profil

Znaki towaroznawcze ( niektóre manipulacyjne i informacyjne)

drukuj
satysfakcja 11 % 37 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

znaki towaroznawcze ( niektóre manipulacyjne i informacyjne)

I znak przydatności opakowania do kontaktu z żywnością:

-Opakowanie ma stosowny atest dopuszczający je do kontaktu z żywnością,
-wymagania ogólne dotyczące znakowania wszystkich środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych
-Reguluje ono szczegółowy zakres i sposób znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych w opakowaniach jednostkowych, zbiorczych i bez opakowań przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta
II Znak recyklingu opakowaniowego

-Znak na opakowaniach głównie papierowych; można poddawać recyklingowi
-znak ten oznacza przydatność opakowania do jego użytku
-znak ten ten oznacza przydatność opakowania do recyklingu
-znak recyklingu
-znak opakowań przyjaznych ekologicznie
-Recycling: najpopularniejsza metoda utylizacji (i ponownego wykorzystania) tworzyw. Tworzywa, które się nadają do recyklingu to tworzywa termoplastyczne czyli popularne butelki do napoi typu PET,
opakowania żywności HDPE i LDPE.
-Takie oznaczenie spotyka się na opakowaniach, które podlegają ponownemu wykorzystaniu. Umieszcza się je na opakowaniach z tworzyw sztucznych bądź aluminium. Cyfra i napis, które towarzyszyć mogą symbolowi oznaczają nazwę surowca użytego do produkcji opakowania (np. 1 to PP – polipropylen, 7 –
inne).
III znak 100 procent bawełny
-zwiększenie prestiżu wyrobów nim oznaczonych, wzrost świadomości konsumenckiej odnośnie wyrobów naturalnych, o wysokich parametrach zdrowotnych i przyjaznych środowisku. Poprzez konsekwentne używanie tego znaku przez polskie firmy sektora bawełniarskiego stymulujemy popyt konsumencki na wyroby z naturalnego, przyjaznego człowiekowi włókna oraz włączamy się do ogólnoeuropejskich działań promujących wyroby z czystej bawełny.
IV Znak tu otwierać ( znak nożyczek)
-wskazuje miejsce otwierania opakowania jednostkowego,p0owinien być opisany nazwą tu otwierać

V ostrożnie kruche
-umieszcza się na opakowaniach transportowych z zawartością , zawierających towary tłukące siew ,kruche,uszkadzające się przy wstrząsach i uderzeniach
- opakaowania na których umieszczony jest ten znak należy chronić przed uderzaniami,wstrząsami,upadkiem podczas transportu i czynnościami manipulacyjnymi
VI Góra nie przewracać
-umieszcza się na opakowaniach transportowych których zmiana położenia spowoduje uszkodzenie opakowania lub zawartości
- opakowanie oznakowane tym znakiem podczas przewozu , składowania i manipulacji powinny znajdować się położeniu w którym strzałki skierowane są ku górze


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy