profil

Organy UE

drukuj
satysfakcja 80 % 209 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Unia Europejska

Do organów głównych zaliczamy: Radę Europejską, Radę Unii Europejskiej, Komisję, Parlament, Trybunał Obrachunkowy.

Radę Europejską
tworzy głowy państw członkowskich oraz przewodniczący komisji Europejskiej. Spotykają się oni co najmniej dwa razy w roku. Rada Europejska:
-rozstrzyga kwestie sporne,
-wytacza zasady wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
-ustala głównie kierunki dalszej integracji
Rada Unii Europejskiej przypada w udziale kolejno wszystkim państwom członkowskim przez okres 6 miesięcy od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia. Do najważniejszych jej zadań należy:
-uchwalenie aktów prawnych
-kontrola budżetu
-zawieranie umów międzynarodowych

Komisja Europejska
Jest to urząd swoisty ,składa się z 20 członków. Kadencja członków Komisji trwa 5lat. Do jej podstawowych uprawnień należy:
-prawo inicjatywy ustawodawczej,
-prawo wydania aktów prawnych,
-prawo kontroli,
-zarządzanie

Parlament
jest organem przedstawicielskim Jego kadencja trwa 5 lat, a liczba obecnie wybranych posłów(czerwiec1999)wynosi 626

Trybunał Obrachunkowy
lub Trybunał Rewidentów Księgowych lub T. Audytorów. Składa się z 15 członków wydelegowanych przez państwa członkowskie. Kadencja jego trwa 6lat Do jego zadań należy:
-kontrola budżetu
-nadzór nad operacjami finansowymi
-kontrola pomocy finansowej Unii dla państw zewnętrznych
Organy pomocnicze -Trybunał Sprawiedliwości
-Komitet Ekonomiczno-Społeczny
-Europejski Bank Inwestycyjny


Trybunał Sprawiedliwości jest to sąd międzynarodowy Unii Europejskiej. Składa się z 15 sędziów Kadencja trwa 6 lat. Ma on zadania:
-rozstrzygnąć spory dotyczące prawa Unii i kontrolować wprowadzenia go w życie
-sprawdza zgodność aktów prawnych wydawanych przez instytucje Wspólnot i rządy państw członkowskich z faktami.
Komitet Społeczno - ekonomiczny - jest to organ doradczy Rady UE i komisji. Liczy 222 osoby. Do jego zadań należy wydawanie opinii we wszystkich kwestiach będących przedmiotem prac Komisji.
Europejski Bank Inwestycyjny - zajmuje się wyrównaniem różnic w poziomie rozwoju państw członkowskich poprzez udzielanie pożyczek i gwarancji do działalności.W pracach instytucji UE obowiązuje11 języków urzędowych:
-Angielski
-Duński
-Fiński
-Francuski
-Grecki
-Hiszpański
-Holenderski
-Niemiecki
-Portugalski
-Szwedzki
-Włoski


Polityczne i gospodarcze korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej:

POLITYCZNE:
1.Zaciśnienie związków z państwami UE
2.Aktywny udział w działalności instytucji Unii Europejskiej zwiększający bezpieczeństwo obywateli i państwa
GOSPODARCZE:
1.Udział w wewnętrznym rynku Unii, gdzie obowiązuje swoboda przepływu towarów, usług ,osób i kapitału
2.Gwarancja dostępu do funduszy strukturalnych
3.Napływ inwestycji i nowych technologii.


Społeczne korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej dla obywatela:
1. Możliwość swobodnego podróżowania bez kontroli granicznych w krajach UE
2. Możliwość swobodnego osiedlania się w krajach UE
3. Możliwość swobodnego podejmowania pracy w krajach UE
4. Wyższa jakość życia
5. Szansa na zbliżenie np. Polski do standardów
6. Europejskich w dziedzinie bezpieczeństwa
7. Wewnętrznego, pracy, zdrowia i edukacji.


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
15.1.2012 (20:38)

To nie są organy, a instytucje UE, organy to zupełnie co innego!

17.12.2011 (17:44)

za malo tego :/;

27.7.2006 (14:26)

Praca niestety nie jest dokładna i na czasie ponieważ np. w UE obowiązuję wszystki języki jakich używa się w krajach do niej należących, czyli np. język polski, czeski, węgierski, a ja widzę tylko te języki, które były przed \"wielkim przystąpieniem\" 10 krajów. A z tego co widzę to pracę dodałeś całkiem niedawno - po przystąpieniu \"dziesiątki\" do UE...