profil

Przemiany gospodarcze XIX w. w Europie i na świecie

drukuj
satysfakcja 57 % 16 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wiek XIX w Europie i na świecie można niewątpliwie uznać za wiek wielkich przemian. Jest to ten czas, w którym zaistniały wielkie zmiany tak polityczne jak i społeczne. Produkcja przemysłowa zaczęła odgrywać znacznie większą rolę, niż przodująca dotąd, rolnicza. W owym okresie powstawały nowoczesne zakłady, inne niż znane dotąd manufaktury. Dzięki zmechanizowaniu i zracjonalizowaniu produkcji, znacznie obniżono koszty pracy. A dzięki wzrostowi zatrudnienia w fabrykach, głównie w przemyśle maszynowym, wyłonił się wielkoprzemysłowy proletariat. W mniej więcej tym samym okresie dokonano najistotniejszych, wielkich wynalazków. Wszystkie te zjawiska spowodowały ogromne przemiany w gospodarkach państw i zaowocowały przekształceniem społeczeństw rolniczych w społeczeństwa przemysłowe. To zjawisko określono mianem rewolucji przemysłowej. Przemiany gospodarcze były nierównomierne, szczególnie duże ich efekty widoczne były w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.
Miano pioniera w dziedzinie przemian gospodarki przypada Wielkiej Brytanii. Jej XVIII wieczny przemysł opierał się głównie na włókiennictwie, ale tamta produkcja chałupnicza była zbyt ograniczona jak na potrzeby ciągle rosnącego popytu. Zaś ten powiększała eksplozja demograficzna II połowy XVIII w..
Ze względu na duże rozproszenie produkcji manufakturowej najlepszym rozwiązaniem stało się skumulowanie jej w jednym miejscu. Tak właśnie powstała fabryka. Podstawowym celem tworzenia fabryk była maksymalizacja produkcji przy równoległym ograniczeniu kosztów wytworzenia. By cel taki osiągnąć potrzebna okazała się niespotykana dotąd ilość pracy. Zaczęto więc korzystać z wynalazków, które znacznie ułatwiały proces pracy. Taką najpowszechniej stosowaną nowinką techniczną stała się maszyna parowa. Do wykorzystania maszyn i produkcji fabrycznej początkowo odnoszono się z rezerwą, dlatego też jeszcze przez pewien czas akumulacja kapitału nadal najwyższa była w rolnictwie. Dopiero długotrwały wysoki poziom popytu na produkty przemysłowe zwrócił uwagę wielkich właścicieli ziemskich. Ci przekonani już o opłacalności tego rodzaju procesu wytwarzania, i stałym popycie, zaczęli przenosić powoli swój kapitał do nowej gałęzi gospodarki. Industrializacja zwiększała tempo, by szczyt osiągnąć w dziewiętnastym stuleciu. Niższe koszty produkcji udostępniły towary także dla tych uboższych warstw społecznych, to na nowo nakręcało popyt. Zgodnie z prawami rynku większy popyt zwiększył podaż. Zwiększenie produkcji zwiększało zapotrzebowanie na coraz to nowe maszyny, ale nie tylko, bo urządzenia obsługuje człowiek, więc i zatrudnienie wzrastało. Te zjawiska rozwinęły rynek pracy, na którym to masy siły roboczej poszukują zajęcia.
Angielską industrializację, jak już wspomniałem, rozpoczęło włókiennictwo, lecz już na początku lat 30-tych XIX w., ten prymat przejął przemysł ciężki.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy