profil

Główne instytucje Unii Europejskiej

drukuj
satysfakcja 54 % 15 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

- Parlament Europejski
- Rada Unii Europejskiej
- Komisja Europejska

PARLAMENT EUROPEJSKI- organ , będący odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu reprezentujący obywateli państw należących do UE, wybierany na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale też Bruksela, w której odbywa się większość obrad oraz mieszczą się biura poselskie, komisje parlamentarne i władze klubów. Sekretariat, biblioteka i część zaplecza technicznego ma zaś swoją siedzibę w Luksemburgu.
a)Najważniejsze uprawnienia Parlamentu obejmują:
-współudział w tworzeniu prawa poprzez procedury konsultacji, współpracy, współdecydowania i akceptacji
-procedura konsultacji
-procedura współpracy
-procedura współdecydowania
-procedura akceptacji
-uprawnienia budżetowe – Parlament zatwierdza corocznie budżet i udziela Komisji absolutorium z jego wykonania
-uprawnienia kontrolne
-zatwierdzanie Komisji i jej przewodniczącego
-prawo uchwalenia wotum nieufności wobec Komisji (większością 2/3 głosów)
-prawo zadawania pytań Komisarzom
-zwyczajowa możliwość zadawania pytań Radzie
-Komisja jest zobowiązana do składania PE sprawozdania z działalności wspólnot oraz systematycznego udzielania informacji na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa a także współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
-Komisja ma obowiązek udzielania informacji w ramach parlamentarnej kontroli wykonania budżetu
-PE ma prawo do ustanawiania komisji śledczych na wniosek ¼ swoich członków
-do badania domniemanych wykroczeń lub
niewłaściwego zarządzenia w stosunku do prawa Wspólnoty
-powoływanie Rzecznika Praw Obywatelskich
-obrona praw człowieka, demokracji i państwa prawa
-przyznawanie Nagrody Sacharowa
b)Skład:
-Parlament Europejski liczy obecnie 736 eurodeputowanych, sprawujących mandat wolny, wybieranych na pięcioletnią kadencję. W Polsce w stosunku do członków PE używa się potocznie określenia "europarlamentarzysta", "eurodeputowany" lub "europoseł", natomiast oficjalne określenie brzmi: "poseł do Parlamentu Europejskiego". W Wielkiej Brytanii stosuje się określenie "członek Parlamentu Europejskiego" (Member of the European Parliament, w skrócie MEP), we Francji zaś – "deputowany" (un député européen).

RADA UNII EUROPEJSKIEJ-główny organ decyzyjny Wspólnot Europejskich, posiada siedzibę w Brukseli, a jedynie w kwietniu, czerwcu i październiku spotkania maja miejsce w Luksemburgu. Dawniej była nazywana Radą Ministrów lub Radą Ministrów Unii Europejskiej.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy