profil

Kurator sądowy

drukuj
satysfakcja 81 % 78 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Spis treści:
1. Wstęp
2. Prawa i obowiązki kuratora
3. Nadzór kuratora jako środek wychowawczy
4. Realizacja planu pracy resocjalizacyjnej
5. Zasady wychowania resocjalizującego
6. Diagnoza konstatująca efektywność nadzoru kuratorskiego
7. Efektywność kurateli sądowej dla nieletnich
8. Bibliografia


1. Wstęp

Preambuła ,,Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich" z dnia 26 października 1982 roku określa cel działania sądu rodzinnego i jego społeczne skutki. Celem tym jest dążenie ,,do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich" oraz: stworzenie warunków powrotu do normalnego życia nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem, bądź z zasadami współżycia społecznego (...) dążenie do umocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa (...).
Wynikiem realizacji naczelnego celu sądu powinna być trwała zmiana zachowania się nieletnich wobec prawa i społeczeństwa. Osiągniecie takiego celu możliwe jest jedynie przy uruchomieniu procesu resocjalizacji nieletnich i konsekwentnej jego realizacji
Jednym ze środków wychowawczych przewidzianych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich jest nadzór kuratora. jest on środkiem najpowszechniej stosowanym przez sądy rodzinne. Stąd konieczność wyposażenia kandydatów na kuratorów sądowych w podstawowe elementy wiedzy metodyki pracy kuratora sądowego dla nieletnich. (Marian Kalinowski ,,Zarys metodyki pracy kuratora sądowego" z książki pod redakcją Kozaczuk F. i Urban B. ,,Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży").
Najczęściej nadzór kuratora sądy orzekają na podstawie dwóch podstaw prawnych:
- art. 109& 2 pkt 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czyli w przypadku ograniczenia w³adzy rodzicielskiej poprzez ustanowienie nadzoru kuratora nad sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
- art. 6 pkt 5 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, czyli przypadku zastosowania kuratora sądowego nadzoru nad nieletnim.
Początek instytucji kuratora sądowego dla nieletnich dało rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 1919 roku, na mocy którego powołano opiekunów sądowych jako pracowników sądów dla nieletnich. Do obowiązków opiekunów należało udzielanie pomocy w zakresie zbierania informacji o nieletnim i jego rodzinie oraz sprawowaniu nad nim nadzoru, szczególnie w okresie zawieszania umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym. W 1959 roku powołano kuratorów sądowych. W tym roku ukazały się akty prawne dotyczące kurateli sądowej dla nieletnich: rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 10 kwietnia 1959, instrukcja w sprawie kuratorów sądowych dla nieletnich oraz rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 2 kwietnia 1959 roku w sprawie wynagrodzenia kuratorów zawodowych dla nieletnich.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: kurator_sądowy.doc
Komentarze (2) Brak komentarzy
28.1.2011 (22:52)

bezblednie logowalam sie a wy nie przyjeliscie tego ,podawalam wam swoja skrzynke oraz haslo,ktore wszedzie wchodzi tylko nie u was.o co w3am chodzi o pomoc innym czy o dane?

24.1.2011 (18:53)

Bardzo dobra praca. Mam straszne problemy z 15-letnią córką i dużo się dowiedziałem z tej pracy.Polecam każdemu.

Typ pracy