profil

Kurator sądowy

drukuj
satysfakcja 81 % 78 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wymaga ona od kuratora czynnej pomocy w poczynaniach z nieletnim, zmierzających do poprawy jego własnej postawy życiowej. Tak więc kurator nie może pełnić wyłącznie funkcji dozorującej czy też kontrolującej działalność wychowanka, nie może on też ograniczyć się do roli wnikliwego obserwatora, czy miłego towarzysza rozmów. Obowiązuje go postawa czynnej i przyjacielskiej pomocy.
7. Zasada kompleksowego traktowania. Każdy przypadek powinien być ujmowany od strony jego dążeń, zainteresowań, pragnień, charakteru, temperamentu, jest to psychologiczny aspekt przypadku. Nieletniego powinno się ujmować również od strony jego sytuacji rodzinnej, jego powiązań z innymi grupami, charakteru dzielnicy, w której mieszka, atmosfery rodzinnej i szkolnej- jest to socjologiczny aspekt przypadku.
8. Zasada kształtowania perspektyw. Wiąże się ona z charakterystyczną cechą postępowania nieletnich, którym jest brak przewidywania przyszłości i odnoszenie własnych działań do teraźniejszości. Łączy się z tym fakt niechęci do wszystkiego, co wymaga perspektywistycznego przewidywania i wytrwałego działania. Kurator wśród wielu zadań, powinien podejmować działania przełamujące tą niechęć, kształtując stopniowo zainteresowania tym, co bliskie, a następnie tym, co bardzo odległe. Powinien w tej działalności wystrzegać się moralizatorstwa i grożenia przyszłymi konsekwencjami.
9. Zasada współpracy ze środowiskiem. Zasada ta ma szczególnie duże znaczenie w pracy kuratora. Walorem resocjalizacji w środowisku otwartym jest szeroko pojmowana współpraca kuratora, z takimi instytucjami środowiskowymi, jak szkoła, ośrodki sportowe, domy kultury, kluby młodzieżowe, świetlice osiedlowe itp. Kurator nie może być bezpośrednim organizatorem wszelkich oddziaływań resocjalizujących, gdyż przekracza to jego możliwości. Poprawnie zorganizowana współpraca ze środowiskiem w procesie oddziaływania wychowawczego na nieletniego stanowi mechanizm zapobiegawczy, którego wpływ dotyczy także podopiecznego i innych zagrożonych demoralizacją.
10. Zasada systematyczności. Zasada ta oznacza w pracy kuratora sądowego planowość i konsekwencje postępowania. Częste kontakty z podopiecznym, podporządkowanie czynności wychowawczych zaplanowanym celom jest niezbędnym warunkiem powodzenia. Systematyczność nie oznacza rutyny, lecz ciągłość działań tworzących system zapobiegawczy przed pojawieniem się niepożądanych wychowawczo czynników.
11. Zasada szybkości. Jest ona jedną z zasad procesowych, która ma swoje bezpośrednie odniesienie do pracy resocjalizacyjnej kuratora. Zasada ta odnosi się bowiem nie tylko do przygotowanej i jurysdykcyjnej fazy procesu, ale także do fazy wykonawczej. Najistotniejszym tu wyrazem jest szybkość podjęcia przez kuratora nadzoru. Okres, który upływa przed zastosowaniem tego środka, a podjęciem go przez kuratora powinien być maksymalnie krótki.
12.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: kurator_sądowy.doc
Komentarze (2) Brak komentarzy
28.1.2011 (22:52)

bezblednie logowalam sie a wy nie przyjeliscie tego ,podawalam wam swoja skrzynke oraz haslo,ktore wszedzie wchodzi tylko nie u was.o co w3am chodzi o pomoc innym czy o dane?

24.1.2011 (18:53)

Bardzo dobra praca. Mam straszne problemy z 15-letnią córką i dużo się dowiedziałem z tej pracy.Polecam każdemu.

Typ pracy