profil

Potrzeby ludzkie w świetle Abrahama Maslowa

drukuj
satysfakcja 69 % 79 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Temat, który wybrałam ściśle związany jest codziennym życiem każdego
człowieka. Dzieje się tak, ponieważ wszyscy ludzie mają swoje potrzeby, które Abraham opisał w swojej piramidzie potrzeb. Struktura ta, którą ułożył Maslow
złożona jest z pięciu szczebli. Odpowiednio z :

 Potrzeb fizjologicznych
 Potrzeb bezpieczeństwa
 Potrzeb afiliacji
 Potrzeb szacunku
 Potrzeb samorealizacji

Według Abrahama potrzeby te tworzą hierarchie, która decyduje o kolejności ich zaspokajania. Jeśli zaspokoimy potrzeby niższego rzędu to wtedy mogą zostać zrealizowane potrzeby wyższego rzędu. Gdy realizujemy je nie w takiej kolejności jak wyżej wymienionej to w życiu człowieka pojawia się chaos i nieład. Z tego co na razie zawarłam w swojej pracy można wywnioskować, że dopiero gdy zaczniemy realizować potrzeby wyższego rzędu to, życie człowieka nabiera głębszego sensu i jest bardziej poukładaną całością.
Jednak nie możemy zapomnieć o tych „mniej” ważnych potrzebach, bez których jednak realizacji żaden człowiek nie mógł by normalnie funkcjonować, przykład tego mamy podany poniżej.

Według Maslowa do tzw. „potrzeb braku” czyli Np. potrzeb fizjologicznych , które możemy przedstawić w punktach można zaliczyć :

• Głód
• Pragnienia
• Sen
• Doznania zmysłowe

Natomiast potrzeba bezpieczeństwa ściśle związana jest z uniezależnieniem od strachu, lęku, chaosu z koniecznością przestrzegania porządku i prawa, a także według mnie co najważniejsze z poczuciem stałości, pewności i opieki w każdej sytuacji, która nas spotka. Potrzeb ta jest bardzo ważna, ponieważ człowiek, który nie czuje się bezpiecznie w społeczeństwie nie jest w stanie praktycznie nic zrobić w kierunku samorealizacji, spełnienia swoich marzeń i pragnień

Kolejne bardzo ważne pragnienie to potrzeby afiliacji . Czyli krótko mówiąc jest to chęć, potrzeba przynależności do jakiejś grypy ludzi lub jakiejś organizacji. Prostym przykładem korzyści jakie płyną z bycia w jakiejś organizacji może być partia polityczna. Wybrałam taki przykład ponieważ, każdy z nas mniej więcej orientuje się na czym polega jej działanie.
Np. człowiek działający w pojedynkę nie jest w stanie praktycznie nic zrobić w państwie, a jeśli ta osoba należy do którejś z obecnych partii politycznych może coś zmienić państwie.

I jeśli nastąpi taka zmiana, na którą liczy będzie czuł się spełniony i odczuje, że potrzeba afiliacji została spełniona.

Kolejnym szczeblem piramidy Maslowa jest potrzeba szacunku – prestiżu i osiągnięć, czyli odnosząca się do różnych źródeł aktywności oraz uznania ze strony osób postronnych. Sytuacja, w której zostanie spełniona potrzeba szacunku, prestiżu może być przykład podany wyżej czyli partii politycznej.
Nawet jeśli osiągniemy jakikolwiek sukces nie ważne czy to będzie coś bardzo ważnego czy też nie ludzie nas otaczający „poznają” się na nas, że wiemy co robimy i znamy się na tym czym się zajmujemy. Dzięki takiemu zachowaniu możemy zyskać nowe, lepsze propozycje pracy.

Takim sposobem ogólnego opisywania i krótkiej interpretacji struktury Abrahama Maslowa doszliśmy do ostatniego a zarazem najważniejszego szczebla, mianowicie do potrzeby samorealizacji.
Warunkiem do tego aby człowiek czuł się spełniony czyli zaspokoił potrzebę samorealizacji jest spełnienie wszystkich pozostałych potrzeb.
Potrzeba samorealizacji wiąże się z zaspokojeniem własnych pragnień i zainteresowań, dążeniem do wdrążania w życie planów, które tkwią w człowieku.
Dopiero wtedy gdy spełnimy te wszystkie warunki i potrzeby mamy szansę funkcjonować w społeczeństwie w sposób prawidłowy i optymalny do swoich wymagań.

Reasumując to wszystko co napisałam w moje pracy, a także do tematu który brzmi „Potrzeby ludzkie w świetle Abrahama Maslowa” możemy zobaczyć, że struktura ta jest bardzo dobrze ułożona. Świadczy o tym to, że aby osiągną poczucie spełnienia i samorealizacji musi wypełniać po kolei swoje potrzeby poczynając od potrzeb fizjologicznych.
Jeśli w życiu będziemy kierować się tą piramidą to nasze życie stanie się wartościowe i będziemy czuć się pewnie w zawodzie, który wykonujemy.


{Pisane w formie żeńskiej}


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy