profil

Internet jako źródło informacji

drukuj
satysfakcja 61 % 61 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Prawdę, że wiedza - to władza, a kto posiada informacje, ten jest potężny znano już w starożytnym Egipcie. Natomiast nieco inaczej dziś, bo nie liczy się głównie ile wiemy, ale czy wiemy, gdzie znaleźć potrzebną nam wiedzę. Tworzymy bowiem nowego człowieka, na potrzeby społeczeństwa informacyjnego - twórczego, otwartego na wszystko co nowe, potrafiącego i chcącego się uczyć, takiego, który wie, czego chce, i który sam potrafi wybrać własną drogę.
Internet to miliony, rozmieszczonych na całym świecie, komputerów, połączonych na stałe łączami sieciowym. Ta sieć globalna niewątpliwie zmienia nasz świat oraz samych ludzi, dlatego ważne jest nauczenie się go, opanowanie i umiejętne korzystanie z informacji przez niego dostarczanych. A tych umieszczonych w sieci jest nieprzebrane morze.
Wymiana informacji była, jest i nadal pozostanie niezakwestionowanym motorem rozwoju ludzkości. Wynalazki takie jak telefon, radio, telewizja czy wreszcie komputer stymulują rozwój ludzkości i służą zarazem wymianie wiadomości. Internet jest tym, co głównie rozwiązało wielowiekowy problem związany z pokonywaniem dużych odległości w przestrzeni i barier czasowych. Dlatego też objął on błyskawicznie wszystkie z dziedzin życia społecznego i zmienił nieodwracalnie świat, a szczególnie sytuację nauki, gospodarki, itp.
Informacje pochodzące z tzw. tradycyjnych źródeł pisanych miały jeden niewątpliwy walor, były to wiadomości uprzednio poddane sprawdzeniu i można je było uznawać za pewne. Pojawienie się tradycyjnych źródeł elektronicznych, jak radio czy telewizja, spowodowało, że weryfikacja, przy zwiększeniu tempa przepływu komunikatów stała się mniej skuteczna, a jednocześnie wzrosła potrzeba sprawdzania wiarygodności.
Źródła elektroniczne nowej generacji, a szczególnie tak dziś powszechny Internet, dają możliwości rozpowszechniania informacji w błyskawicznym tempie, ale ich prawdziwość niestety trzeba mocno kontrolować. Mam tu na myśli nie tylko kwestie sprawdzenia wiarygodności informacji, chodzi mi także o kwestię rozpowszechnianych wiadomości. W sieci możemy odnaleźć nie tylko potrzebne wszystkim dane, zdjęcia, teksty, itp. Zdarza się również, że możemy dotrzeć do czegoś zupełnie niepotrzebnego, bezwartościowego, czy wręcz szkodliwego dla niewłaściwego odbiorcy.


Ta ogromna powszechność informacji, szybki i łatwy do niej dostęp mogą bowiem tworzyć złudzenie, że każda zawarta w sieci wieść jest jak najbardziej wiarygodna. Tymczasem szczególnie teraz łatwo jest za pośrednictwem przekazu manipulować, czy narzucać własny pogląd. Dlatego niestety nie wystarczy kliknąć i być pewnym zdobytej informacji, bo dobrej informacji trzeba trochę poszukać, po drodze odrzucając te z niepewnych źródeł.
Internet nadal bardzo dynamicznie rozwija się, proponując coraz to nowe usługi, tymczasem jego pierwotnym zastosowaniem było umożliwienie przesyłu wielu użytkownikom tej samej informacji. Obok tego celu istniał i drugi, czyli umożliwienie dostępu do programów i danych umieszczonych na specjalnych komputerach, pełniących rolę superpamięci do przechowywania tych zasobów . Dopiero potem lawina zastosowań ruszyła, od elektronicznego przekazu poczty, przez system stron WWW, do pracy na odległość, nauki, czy prowadzenia rozgrywek między graczami całego świata.
Poczta elektroniczna, czyli e-mail, zyskuje coraz większe znaczenie w komunikacji i dla wielu napisanie listu w formie elektronicznej to już faktycznie codzienna czynność, szczególnie gdy pożądany jest szybki transfer tych danych czy informacji. Dzięki temu, że za pośrednictwem poczty internetowej można również przesłać załączniki unika się problemów z zaginięciem czy zniszczeniem podczas tradycyjnej przesyłki dokumentów zdjęć itp. Do wysyłania czy odbioru listów elektronicznych niekoniecznie potrzebny jest komputer, wystarczy choćby telefon komórkowy. Niezbędne jest natomiast założenie konta pocztowego. To zaś umożliwiają tak dostawcy usług internetowych jak i portale internetowe.
Znaczną część Internetu stanowi World Wide Web. Informacje w WWW są umieszczone w plikach nazywanych stronami WWW lub inaczej witrynami. Każda strona WWW jest zbiorem plików, których może być kilka a nawet kilkaset, zatem nie jest to tylko pojedyncza widoczna na monitorze strona. World Wide Web to system prezentacji, oparty na hiperłączach, dający możliwość korzystania z informacji umieszczanych na komputerach całego świata znajdujących się w sieci Internet .
Współcześnie stronę WWW posiada niemal każda szanująca się instytucja, ale mają ją również prywatni użytkownicy. Dzięki tym witrynom, przeglądając zasoby sieci, można poznać i oferty handlowe, i codzienną prasę. Można także zrobić zakupy, czy poznać opinie innych ludzi.
W sieci jednakże istnieją dziesiątki milionów stron internetowych. Każda strona WWW ma adres, który ją jednoznacznie identyfikuje. Komputery, na których gromadzone są dane, mające określone adresy noszą miano domen. Przeglądanie tej masy stron WWW, plików i programów umożliwia przeglądarka internetowa. Jest to nic innego jak program, który daje dostęp do zasobów Internetu, czyli stron, plików i programów. Przeglądarki są instalowane zwykle w podstawowym oprogramowaniu komputera. Umożliwiają one wejście na strony, dotyczące jednej, konkretnej informacji i to wówczas, gdy znamy adres publikacji potrzebnych treści..
Gdy jednak chcemy znaleźć więcej niż jedną stronę, dotyczącą takiego zagadnienia, wykorzystujemy do tego celu portale internetowe. Są to serwisy zajmujące się porządkowaniem informacji. Portale zawierają programy pozwalające na szukanie informacji, czyli wyszukiwarki i katalogi stron WWW. Wyszukiwarki te prowadzą wyszukiwanie według słów kluczowych, czyli haseł. Wynikiem wyszukiwania jest, uzyskana w dosłownie kilka sekund, lista adresów tych stron, na których znajduje się szukane słowo kluczowe. Wystarczy teraz przejrzeć kolejno te o frazach zbliżonych najbardziej do słów kluczowych lub też jeszcze bardziej szczegółowo sformułować polecenie wyszukiwania.
Wyszukiwarki internetowe to automaty, które również mogą popełnić błąd i zasugerować zupełnie niepotrzebne witryny. Wyszukiwarki rozróżniają małe i wielkie litery, o czym warto pamiętać przystępując do poszukiwań.
Każdy portal umożliwia równocześnie przeszukiwanie informacji w katalogach stron WWW. Katalog stron WWW umożliwia przeszukiwanie tematyczne uporządkowanych stron WWW i pokazanie tych, które są związane z poszukiwanym hasłem, choć samo hasło na tej stronie nie musi wystąpić. Katalogi te tworzą ludzie, którzy starają się uporządkować strony tak, by podczas poszukiwań informacji, znaleźć jak najwięcej informacji zweryfikowanych pod względem merytorycznym i sensownie związanych z danym zagadnieniem. Katalogi te są co jakiś czas uzupełniane.
Nieco mniej popularne niż dwie poprzednie formy transferu informacji są listy dyskusyjne. Tu wiadomości docierają do wszystkich, do takiej listy należących. Umożliwia to wymianę poglądów i doświadczeń z ogromną rzeszą ludzi. Listy dyskusyjne są dzielone tematycznie, zaś sam wybór tematów jest praktycznie nieograniczony.
Czwartą usługą jest IRC (Internet Relay Chat), udostępniana po połączeniu się z serwerem. Używając odpowiedniego oprogramowania można prowadzić swego rodzaju rozmowy na żywo. Wszystko zapisane na własnym komputerze, pojawia się też na monitorach innych połączonych z tym samym serwerem. Istnieje również IRC za pośrednictwem WWW, czyli tzw. chat.
W Internecie możemy znaleźć niemal każdą informację tak definicje encyklopedyczną, jak i praktyczną poradę, prasowe newsy, oferty handlowe, mapy, lokalizatory, ale nie wyłącznie. Wystarczy tylko umieć szukać i odpowiednio wybrać. O wyborze informacji decyduje tu sam użytkownik, który powinien dysponować tzw. dojrzałością informacyjną. Z powodu tego, że wszystkie informacje zamieszczone w Internecie traktowane są na równi - wiarygodne i wartościowe wiadomości sąsiadują z treściami nieprawdziwymi lub wręcz szkodliwymi, co jest szczególnie niekorzystne jest dla dzieci i młodzieży. Ale nigdzie nie ma ideałów. Oczywiście dobre strony Internetu to wspomniana szybkość przekazu i możliwość pełnej łączności ze światem. Lecz nie można zapomnieć i o jego słabszych punktach.
Internet można również wykorzystać np. do kupowania książek Jest to też, oczywiście pośrednio zdobyty, ogromny zasób wiedzy i to wiedzy zweryfikowanej. Planując podróż łatwo jest sięgnąć do Internetu, np. żeby wybrać i zarezerwować pokój w hotelu, można też odwiedzić oficjalne strony miast, żeby zebrać informacje o miejscu, do którego się wybieramy. To jest ogromna zasługa tej sieci. Natomiast wadą - że są to w większości anonimowe materiały i ich wiarygodność stoi pod wielkim znakiem zapytania. I na to trzeba bardzo uważać. Bo niezweryfikowane informacje mogą narazić nas na nieoczekiwane problemy.Bibliografia:

1. Koba G., Technologia informacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych, Migra 2002
2. Płoski Z., Słownik encyklopedyczny - informatyka., Wrocław 1999


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy
Rozkład materiału