profil

Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 roku

drukuj
satysfakcja 64 % 66 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wobec butnej postawy Polaków i niespełnienia żądań terytorialnych Hitlera atak na Polskę został przesądzony. Niemiecki plan agresji zakładał zniszczenie głównych sił polskich poprzez uderzenie ze Śląska w kierunku środkowej Wisły, co powierzono armii Południe. Temu uderzeniu miały towarzyszyć ataki oskrzydlające z Moraw i Słowacji w kierunku Małopolski. Jednocześnie armia Północ miała zaatakować z Prus Wschodnich. Siły polskie miały zostać zamknięte w łuku Wisły i zniszczone. Do prac nad polskim planem obrony na wypadek ataku niemieckiego przystąpiono dopiero w marcu 1939 roku. Zakładał on stoczenie bitwy granicznej a następnie wycofanie się na główną linię obrony. Zawierał kilka wad, została opracowana tylko pierwsza faza zakładająca bitwę graniczną, więc późniejsze działania miały charakter improwizacji, polegający głównie na oczekiwaniu na pomoc Anglii i Francji.
W dniu 1 września 1939 roku o godz. 4:40 Niemcy bez wypowiedzenia wojny wtargnęli na terytorium Rzeczpospolitej. Atakom na lądzie towarzyszyły nocne bombardowania miasta Wieluń. Zbombardowano 75 % powierzchni miasta, w tym szpital cywilny. Pięć minut po rozpoczęciu nalotu na Wieluń na wybrzeżu pancernik Schleswig – Holstein rozpoczął ostrzeliwanie polskiej placówki wojskowej na Westerplatte.
Przebieg wojny obronnej możemy podzielić na trzy fazy: etap pierwszy od 1 do 6 września, kiedy trwała bitwa graniczna, etap drugi od 7 do 17 września, gdy polska obrona uległa zniszczeniu i trzeci od 18 września do 5 października, zakończony kapitulacją.
W wyniku walk ciężkie straty poniosła pod Mławą armia Modlin, część armii Pomorze została odcięta od sił głównych. 3 września w rejonie Grudziądza doszło do połączenia sił niemieckich ze środkowego Pomorza i Prus Wschodnich. Bitwa w Borach Tucholskich zakończyła się wzięciem do niewoli większości sił polskich walczących na środkowym i południowym Pomorzu. Na Westerplatte załoga polska pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego broniła się do 7 września, kiedy po wyczerpaniu amunicji złożyła broń. Wołyńska Brygada Kawalerii stoczyła 1 września bój pod Mokrą, zatrzymując uderzenie niemieckie. Wkrótce po ataku Niemiec na Polskę Francja i Anglia przedstawiły Hitlerowi noty protestacyjne, domagając się zakończenia przez stronę niemiecką działań zbrojnych na terytorium Polski. Mimo wypowiedzenia wojny Niemcom przez państwa sojusznicze Polski, nie padł żaden strzał. Działania aliantów zaczęto wiec określać jako „dziwną wojnę”.
Ważnym wydarzeniem pierwszych dni września było jednak przedarcie się Niemców przez tzw. lukę częstochowską. 2 i 3 września Niemcy zajęli Śląsk, 6 września wdarli się do Krakowa. Armia Kraków i Karpaty przeszły do działań obronnych. Wielkie straty przyniosła polskim oddziałom zbrojnym działalność dywersantów niemieckich np.: w Bydgoszczy, gdzie usiłowali oni opanować miasto.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
10.2.2011 (16:29)

Co za siano

Historia Polski