładunku punktowego nazywamy polem centralnym. Liniami sił pola elektrostatycznego nazywamy proste,wzdłuż których będą działały siły. Pole jednorodne: E=k*Q/r2 Jeżeli kilka ładunków jest źródłem pola to wypadkowe natężenie jest sumą geometryczną natężeń składowych wytworzonych przez poszczególne ładunki źródłowe. Praca w polu elekt. WAB=-kQq(1/rA-1/rB) Praca jest zawsze równoważna zmianie energii potencjalnej. WAB=Ep WAB=-kQq(1/ra-1/rb)=-kQq*1/ra Ep=kQq*1/rA V=Ep/q [J/C=V] potencjałem danego punktu nazywamy stosunek energii potencjalnej ładunku w tym punkcie pola do wartości tego ładunku. Mówi się,że pole elektrost.ma potencjał 1V,jeśli ładunek 1c umieszczony w danym punkcie pola ma Ep=1J V=k*Q/r WAB=q(VA-VB) VA-VB=U Różnicę potencjałów nazywamy napięciem. Jednostką jest volt. W=q-U 1eletronowolt jest to praca jaką wykonuje siła pola elektrostatycznego przesuwając cząst.o ładunku równym 1ładunkowi elementarnemu między dwoma pkt.pola elektrycznego,między którymi istnieje różnica potencjałów 1V. W=Eql  paca w jednorodnym polu elektrostatycznym. U=El Pojemnością elektr.przewodnika nazywamy stosunek ładunku wprowadzonego na ten przewodnik do uzyskanego przez ten przewodnik potencjału. C=Q/V [1c/1N=1F] 1farad jest to pojemność przewodnika,który uzyskałby potencjał 1volta po wprowadzeniu na niego ładunku o wart.1c. Kondensator - układ przewodników w którym obecność jednego wpływa na zwiększenie pojemności drugiego przewodnika. Kon. Płaski - dwie równoległe płyty oddzielone od siebie izolatorem E = U/d U- napięcie d- odległość miedzy okładkami Kon. Pojemność Kon.

Data dodania: 2010-01-29

Autor Dziobasek25
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Zadania z Fizyki
Nieaktywny
Fizyka 100 pkt 1 godzinę 10 minut temu

Na równi o kącie 30* stopni leży klocek 400g. Współczynnik tarcia kinetycznego między klockiem a równią wynosi 0,4. Do klocka przyczepiono nić,...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 75 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Fizyka 10 pkt 23.10.2014 (17:27)

Opisz przyśpieszenie : - definicja, -przyśpieszenie jako wektor dla ciała rozpędzającego się, - przyśpieszenie jako wektor dla ciała hamującego,...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Fizyka 10 pkt 20.10.2014 (19:33)

z1. Przyśpieszenie samochodu poruszającego się po lini prostej wynosi a = m/s. Ile wynosi średnia prędkość samochodu w ciągu trzech pierwszych...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Fizyka 30 pkt 16.10.2014 (09:24)

pomiędzy okładki kondensatora płaskiego dostały się dwie bańki mydlane. Pierwsza duża bańka ma bardzo mały ładunek elektyczny i siła powietrza...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 23 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Fizyka 10 pkt 15.10.2014 (13:51)

Oblicz szybkość ciałą poruszającą się po okręgu o promieniu 100 m o masie 1000 kg wiedząc że działa siła dośrodkowa  Daje naj :

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.