profil

Scharakteryzuj i oceń stosunek Polaków do mniejszości narodowych. Uzasadnij swoje zdanie i poprzyj je przykładami.

drukuj
satysfakcja 70 % 59 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Temat: Scharakteryzuj i oceń stosunek Polaków do mniejszości narodowych. Uzasadnij swoje zdanie i poprzyj je przykładami.

II Rzeczpospolita była państwem wielonarodowościowym. Stan ten zmienił się po II wojnie światowej. Spowodowała to eksterminacji Żydów i innych narodowości prowadzona przez nazistów a także zmiana granic. W wyniku akcji wysiedleńczych Polskę opuszczali Niemcy, Żydzi polscy czy Ukraińcy, a powracała ludność polska rozproszona po całym świecie w wyniku wojny. Władze komunistyczne stworzyły państwo, w którym nie było miejsca dla mniejszości narodowych. W następstwie tych działań Polska stała się krajem jednolitym narodowo. Przedstawiciele mniejszości narodowych stanowią zaledwie około 3% ludności. Najliczniejsi są Niemcy, Ukraińcy i Białorusini, następnie Żydzi, Rosjanie i Słowacy.
Dopiero po 1989r. sytuacja mniejszości narodowych zmieniła się na lepsze. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. wprowadziła zakaz dyskryminacji i istnienia organizacji, które by ją szerzyły. Zagwarantowano też przedstawicielom mniejszości narodowych wolność zachowania, możliwość rozwoju własnego języka, tradycji i kultury, a także prawo do tworzenia instytucji edukacyjnych, kulturalnych mających chronić tożsamość narodową. Ordynacja wyborcza do Sejmu zapewnia im przedstawicielstwo w parlamencie, np. mniejszość niemiecka posiada dwóch posłów w Sejmie RP. Także we władzach samorządowych mniejszości posiadają swoich reprezentantów, np. w województwach wschodnich gdzie jest duży odsetek ludności ukraińskiej. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera rozwój oświaty (własnego języka, wiedzy o narodzie, tradycji i kultury), systematycznie wzrasta liczba szkół, w których dzieci oprócz polskiego uczą się języka swojego narodu. Polska przyjęła również szereg umów międzynarodowych chroniących prawa mniejszości narodowych, np. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950r., Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej z 1966r., czy Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966r.
Wiedza Polaków na temat mniejszości narodowych jest niewielka. Stąd też w naszych poglądach przeważają stereotypy. Charakterystyczne jest, że osoby, które znają osobiście przedstawicieli innych narodów mieszkających w Polsce odnoszą się do nich pozytywnie. Polacy uważają się za tolerancyjnych, gdyż jest to teraz modne. Tak naprawdę oceniamy innych przez pryzmat historii i negatywnych doświadczeń pojedynczych jednostek. W naszym przekonaniu Żydzi są ludźmi bardzo przedsiębiorczymi, chciwymi, skąpymi, dla których liczą się tylko pieniądze. Wiąże się to z tym, że w przeszłości zajmowali się handlem i lichwą, czyli pożyczkami na procent. Natomiast Niemców nadal kojarzymy z II wojną światową i okrucieństwem hitlerowców. Innym przykładem mogą być Romowie, o których mówi się, że są złodziejami i nie chcą pracować. Zazwyczaj Polacy nie lubią tych mniejszości, które wydają im się najliczniejsze, wiąże się to zapewne z obawą przed ich dominacją w społeczeństwie. O stosunku do mniejszości narodowych decyduje głównie wiek i wykształcenie. Ludzie w podeszłym wieku, mieszkających na wsiach, mający podstawowe wykształcenie najczęściej nie potrafią oszacować ilości ludności innej narodowości niż polska w naszym kraju. Charakterystyczne jest też, że osoby niechętnie odnoszące się do danej mniejszości zazwyczaj zawyżały jej liczebność (dotyczy to głównie Romów i Żydów). Sympatia i szacunek dla obywateli polskich innej narodowości rośnie wraz z wykształceniem. Mieszkańcy dużych miast, wykształceni nie są nastawieni negatywnie do mniejszości narodowych. Ma to na pewno związek z szerszymi horyzontami umysłowymi i odmienną świadomością.
Polacy wiedzę o mniejszościach narodowych czerpią głównie z mediów, dlatego powinny one wspólnie z władzami przedstawiać prawdziwy obraz innych narodowości. Uświadamiać, że nie są one zagrożeniem dla polskiego społeczeństwa. Błędem Polaków jest to, że kierują się stereotypami. Za bezmyślne postępowanie jednostek płaci całe społeczeństwo.

Data dodania: 2010-01-12


Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
Komentarze (1) Brak komentarzy
13.10.2011 (12:02)

TESKT ŻYWCEM PRZEPISANY Z PODRĘCZNIKA DO WOSU WYD. OPERON.

Typ pracy


Zadania z Wiedza o społeczeństwii
Rose970 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 19.12.2014 (21:17)

Hej potrzebuje waszej pomocy  mam napisać pracę kontrolną i potrzebuję waszej pomocy  praca potrzebna mi jest na wczoraj. "Istota...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

aife0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 25 pkt 19.12.2014 (16:20)

Plusy i minusy własnej działalności gospodarczej - z góry dziękuję za pomoc.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 20 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

21220000 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 50 pkt 18.12.2014 (20:04)

Muszę przygotowac notatkę o artykule z jakiegoś tygodnika opinii. Na dzisiaj!!!!

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Yume33320 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 100 pkt 17.12.2014 (18:40)

Pan Janusz jest taksówkarzem w niewielkim mieście K. Rada Miejska w K. podjęła ostatnio uchwałę w  sprawie osobowego transportu prywatnego w...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 75 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

myszzkamikki0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 12 pkt 17.12.2014 (13:41)

Wybierz jeden przekaz reklamy gastronomicznej i opisz go,  np. danie promocyjne. max 2 strony z góry dziękuje za odpowiedzi jest to dla mnie...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 9 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.