profil

satysfakcja 62 % 34 głosów

Niedostosowanie społeczne

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

1. Niedostosowanie społeczne – za dziecko niedost. społ., uważa się takie dziecko, które jest niezdolne do swobodnego uczestnictwa w życiu swojej grupy i do reagowania na jej wymagania w sposób możliwy do przyjęcia. | pojęcie niejednoznaczne, do polskiej lit. Pedagogicznej wprowadziła je M. Grzegorzewska w 1952r. na konferencji zorganizowanej przez UNESCO poświęconej wychowaniu i zdrowiu dziecka. 2. Kryteria niedostosowania społecznego Kryterium objawowe – przejawy niewłaściwego stosunku jednostki do siebie i otoczenia. Kryteria psychologiczne; wyjaśnienia etiologiczne: - koncepcje czynnikowe; - koncepcje psychodynamiczne, poznawcze, behawioralne; W pedagogice nieprzystosowanie: występowanie zachowań nieakceptowanych, niezgodnych z przyjętymi ogólnie zasadami i normami. Nieprzystosowanie przejawia się także w nieumiejętności funkcjonowania w określonej roli społecznej. Dziecko nieprzystosowane to dziecko, u którego proces przystosowanie uległ zaburzeniu. 3.Symptomy niedostosowania społecznego| w młodszym wieku szkolnym: - nieposłuszeństwo wobec dorosłych; - zachowania bierne; - zachowania agresywne; - podstawa kłamliwości; - wagary; - niepowodzenia w nauce szkolnej; Typologia D.H. Scotta (czy jakoś tak) - zachowania wrogie – cechujące się przede wszystkim agresją, początkowo skierowaną na najbliższe otoczenie, później przenoszona na środowisko społeczne; - zachowania zahamowane – cechujące się przeżywaniem depresji, bierność społeczna, obawa przed nowymi sytuacjami, napięcia w sytuacji ekspozycji społecznej. Są one charakterystyczne dla dzieci z nadmierną kontrolą wewnętrzną i brakiem poczucia własnej wartości; - zachowania niekonsekwentne – przejawiają się w braku umiejętności koncentracji uwagi, pobudliwości i niekonsekwencji w działaniu. Dzieci z takimi symptomami reagują w sposób natychmiastowy, a ich reakcje często są nieadekwatne, przypadkowe, nieprzemyślane, co wiąże się z naruszeniem norm społecznych. 4. Rodzaje niedostosowania społecznego i fazy zaburzeń zachowania Rodzaje niedost. społ wg. K. Pospieszyła i A. Żabczyńskiej - zachowania przestępcze (przekroczone normy prawne) - zachow. neurotyczne (z nadmiaru lęku: fobie, obsesje, konwulsje, histerie) - zachow. psychopatyczne (niedostatek lęku, brak empatii, gwałtowność reakcji emocjonalnych) Fazy zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży wg. J. Konopnickiego - faza początkowa – zaburzenie manifestuje się wprost, reakcje są przeważnie spontaniczne i impulsywne; - faza utrwalonego zachowania – dziecko reaguje na warunki zewnętrzne nie wprost, ale w sposób okrężny; - faza przewlekła – zaburzenie jest tak zaawansowane, że następuje izolacja jednostki od normalnej grupy społecznej; 5. Przyczyny niedostosowania społecznego - czynniki indywidualne; - czynniki środowiska rodzinnego; - czynniki środowiska szkolnego i rówieśniczego; 6.

Data dodania: 2010-01-18

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.