profil

System WMS

drukuj
satysfakcja 72 % 21 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Oprogramowanie SKK WMS (Warehouse Management System) jest systemem informatycznym, który służy do zarządzania obsługą magazynów.

Aplikacja SKK WMS umożliwia obsługę dowolnej liczby magazynów, np.: Magazyn Surowców, Magazyn Półproduktów czy Magazyn Wyrobów Gotowych. Administrator systemu tworzy magazyn, a następnie przy użyciu Generatora Lokalizacji zapełnia go lokalizacjami. W systemie można zdefiniować kilka rodzajów lokalizacji, jak pola wejścia/wyjścia, miejsca paletowe o różnych wymiarach i nośności. Struktura magazynu jest uzależniona od przyjętej klasy wymiarów. Po zdefiniowaniu lokacji korytarzy, regałów
oraz półek czy gniazd administrator definiuje rodzaj przepływu towaru (np. FIFO lub FEFO) i wybiera magazyniera, który będzie obsługiwał dany magazyn. Dla każdej lokalizacji z systemu można wydrukować etykietę z unikalnym numerem identyfikacyjnym.

System SKK WMS umożliwia określenie strategii automatycznego rozmieszczania towarów w magazynie, dzielenia magazynu na strefy i obszary logiczne, charakteryzujące się między innymi odmiennymi cechami składowania, sposobem rotowania towarów i możliwymi operacjami magazynowymi. Obszary mogą funkcjonować na zasadzie: każdy towar przyjmowany do magazynu musi być złożony w obszarze przyjęć, stamtąd dopiero może być w procesie przewożenia do miejsc składowania przeniesiony do obszaru składowania (np. na półkę w regale). Takie podejście usprawnia pracę w magazynie i sprzyja jego pełnej automatyzacji. Dla każdego obszaru można zdefiniować rodzaj operacji, jaki można wykonać: kompletacja, składowanie, obsługa wydań, obsługa przyjęć. Obszary lokalizacji mogą się nawzajem przenikać, czyli lokalizacja magazynu może należeć do kilku obszarów. Obszary mogą obejmować swoim zasięgiem lokalizacje z kilku magazynów. W magazynie można również wyodrębnić strefy, czyli specjalne grupy lokalizacji, które odzwierciedlają charakter fragmentów magazynu ze względu na strategie magazynowania, np. strefa towarów szybko rotujących, strefa ciężkich towarów itp. Każdej strefie można przypisać określoną grupę produktów, która może być w niej składowana, dzięki czemu eliminuje się ryzyko popełnienia błędu w przyszłości, dbając jednocześnie o prawidłowe rozlokowanie towarów w lokalizacjach. Strefy grupują lokalizacje niezależnie od ich przynależności do magazynów czy obszarów i mogą się wzajemnie przenikać. Odpowiednio przygotowana struktura magazynu pozwala użytkownikowi lokować towary wchodzące do magazynu według określonych sposobów rozmieszczenia. System automatycznie podpowiada magazynierowi, do jakiej lokalizacji ma się udać, aby wydać określony towar, zgodnie z przyjętym systemem przepływu towarów lub na jaką lokację ma złożyć palety, które zawierają np.: surowiec czy wyrób gotowy.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: system_wms.doc
(0) Brak komentarzy